Kes peab tagama lapse ülalpidamise?

PrintPDF Jaga

Lapse ülalpidamise eest vastutavad eelkõige mõlemad vanemad.

Võrdväärse sissetuleku ja varalise seisundi korral peavad vanemad andma lapsele ülalpidamist võrdsetes osades. Kui vanemate sissetulek ja varaline seisund on erinev, siis osaleb kumbki vanem lapse ülalpidamises vastavalt vanemate sissetulekute ja varalise seisundi proportsioonile (RKTKo 3-2-1-118-12).

Vanem on kohustatud sellekohase nõude esitamise korral andma teavet oma sissetulekute ja vara kohta, kui see on vajalik ülalpidamiskohustuse või elatise suuruse kindlakstegemiseks. Sissetulekute suuruse kohta tuleb nõudmise korral esitada tööandja tõendid ja muud asjakohased dokumendid.