Millised võimalused on tarbijal tellitud kataloogikauba puuduse korral?

PrintPDF Jaga

Kui tarbija tellib koju saadetud kataloogist mingi kauba ning see ei vasta kataloogis lubatud nõuetele, on tarbijal õigus esitada selle kohta pretensioon kauba müüjale. Kui kauba tellimiseks kasutati sidevahendit (telefon, arvuti vms) ja lepingu sõlmimisel lepingu osapooled ei kohtunud, on tegu sidevahendi abil sõlmitud lepinguga. Kui tarbija läheb kataloogist valitud kauba ostmiseks kaupleja juurde ning nad kohtuvad lepingut sõlmides, on tegu tavalise müügilepinguga, millele ei laiene sidevahendi abil sõlmitud lepingust tulenevad tarbijat kaitsvad erisätted.

Kauba tellimise sidevahendi abil teeb eriliseks see, et tarbija ei näe enne kättesaamist vahetult pakutavat toodet. Kataloogist ostetud kaup võib erineda kataloogis lubatust värvi, tegumoe, suuruse või muude omaduste poolest. Sellisel juhul on tegu puudusega kaubaga. Müüja võib siiski lepingutingimustes kindlustada endale võimaluse anda kokkulepitud kauba asemel samaväärse ja sama hinnaga kaup.

Igal juhul on sidevahendi abil sõlmitud lepingu korral tarbijal 14 päeva kaubaga tutvumiseks. Selle aja jooksul võib ta lepingust taganeda. 14-päevast taganemisõigust võib tarbija kasutada põhjust avaldamata. Taganemiseks piisab tellitud asja tagasisaatmisest või taganemisavaldusest asja müüjale.

Kui tarbija taganeb lepingust, peab müüja tagastama tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest kauplejani. Ka tarbija peab saadud asja tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Asja tagastamisega seotud kulud peab kandma kaupleja, kuid pooled võivad kokku leppida, et kuni 10 euro eest kannab tagastamiskulud tarbija. Kui sellist sätet lepingutingimustes pole, siis kannab tagastamiskulud kaupleja.

Kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (puudusega kaup), peab tagastamiskulud igal juhul kandma kaupleja.