Kes on pädev?

PrintPDF Jaga

Dokumendi tõlke õigsust on pädevad kinnitama vandetõlgid. Vandetõlgid on notariga sarnased avalik-õigusliku ameti kandjad, kelle kvalifikatsioon on riigi poolt kontrollitud. Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine on nende põhitöö. Vandetõlkide kontaktandmed saab leida Justiitsministeeriumi veebilehelt.

Dokumendi tõlke õigsust võivad kinnitada ka notarid. Tegemist pole notari ametitoiminguga, vaid ametitoimingule lisaks pakutava ametiteenusega juhul, kui notar vastavat keelt valdab. Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamist ei tohi segamini ajada tõlkija allkirja õigsuse kinnitamisega notarite poolt. Kui dokumendi tõlke õigsuse kinnitamisel kontrollitakse tõlke sisu, siis dokumendi tõlkel oleva tõlkija allkirja kinnitamisel kontrollib notar vaid tõlkija allkirja õigsust ja ei vastuta tõlke õigsuse eest.