Mida teha, kui internetist tellitud kaup ei vasta veebilehel avaldatud kirjeldusele?

PrintPDF Jaga

Kui tellite kaupa internetis kaupleja koduleheküljelt, on tegu sidevahendi abil sõlmitud lepinguga. Sel juhul kehtivad tarbijale samad õigused, mis kataloogist kauba tellimisel.

Enne lepingu sõlmimist peavad tarbijale olema kirjalikult teatavaks tehtud muu hulgas kauba põhitunnused. Kui kaup neile tunnustele ei vasta, on tegu puudusega kaubaga, mille suhtes tarbija saab kasutada kõiki müügilepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas nõuda kauba parandamist või asendamist, müügihinna alandamist, kahju hüvitamist või lõpetada ühepoolselt leping.

Sõltumata sellest, kas tarbijale saadetud kaup vastab kokkulepitud nõuetele või mitte, on tarbijal õigus 14 päeva kaubaga tutvuda. Selle aja jooksul võib tarbija lepingust taganeda põhjust nimetamata.

Taganemiseks piisab tellitud asja tagasisaatmisest või taganemisavaldusest kauplejale. Praktikas ei ole alati võimalik saadut tagastada (näiteks hävinud või äratarvitatud asi). Sellisel juhul tuleb tagastamise asemel üleantu väärtus kauplejale hüvitada.

Kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule, peab tagastamiskulud kandma igal juhul kaupleja. Kui selgub, et tellitud toode ei vasta kaupleja antud kirjeldusele või kui tootel ilmneb defekt, võib tarbija esitada pretensiooni müüjale kahe aasta jooksul asja kättesaamise päevast lugedes.