Millised dokumendid tuleb kandeavaldusele lisada?

PrintPDF Jaga

Kandeavaldusele tuleb lisada: 

1) abieluvaraleping või abiellumisavaldus (viimane juhul, kui kanne tehakse perekonnaseisuasutuse või notari poolt esitatud avalduse alusel); 
2) jõustunud kohtulahendi ärakiri, kui kande tegemist taotletakse kohtulahendi alusel; ja tunnistuse või otsuse ärakiri abikaasa surma või abielu lahutamise kohta, kui kanne kustutatakse abielu lõppemise tõttu;
3) tõend riigilõivu tasumise kohta.

Abieluvararegistri pidaja võib vajadusel nõuda täiendavate dokumentide esitamist.  Kui perekonnaseisuametnikul või perekonnaseisuasutuse ülesandeid täitval isikul on elektrooniline juurdepääs registrile, millest kontrollida punktis 2 nimetatud andmete olemasolu, ei pea nende ärakirju või väljavõtteid kandeavaldusele lisama.


Abieluvararegistri pidaja võib vajadusel nõuda täiendavate dokumentide esitamist. 

Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos tõlkega, mille on kinnitanud vandetõlk võinotar. Välismaised dokumendid peavad olema varustatud apostilliga või legaliseeritud. Leedus, Lätis, Poolas, Ukrainas ja Venemaal väljastatud dokumente apostilliga ei kinnitata ega legaliseerita.