Abieluvararegister - mis see on?

PrintPDF Jaga

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abikaasade abieluvaralepingus toodud ja seaduses sätestatud juhtudel teised varalised õigused. Sõlmitud abieluvaralepingu kohta abieluvararegistrisse kande tegemine ei ole lepingu kehtivuse seisukohalt kohustuslik ja abieluvaralepingu sõlmimise kohta tehakse kanne abieluvararegistrisse ainult siis, kui vähemalt üks abikaasa seda soovib. Üldjuhul sisaldub avaldus kande tegemiseks abieluvararegistris juba notariaalses abieluvaralepingus ja notar edastab lepingu kohtu kinnistusosakonnale. Kui abiellumisel valitakse kas vara juurdekasvu tasaarvestus või varalahusus, siis tehakse selle kohta kanne abieluvararegistrisse.

Abieluvararegistrit peavad maakohtute kinnistusosakonnad. Kandeid teevad kohtunikuabid.