Mille alusel tehakse abieluvararegistrisse kanne?

PrintPDF Jaga

Kanded tehakse, sealhulgas muudetakse ja kustutatakse kandeavalduse alusel. Avaldus võib sisalduda abieluvaralepingus. Avalduses peab olema väljendatud soov kande tegemiseks. Kandeavaldus esitatakse registrile elektrooniliselt. 

Abieluvararegistrisse tehakse kanne: 

  1. abikaasade notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel – juhul kui vastav avaldus sisaldub  abieluvaralepingus, siis eraldi avaldust esitama ei pea; 
  2. perekonnaseisuasutuse digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel – ainult abielu sõlmimisel, kui vastavalt abiellumisavaldusele on varasuhteks valitud vara juurdekasvu tasaarvestus või varalahusus; 
  3. notari digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel - ainult abielu sõlmimisel, kui vastavalt abiellumisavaldusele on varasuhteks valitud vara juurdekasvu tasaarvestus või varalahusus.

Kande kustutamine ja muutmine on võimalik ainult abikaasade poolt esitatud kandeavalduse alusel. Viimane peab olema kas notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud vormis ning võib sisalduda abieluvaralepingus.