Kuidas toimub apostilliga kinnitamine?

PrintPDF Jaga

Esmalt tuleks kontrollida, kas dokumendi tunnustamiseks välisriigis on vaja dokument kinnitada apostilliga. Apostilliga kinnitatud dokumente saab kasutada riikides, kes on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise Haagi konventsiooniga. Riikide nimekiri on veebilehel. Kui dokument on apostilliga kinnitatud, siis tunnustatakse selle ehtsust kõigis teistes konventsiooniosalistes riikides ilma muude lisaformaalsusteta. 

Mitmel juhul ei ole apostilliga kinnitamine siiski vajalik:

Venemaa, Ukraina, Poola, Läti ja Leedu tunnustatakse ilma formaalsusteta.

Alates 19. septembrist 2013 ei vaja Eesti avalik dokument Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Itaalias ja Iirimaal täiendavat apostilliga kinnitamist. Samuti tunnustatakse nendes riikides välja antud dokumente Eestis ilma täiendavate formaalsusteta. Nimetatu kehtib ka varasemalt välja antud avalikele dokumentidele.

Austria, Küprose, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Liechtensteini, Luxembourgi, Moldova, Hollandi, Norra, Poola, Portugali, Hispaania, Rootsi, Šveitsi, Türgi, Suurbritannia diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike väljastatud dokumente tunnustatakse ilma formaalsusteta.

Saksamaa, Austria, Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, Hollandi, Itaalia, Luxembourgi, Portugali, Šveitsi, Türgi, Sloveenia, Horvaatia, Makedoonia, Bosnia, Serbia, Poola, Montenegro, Moldova abielu-, sünni- ja surmaakti mitmekeelseid väljavõtteid tunnustatakse ilma formaalsusteta.

Ilma täiendavate formaalsusteta tunnustatakse Eestis Soome rahvastikuregistri väljavõtteid ja abieluvõime tõendeid.