Millise aja jooksul kehtib kaubale või teenusele seadusest tulenev pretensiooni esitamise õigus?

PrintPDF Jaga

Kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, on tarbijal õigus esitada müüjale pretensioon nende puuduste suhtes, mis avalduvad asjal pretensiooni esitamise tähtaja ehk kahe aasta jooksul.

Võlaõigusseaduse müügilepingu sätete kohaselt eeldatakse, et kui asjal avaldus viga esimese kuue kuu jooksul, siis oli see olemas juba asja üleandmise hetkel tarbijale, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Kui asja müüja tahab sel juhul vastutusest vabaneda, peab tema tõendama, et asjal ei esinenud selle üleandmisel tootmisviga ning puuduse on tinginud tarbija (vale kasutamisviis, normaalne kulumine, õnnetusjuhtum vms). Tavaliselt tuginetakse sõltumatu erialaeksperdi seisukohale.

Esimese kuue kuu jooksul ilmnenud vea korral ei või müüja kohustada tarbijat ekspertiisi kulutusi hüvitama, isegi siis mitte, kui tarbija on sellega nõus. Tarbijal tasub kaaluda eksperthinnangu tellimist esimese kuue kuu jooksul üksnes siis, kui ta ei nõustu müüja tellitud eksperthinnangus toodud järeldustega ning soovib neid ümber lükata teise eksperthinnanguga. Sellisel juhul hindab ekspertarvamusi ning püüab välja selgitada puuduse tegeliku põhjuse vaidlust lahendav institutsioon (nt tarbijakaitseamet).

Pärast kuue kuu möödumist läheb tootmisvea tõendamiskoormus üle tarbijale.