Dokumentide legaliseerimiskohustusest

PrintPDF Jaga

Notar Kätlin Aun-Janisk
septembris 2013

Alates 19. septembrist 2013 kohaldab Eesti ajutiselt 25. mai 1987. aasta Euroopa ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsiooni (Brüsseli konventsioon). Brüsseli konventsioon tühistab riigisisesest õigusest tuleneva avaliku dokumendi legaliseerimisnõude, mis tähendab, et Brüsseli konventsiooni kohaldavad riigid tunnustavad konventsiooniosalise territooriumil väljaantud dokumenti ilma formaalsusteta.

Seega alates 19. septembrist 2013 ei vaja Eesti avalik dokument Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Itaalias, Iirimaal ja Lätis täiendavat apostille´ga kinnitamist. Samuti tunnustatakse nendes riikides väljastatud dokumente Eestis ilma täiendavate formaalusteta (ilma apostille’ta).

Avalik dokument Brüsseli konventsiooni tähenduses on:

 1. kohtu või kohtuga seotud dokument,
 2. haldusdokument, mille all tuleb mõista diplomeid, tõendeid, teatisi, perekonnaseisudokumente ja muid sarnaseid dokumente,
 3. notariaaldokument,
 4. notariaalsed või ametlikud koopiate ja allkirjade ehtsuse kinnitused või muud liiki eradokumentide kinnitused.

Konventsiooni kohaldatakse ka varasemalt välja antud avalikele dokumentidele.

Link konventsioonile: https://www.riigiteataja.ee/akt/206082013002

1. juulil 2012 jõustus Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, millest tulenevalt ei nõuta enam perekonnaseisuandmete väljavõtete apostillimist. Sellisteks inglise keeles väljastatavateks väljavõteteks on sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, abieluvõimetõendi, nimemuutuse tõendi ja rahvastikuregistri väljavõtted. Väljavõtteid väljastavad Eestis kõik maavalitsused.

Hetkel toimub lihtsustatud dokumendisuhtlus järgmiste riikidega:

 1. Venemaa, Ukraina, Poola, Läti ja Leedu tunnustatakse ilma formaalsusteta.
 2. Austria, Küpros, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Holland, Norra, Poola, Portugal, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Suurbritannia diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike väljastatud dokumente tunnustatakse ilma formaalsusteta.
 3. Seoses uue Euroopa määruse jõustumisega ei vaja alates 16. veebruarist enam mitmed avalikud dokumendid teistesse Euroopa Liidu riikidesse esitamisel apostilli.

   

  Tänu uue Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 jõustumisele ei ole enam teise Euroopa Liidu riiki esitamisel tarvis apostilliga kinnitada dokumente, mis tõendavad järgnevaid asjaolusid:

  1) sünd;

  2) elusolek;

  3) surm;

  4) nimi;

  5) abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis;

  6) abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine;

  7) vanemlus;

  8) lapsendamine;

  9) alaline asukoht ja/või elukoht;

  10) kodakondsus;

  11) karistusregistrikande puudumine.

   

  Apostillimisest on vabastatud ka perekonnaseisuaktide väljavõtted riikides, mis on liitunud perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooniga. Selle konventsiooniga on liitunud lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele veel Bosnia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Šveits ja Türgi.

 4. Soome rahvastikuregistri väljavõtted ja abieluvõime tõendid tunnustatakse ilma formaalsusteta.