Kus ja kuidas on võimalik abieluvararegistriga tutvuda? Kuidas tellida abieluvararegistrist ärakirju?

PrintPDF Jaga

Registrikaardid on avalikud, nendega võib igaüks tutvuda. Registriandmetega kohapeal tutvumiseks ja ärakirja tellimiseks tuleb pöörduda selle kinnistusosakonna poole, kes abieluvararegistrit peab. Abieluvararegistriga tutvumiseks peab teadma registrikaardi numbrit või ühe abikaasa täpset nime või isikukoodi. Tutvumiseks tuleb esitada tellimus – suuliselt kinnistusosakonnas kohapeal, telefoni teel, postiga, e-postiga või faksiga. Kui registrikaardiga kinnistusjaoskonda kohapeale tutvuma minna ei saa, vastatakse tutvumistellimusele vastavalt tellija soovile samuti postiga, e-postiga või faksiga.

Ärakirja tellides tuleb täpsustada, kas soovitakse kinnitatud või kinnitamata ärakirja. Kinnitatud ärakirja õigsust kinnitab kohus pitsati, pädeva ametniku allkirja ning ärakirjade raamatu sissekande numbriga. Ärakirja saab kätte kas kohapeal, postiga või faksiga (kinnitatud ärakirja ei faksita).