Abielu lahutamine perekonnaseisuasutuses

PrintPDF Jaga

Abikaasade vastastikusel kokkuleppel võib abielu lahutada perekonnaseisuasutuses. Abielu lahutamiseks perekonnaseisuasutuses esitavad abikaasad perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles ühise kirjaliku avalduse. Perekonnaseisuasutus võib abielu lahutada juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Abielu lahutamise avaldusele lisatakse abielu sõlmimist tõendav dokument. Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta, kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist. Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.


Enne abielulahutuse avalduse esitamist tuleb tasuda riigilõiv 64 eurot (riigilõivuseadus § 339).

Kokkuleppele abikaasade vahel, saab abielu lahutada ka notaris. Notari tasu on sama kui abielu registreerimisel, 63,90€. Lisandub käibemaks.