Ekspertide tutvustus

PrintPDF Jaga

Eesti Õigusbüroo meeskond

 


Janno Perv
Peajurist

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool õigusteaduse magistrikraad MA 2009
Tartu Ülikool, ärijuhtimine magister MBA 2008

Töökogemused:
Alates 2000 Consigliori OÜ juhatuse liige

Keeleoskus:
eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad:
Asjaõigus, Võlaõigus, Perekonnaõigus, Kindlustusõigus (s.h. liikluskindlustus), Tööõigus, Äriõigus. Tsiviilkohtumenetlus.

 


Vahur Kõlvart
jurist

Haridus:
International University Audentes (Eesti) õigusteaduse magistrikraad 2006

Töökogemused:
Alates 2004 Mavara OÜ jurist

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Asjaõigus, Võlaõigus, Perekonnaõigus, Pankrotihaldus. Tsiviilkohtumenetlusega seonduv (hagita menetlusega seonduv- eelkõige maksekäsu kiirmenetlus, hagita perekonnaasjad, pankrotimentlusega seonduv).

 


Merike Roosileht
jurist

Haridus:
International University Audentes õigusteaduse magistrikraad 2008    

Töökogemused:
Alates 2005 OÜ Briian Consult jurist
2011-2016 ITM Inkasso OÜ jurist
2006-2010 OÜ BREM Kinnisvarahooldus vanemjurist
2004-2005 OÜ Landolin Kinnisvara (KU-KI), OÜ Semu Õigusbüroo jurist
2003-2004 Hansafast OÜ ja Hansafast Security OÜ jurist

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Olen spetsialiseerunud tsiviil- ja haldusõigusele sh. töö-, võla-, perekonna-, pärimis-, asja-, elamu-, ehitus- ja planeerimis- , kindlustusõigus, võlgade ümberkujundamine, tarbijakrediidilepingust tulenevate vaidluste lahendamine.

 


Anne-Jana Prantsuzova
jurist

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool õigusteaduse magistrikraad 2015

Töökogemused:
Alates 2015 Parenzo Consult OÜ jurist
2013-2016 Ettevõte jurist
2013 E-kohus OÜ õiguspraktika juristina
2011-2013 Nittis OÜ jurist/ juhiabi

Keeleoskus:
eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad:
Võlaõigus, Perekonnaõigus, Tööõigus, Asjaõigus. Kohtuvaidlused.

 


Janika Drobot
jurist

Haridus:
Rahvusvaheline Sotsiaalteaduste Rakenduslik Kõrgkool LEX õigusteaduskond, 2000.

Töökogemused:
2012-2016 ISS EESTI AS, jurist
2010–2016 HOOLDUSE MAAILM OÜ, tollideklarant, tollimaakler
2006–2009 Transmodul Eesti Osaühing, tollideklarant, tollimaakler
Alates 2001 Sihtasutus SAK FOND, jurist

Keeleoskus:
eesti,vene, inglise

Eriala valdkonnad:
Tsiviilõigus, tööõigus ja väärteoõigu.

 


Lia Niitaru
jurist

Haridus:
Tartu Riiklik Ülikool õigusteadus 1981 (cum laude)

Töökogemused:
2010–2008 tõlk-asjaajaja, Babcock International Ltd.
2007–2000 AS E.O.S. jurist
2000–1999 AS Pakterminal jurist
1999–1997 Advokaadibüroo Raidla & Partners jurist
1997–1994 AS Pakterminal jurist
1994–1992 AS N-Terminaal jurist
1990–1992 Tööstus ja Energeetika Ministeerium, õigusosakonna juhataja

Keeleoskus:
eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad:
Mul on laialdased ja põhjalikud teadmised võlaõigusseaduse, äriseadustiku, keskkonnakaitse õigusaktide ja konkurentsiseaduse, raudteeseaduse, ehitus- ja planeerimisseaduse valdkonnas.

 


Meelis Jürma
jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2016    

Töökogemused:
Alates 2009 Männimäe KVB OÜ jurist
2015 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse jurist
2003-2009 FIE Meelis Jürma jurist
1993-2003 Maksu ja Tolliameti jurist
1989-1993 RAS Eesti kindlustuse jurist-inspektor

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
võlaõigus, perekonnaõigus, tööõigus, haldusõigus, asjaõigus, kohtuvaidlused

 


Laureana Telk
jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2016    

Töökogemused:
2012-2015 Tartu Maakohus tsiviilõiguse konsultant

Keeleoskus:
Eesti, inglise

Eriala valdkonnad:
Lepinguõigus, perekonnaõigus, tööõigus, pärimisõigus, vaidluste lahendamine.

 


Eva Panksepp
jurist

Haridus:
Tallinna Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2004    

Töökogemused:
2013–2017 SA Eesti Teadusagentuur (Eesti) - jurist
2011-2013 Tartu Vangla (Eesti) - osakonna juhataja
2005-2011 Tartu Vangla (Eesti) - jurist
1985–2005 Tartu Maakohus (Eesti) - istungisekretär, konsultant

Keeleoskus:
eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad:
Valdan hästi haldusmenetlust, avalikku teenistust, tööõigust ja võlaõigust.

 


Andrus Post
jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteadus 1996

Töökogemused:
Alates 2009 OÜ Koduliising jurist
2007-2009 Pärnu Maakohus kohtunikuabikandidaat
1993-2007 AS SEB Pank jurist

Keeleoskus:
eesti ja vene

Eriala valdkonnad:
Tsiviilõigus, sh perekonna-, pärimis- ja võlaõigus.

 


Jana Kaup
jurist

Haridus:
Petrazovodski Riiklik Ülikool 2006 magistrikraad

Töökogemused:
1999-2013 Maksu- ja Tolliamet jurist
2013-2014 Eesti Energia Tehnloogiatööstuse AS personalitöötaja
2014-2015 OÜ Trumet
Alates 2015 OÜ GodsendPartner jurist

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Tööõigus ja perekonnaõigus.

 


Tiina Mölder
jurist

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool õigusteaduse magistrikraad 2009

Töökogemused:
Alates 2015 Desiree OÜ jurist
2014 D.A.S. Õigusabikulude kindlustuse klienditeenindaja.

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Spetsialiseerunud olen perekonnaõigusele. Samas ka pärimisõigus, võlaõigus, tööõigus, äriõigus.

 


Kristel Kangilaski
jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2015

Töökogemused:
2016-2017 Juridic&Invest OÜ jurist
2013-2015 Harju Maakohtu istungisekretär

Keeleoskus:
eesti, inglise

Eriala valdkonnad:
Tsiviilkohtumeneltus. Olen spetsialiseerunud perekonna-, võla-, töö- ja asjaõigusele.

 

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
perekonnaõigus, äriõigusega, tsiviilvaidlustega võla suhetes, täitemenetluses ja ka pankrotimenetlus.

 

Anu Baum
Jurist

Haridus:
Tallinna Ülikool magistrikraad (Cum laude) 2017

Töökogemused:
Alates 2014 Tallinna Tehnikaülikool, tarkvarateaduste instituut; projektijuht, külalisõppejõud
Alates 2016 Põhja - Eesti Partner, jurist
2001 – 2014 Politsei- ja Piirivalveamet

Keeleoskus
eesti, vene

Eriala valdkonnad
Töö-, perekonna-, pärimis- ja võlaõigus. Lepinguõigus. Korteriühistutega seotud vaidlused. Võlanõustamine.

 

Angela Jürgeson
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2010;

Töökogemused:
Alates 2017 Õigustee OÜ nõustaja
2012 - 2016 Rahandusministeeriumi õigusosakonna jurist
2015 Kaitseministeeriumi õigusosakonna jurist
2010 - 2012 Registrite- ja Infosüsteemide Keskus üldosakonna jurist
2004 - 2010 Harju Maakohtu kinnistusosakonna kohtunikuabi
1999 - 2004 Harju Maakohtu registriosakonna registrisekretär

Keeleoskus:
Eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Tsiviilõigus, riigihankeõigus, haldusõigus, vaidluste lahendamine.

 

Anžela Õige
jurist

Haridus:
2007-2008 International University Audentes (Õigusteaduse magister)
1998-2002 Sisekaitseakadeemia (Eriala: kohtueelne uurimine)

Töökogemused:
Alates 2017 Linnaosa Valitsuse jurist
2016 Tarbijakaitseameti tarbijate teenindustalituse jurist
2014 Tarbijakaitseameti FST juhataja
2014 Maksu-ja Tolliameti Uurimisosakonna uurija
2014 Maksu- ja Tolliameti Kontrolliosakonna revident, al.17.03.2014 juhtivrevidendi ülesannetes (TOP MA)
2013 Harju Maakohus, kohtujurist
2002 – 2010 Politsei-ja piirivalveamet kriminaaluurija

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Tarbijakaitse-, perekonna- ja pärimisõigus.

 

Artjom Morozov
Jurist

Haridus:
2008 Sisekaitseakademia Politsekolledži Politseikool
2010 Sisekaitseakademia (rakenduskõrgharidusõppe, kriminaalpolitsei)
2011 Tartu Ülikooli Õigusteaduskond (kaugõppe, BA)
2014 Tallinna Tehnikaülikool Sotsiaalteaduskond Õiguse instituut (MA)

Töökogemus:
Alates 2014    OÜ Juridium (juhatuse liige, jurist)
2007 – 2015 Teenistus erinevates ametikohtades Politsei- ja Piirivalveametis

Keeleoskus:
Eesti, Vene

Eriala valdkonnad:
Tsiviilõigus, väärteomenetlus, tööõigus

 

Anna Gljantseva (Tsilingarjan)
jurist

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool õigusteaduse magistrikraad 2013

Töökogemused:
2016 Notaribüroo jurist
2015 Stabimer Õigusbüroo OÜ jurist
2013-2015 Advokaadibüroo Vladimir Sadekov jurist
2008 Notaribüroo Ülle Mesi notariabi

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Pealmiselt olen spetsialiseerunud tsiviilõigusliku valdkonnale, tegelen perekonna vaidluste lahendamisega, korporatiivsete küsimustega, pärimismenetluse seonduvate küsimustega, asjaõiguse-ja võlaõiguse vaidlustega.

 

Ülle Aliorg
Jurist

Haridus: Tartu Riiklik Ülikool, õigusteadus, diplom (võrdsustatud magister) 1986

Töökogemus:
2007-2017 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, jurist
1997-2007 Põltsamaa Linnavalitsus, õigusnõunik
1993-1996 AS Põltsamaa Felix, jurist

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Haldus- ja väärteomenetlus, avalik teenistus, tööõigus, perekonnaõigus. Kohtuvaidlused.

 


Vladimir Kolga
Jurist

Haridus:
2015 Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, MA, eriala: õigus (rahvusvaheline ja EL õigus)
2003 bakalaureuse Sotsiaal-Humanitaar Instituudis

Töökogemused:
13.02.2015 - ... Natus Vincere õigusbüroo OÜ – jurist
01.12.2017 – 01.03.2018 Rävala õigusbüroo OÜ – jurist
06.07.2016 - 06.06.2017 OMEGA LAEN AS – jurist
17.11.2014 – 31.03.2015 Roli Solicitors (Suurbritannia) - advokaadi abi
12.2009 – 11.02.2015 OÜ Kolga ja Partnerid õigusbüroo (Eesti) – jurist

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus (sh piiriülesed vaidlused), Pärimisõigus, Asjaõigus, Võla- ja lepinguõigus, Äriühinguõigus, Väärteoõigus, Kohtu- ja täitemenetlus, Anti-inkasso, Võlgade ümberkujundamine, Migratsiooniõigus, Kindlustusõigus, Tööõigus, tarbijakaitse.

 


Jana Kitter
Jurist

Haridus:
2009- 2011 TLÜ õigusteaduse magister
2002- 2009 TTÜ sotsiaalteaduse bakalaureus (finantsjuhtimine)

Töökogemused:
2012- .... J. Kitter Õigusabi OÜ - juhatuse liige)
2012 - .2017 Eesti Juristide Liit - projekti juht, õigusnõustaja, võlanõustaja
2007- 2011 OÜ Janaco Koolitus - juhatuse liige, raamatupidaja, maksulektor
2005- 2007 OÜ Estada K - juhatuse liige, maksulektor
2006- 2005 OÜ Estada Koolitus - maksulektor
1990- 2000 Tallinna Juriidiliste Isikute MA - maksuinspektor, maksutalituse juhataja,
andmetöötluse osakonna juhataja asetäitja
1985- 1990 Tallinna Autobussikoondis - ökonomist

Keeleoskus:
eesti, vene, inglise, soome

Eriala valdkonnad:
tsiviil(pankrott,võlaõigus,pärimisõigus,asjaõigus), maksuõigus, tööõigus, perekonnaõigus

 


Morris Laanemäe
Jurist

Haridus:
2014 - 2016 Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, magistriõpe, õigusteadus

Töökogemused:
2017- Fortes Õigusbüroo OÜ – tegevjuht/jurist
2015 Tartu Maakohtu Võru Kohtumaja – erialane praktika II
2011 - 2015 Morrison Partner OÜ – tegevjuht
2012 Tartu Maakohtu Põlva Kohtumaja – erialane praktika I

Keeleoskus:
eesti, inglise

Eriala valdkonnad:
tsiviilõigus (võlaõigus, perekonnaõigus, tööõigus, asjaõigus); haldusõigusõigus, väärteomenetlus

 


Katrin Martis
Jurist

Haridus:
1972-1977 Tartu Ülikool – õigusteaduskond (magister)

Töökogemused:
2007-2018 Tööinspektsioon – töövaidluskomisjoni juhataja
2003-2007 AS ATKO Grupp – jurist ja personalijuht
1992-2003 Meoni Parsek AS – jurist ja personalijuht
1978-1992 Katse-mehhaanikatehas „Teras“ – jurist
1974-1978 Tootmiskoondis „Polumeer“ – jurist
1971-1974 ENSV Prokuratuur – referent
1969-1971 Harju Maakohus – kohtuistungi sekretär

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
tööõigus

 


Karina Maasikleht
Jurist

Haridus:
2015 Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, magistrikraad

Töökogemused:
2017 - ... Lexelli OÜ jurist, juhatuse liige
2012 - 2013 ja 2014 - 2017 AS ISS Eesti jurist/kinnisvarahaldur
2013 - 2014 Kaata Kartau notaribüroo jurist
2010 - 2011 Eesti Juristide Liit (tasuta õigusabi) jurist

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
üürivaidlusasjad, võlamenetlus, pärimisõigus, perekonnaõigus, tööõigus, lepinguõigus, äriõigus, kinnisvaraõigus

 


Raivo Kiisk
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduskond 2008, teadusmagistrikraad magister iuris

Töökogemused:
alates 2003 R.K. Õigusbüroo OÜ - juhatuse liige, jurist
2009 – 2011 Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, siseturvalisus
2008 – 2009 SA Lõuna Koolitus – seadusandluse lektor
2003 – 2009 Lõuna prefektuur, majanduskuritegude ükskuse juht
1991 – 2003 Tartu politseiprefektuur – menetleja ja valdkonna vanem

Keeleoskus:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Karistusõigus, sh väärteomenetlus, kindlustusõigus, liiklusõigus, tööõigus, täitemenetlusõigus ja perekonnaõigus. Pikk kogemus võlanõustamise valdkonnas.