Vanemahüvitis

PrintPDF Jaga

VANEMAHÜVITIS, 2020

 

2018. aasta 1. märtsist muutus vanemahüvitise süsteem oluliselt soodsamaks neile, kes teevad vanemahüvitise saamise ajal tööd. Muutus põhimõte, et üle vanemahüvitise määra töist tulu teenival vanemal, vähendatakse vanemahüvitist iga kahe üle pooleteistkordse hüvitise määra teenitud euro kohta ühe euro võrra. Nüüdsest võib vanem teenida töist tulu pooleteistkordse keskmise palga ulatuses ilma, et isiku vanemahüvitist vähendataks.

Neile, kes saavad vanemahüvitist ja käivad samal ajal tööl, arvutatakse hüvitise suurus spetsiaalse vanemahüvitise ümberarvutamise valemiga. 

Kui lapsevanem töötab, siis hüvitise vähendamine algab pooleteistkordset keskmist ületavast tulust. Hüvitist vähendatakse iga kahe üle pooleteistkordse keskmise palga teenitud euro kohta ühe euro võrra. Tulu saamisel säilib vanemahüvitise saajale alati vanemahüvitise määr.

Näide 1. Igakuise vanemahüvitise suurus on 2000 eurot. Vanem asub tööle osalise ajaga ja saab töötasu 1500 eurot kuus. Isiku vanemahüvitist ei vähendata.

Näide 2. 2000 euro suuruse vanemahüvitise saaja teenib töist tulu 2500 eurot. Tema vanemahüvitist vähendatakse vastavalt: 2000-(2500-1774,05)/2= 2000 – 363 =1637 eurot.

Kõik need lapsevanemad, kes käivad tööl ja kellel on õigus vanemahüvitisele, saavad hüvitist vähemalt hüvitise määra ulatuses, kuid reeglina rohkem.


Õigus vanemahüvitisele

Õigus saada vanemahüvitist on last kasvataval vanemal, lapsendajal, võõrasvanemal, eestkostjal või hooldajal, kes on Eesti alaline elanik või Eestis tähtajalise elamisloa alusel elav välismaalane. Lapse isal on õigus vanemahüvitisele, kui laps on saanud 70 päeva vanuseks.

Vanemahüvitise saamise periood

Õigus vanemahüvitisele algab rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpupäevale järgnevast päevast. Kui ema ei saanud rasedus- ja sünnituspuhkust, tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist. Vanemahüvitist makstakse 435 päeva. Kui emal ei olnud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, makstakse vanemahüvitist kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni.