Milliseid tarbija vaidlusi lahendab tarbijakaebuste komisjon?

PrintPDF Jaga

Tarbijakaebuste komisjoni (http://www.tarbijakaitseamet.ee/komisjon/) pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja lepingust tulenevaid vaidlusi: 

  1. mida pooled ei ole suutnud lahendada eelnevalt kokkuleppe teel ning
  2. vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.

Komisjon ei lahenda vaidlust, kui kahjunõue tuleneb surmajuhtumist, kehavigastusest või tervisekahjustusest. Need vaidlused lahendatakse kohtus. Komisjon ei lahenda samuti vaidlusi, mis on seotud tervishoiuteenuse ja õigusabiteenuse osutamisega, kinnisasja ja ehitise võõrandamisega, samuti vaidlusi, mille lahendamise kord on ette nähtud teistes seadustes. Need vaidlused lahendatakse pädevas institutsioonis või kohtus. Nii on näiteks üürivaidluste lahendamise kord sätestatud üürivaidluste lahendamise seaduses.

Komisjoni pädevusse kuulub sellise vaidluse lahendamine, mis seondub puudusega tootest põhjustatud kahjuga, kui kahju on kindlaksmääratav. Kui kahju tekitamine on kindlaks tehtud, kuid kahju täpset suurust ei saa kindlaks teha, muu hulgas mittevaralise kahju tekitamise ja tulevikus tekkiva kahju korral, otsustab hüvitise suuruse kohus.