Kes on pädev?

PrintPDF Jaga

Dokumendi tõlke õigsust on pädevad kinnitama vandetõlgid. Vandetõlgid on notariga sarnased avalik-õigusliku ameti kandjad, kelle kvalifikatsioon on riigi poolt kontrollitud. Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine on nende põhitöö. Vandetõlkide kontaktandmed saab leida Justiitsministeeriumi veebilehelt.

 

Kui varem tegelesid ametlike tõlgete väljastamisega nii notarid kui ka vandetõlgid, siis alates 1. jaanuarist 2015 ei ole notaritel õigust kinnitada tõlkija allkirja õigsust eesti keelest võõrkeelde tõlgitud dokumendil. Ametliku tõlke saamiseks tuleb sel juhul pöörduda vandetõlgi poole. Kui dokument on vaja tõlkida võõrkeelde, milles Eestis pole ühtegi vandetõlki, siis tuleb tõlge eesti keelest võõrkeelde teha dokumenti vastu võtvas riigis või tõlkida dokument esmalt Eestis mõnda enim kasutatavasse keelde (nt inglise, saksa, vene vms) ja seejärel vajalikku võõrkeelde.

 

Võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentidel võivad notarid kinnitada tõlkija allkirja õigsust kuni 2020. aastani, kui see pädevus antakse ainult vandetõlkidele. Üleandmise eesmärk on tagada parem tõlkekvaliteet ja ühtne dokumendivormistus.