Mida teha, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem?

PrintPDF Jaga

Kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem või kui lõivu maksti toimingu eest, mis seaduse alusel on lõivuvaba, tagastatakse vastav lõivusumma riigilõivu tasunud isiku taotlusel. Taotlus ja riigilõivu tasumist tõendav dokument tuleb esitada 2 aasta jooksul lõivu tasumisest alates. 

Tasutud riigilõiv tagastatakse:

  1. enam tasutud osas, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem;
  2. kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud;
  3. kui riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest;
  4. kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist;
  5. kui toimingu tegemise taotlus jäetakse läbi vaatamata;
  6. kui asja menetlus lõpetatakse, kuna asi ei kuulu taotluse saanud kohtu pädevusse;
  7. kui abielulahutusakti ei koostata abikaasade leppimise tõttu;
  8. kui abielulahutuse hagist loobutakse menetluse kestel;
  9. kui esinevad muud seaduses sätestatud alused.

Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, võib tagastatavast summast maha arvata taotluse läbivaatamisega kaasnenud menetluskulu. Kui menetluskulu täpset suurust ei ole võimalik kindlaks määrata, arvatakse riigilõivu tagastamisel menetluskuluna maha 25 protsenti toimingu eest ette nähtud riigilõivust.

Taotlus riigilõivu tagastamiseks tuleb esitada kohtule, mille arvele riigilõiv tasuti. Kohtute kontaktandmed leiate siit.