Hea külastaja!

Jaga

OÜ HUGO koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta ja soodustingimustel õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale (s.o alla 2128,5 euro).

 

Õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti ja telefoni teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus, samuti aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.

 

Tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

 

ÕIGUSABI OSUTAMISE TINGIMUSED

Õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot omaosalustasu.

Kliendilepingu sõlmiseks palume täita ankeet SIIT.

Lepingu sõlminud kliendil on õigus saada juristi abi kokku 15 tundi, millest:

  • 2 esimest tundi on kliendile tasuta;
  • 3 järgmist tundi tuleb kliendil tasuda 50% tunnihinnast (s.o 20 eurot); 
  • 10 järgmist tundi 100% tunnihinnast (s.o 40 eurot).

Õigusnõustamise teenust pakume veebi vahendusel ja 15-s nõustamiskohas üle Eesti. Eesti Õigusbrüroo kontorid on leitavad siit.

Lisainformatsioon ja eelregistreerimine:
Eesti Õigusbüroo klienditeenindus telefonil +372 6 880 400 või e-kirja teel abi@juristaitab.ee
Avatud E - R kell 9 :00 - 17:00 

 

JUSTIITSMINISTEERIUM TOETAB

Alates 10.04.2017 haldab juristaitab.ee veebilehte Justiitsministeeriumi toel OÜ HUGO. Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium. Õigusteenust osutatakse vastavalt Justiitsministri 05.01.2017 määrusele nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord.“

 

 

Juristaitab.ee veebileht aitab leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Soovitame otsida vastust oma õigusküsimusele esmalt küsimuste ja vastuste rubriigis. Kui Te aga sealt lahendust ei leia, võite esitada küsimuse foorumis, kus Teile vastavad Eesti Õigusbüroo juristid. 

 

TEIE TAGASISIDE ON MEILE OLULINE!

Peame väga oluliseks Teiepoolset tagasisidet, olete oodatud täitma tagasiside ankeeti. Edastada saab nii tänuavaldusi, ettepanekuid kui ka kaebusi. Täpsema info ettepanekute ja kaebuste esitamise süsteemi kohta leiate SIIT.