Mis ajast alates võib elatist nõuda?

PrintPDF Jaga

Saab esitada nõude elatise väljamõistmiseks hagi/ avalduse esitamisest. Hagimenetluses võib nõuda ülalpidamiskohustuse täitmist ja kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju hüvitamist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.