Milline on legaliseerimise protseduur?

PrintPDF Jaga

Dokumendi legaliseerimiseks tuleb esitada Välisministeeriumi konsulaarosakonnale isiklikult või posti teel kirjalik taotlus koos legaliseeritava dokumendiga ja tasuda riigilõiv 20 eurot dokumendi kohta. Dokument legaliseeritakse viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või allkirjanäidise saabumise päevast arvates.