Mille alusel arvutatakse maamaks?

PrintPDF Jaga

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hindamise seadusest. Maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal. /täiendavalt: MaaMS § 1/