Milliseid dokumente ei saa kinnitada apostilliga?

PrintPDF Jaga

Apostillida ei saa järgmisi dokumente:

  • mille on väljastanud diplomaatiline- või konsulaaresindaja,
  • kaubandus- või tollimenetlusega vahetult seotud haldusdokument,
  • rikutud dokument (kulunud, kortsunud, parandatud, veega rikutud, kaaned liimist lahti vms)
  • originaaldokument, millel puudub allkirjastaja ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus. Dokumendi omanikul on võimalik taotleda dokumendi välja andnud asutusest uus dokument või tõendada asjaolu rahvastikuregistri kinnitatud väljatrükiga.

Apostillimisele ei kuulu avalik dokument, mida soovitakse kasutada riigis, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu (Venemaa, Ukraina, Poola, Läti ja Leedu).

Apostillida ei saa avalikku dokumenti, mida soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud Haagi konventsiooniga. Sellisel juhul tuleb dokument legaliseerida.

Alates 19. septembrist 2013 ei vaja Eesti avalik dokument Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Itaalias ja Iirimaal täiendavat apostilliga kinnitamist. Samuti tunnustatakse nendes riikides välja antud dokumente Eestis ilma täiendavate formaalsusteta. Nimetatu kehtib ka varasemalt välja antud avalikele dokumentidele.

Samuti tunnustatakse Austria, Küprose, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Liechtensteini, Luxembourgi, Moldova, Hollandi, Norra, Poola, Portugali, Hispaania, Rootsi, Šveitsi, Türgi, Suurbritannia diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike väljastatud dokumente Eestis ilma formaalsusteta.

Saksamaa, Austria, Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, Hollandi, Itaalia, Luxembourgi, Portugali, Šveitsi, Türgi, Sloveenia, Horvaatia, Makedoonia, Bosnia, Serbia, Poola, Montenegro, Moldova abielu-, sünni- ja surmaakti mitmekeelseid väljavõtteid tunnustatakse Eestis ilma formaalsusteta.

Vastavalt Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkuleppele ei nõuta perekonnaseisuandmete väljavõtete apostillimist. Sellisteks inglise keeles väljastatavateks väljavõteteks on sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, abieluvõimetõendi, nimemuutuse tõendi ja rahvastikuregistri väljavõtted. Väljavõtteid väljastavad Eestis kõik maavalitsused.