Hagi või avaldus? Kuhu esitada?

PrintPDF Jaga

Eesti Juristide Liit
September 2014

Elatise nõudmiseks võib esitada hagiavalduse lapse elukoha järgsesse maakohtusse. Kui lapse elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi kostja elukoha järgi. Kui kostja elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi hageja elukoha järgi.

Elatist võib nõuda ka maksekäsu kiirmenetluses. See on lihtsustatud menetlus, teatud piirangute ja tingimustega – nt ei või nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt, vanem peab olema kantud sünniakti, ei saa nõuda üle 200 euro kuus ühele lapsele. Avalduse saab esitada elektrooniliselt portaali E-toimiku kaudu, siseneda ID-kaardiga.