Kui kiiresti tehakse abieluvararegistrisse kanne?

PrintPDF Jaga

Alates 2018. a märtsist teevad notarid kandeid otse abieluvararegistrisse, mille tõttu on kannete tegemine muutunud oluliselt kiiremaks. Kui enne tehti kandeid kuni ühe kuu jooksul, siis nüüd tehakse kanne reeglina ühe tööpäevaga. Alates märtsist peab abieluvararegistrit Notarite Koda. https://www.notar.ee/32885

 

Abieluvararegistri kande teeb notar või perekonnaseisuametnik. Kanne tehakse koos notari või perekonnaseisuametniku ametitoiminguga hiljemalt kande aluseks oleva toimingu tegemise päevale järgneval tööpäeval.

Abieluvararegistri kande tegemisel lisatakse abieluvararegistrisse järgmised dokumendid:

  1. abieluvaraleping;
  2.  abiellumisavaldus;
  3.  jõustunud kohtulahendi ärakiri, kui kande tegemist taotletakse kohtulahendi alusel;
  4.  tunnistuse või otsuse ärakiri abikaasa surma või abielu lahutamise kohta, kui kanne kustutatakse abielu lõppemise tõttu
  5. muud seadusest tulenevad dokumendid.