Kes ja kuidas peavad majandusaasta aruande allkirjastama?

PrintPDF Jaga

Vastavalt raamatupidamise seaduse § 25 lõikele 1 kirjutab majandusaasta aruandele alla raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkond. Tavaliselt on selleks ühingu või sihtasutuse juhatus. Kõik juhatuse liikmed peavad aruande allkirjastama. Kui aruanne allkirjastatakse ettevõtjaportaalis, peavad kõik juhatuse liikmed andma digitaalallkirja. Kui aruanne allkirjastatakse väljaspool ettevõtjaportaali, tuleb allkirjastada ettevõtjaportaalist välja trükitud paberaruande viimane lehekülg.