Millises ulatuses sissetulekut ei arestita?

PrintPDF Jaga

Arestimisele ei kuulu üldjuhul alampalk + 1/3 alampalgast ülalpeetava kohta. Juhul, kui tegemist on elatise nõudega, on kohtutäituril õigus täiendavalt kinni pidada pool võlgniku elatusmiinimumist kuni elatise nõude täitmiseni.

Juhul, kui kohtutäitur on võlgniku arvelt maha võetud raha juba sissenõudjale üle kandnud, ei ole kohtutäituril võimalik nimetatud raha võlgnikule enam tagastada. Seda isegi juhul, kui tegemist oli võlgniku elatusmiinimumiga. Seetõttu ongi äärmiselt oluline, et võlgnik informeeriks kohtutäiturit aegsasti oma sissetulekutest ning teeks koheselt täitemenetluse algatamisest teadasaamisel avalduse elatusmiinimumi säilitamiseks tema arvelduskontole.