Milliseid vaidlusi lahendab tarbijavaidluste komisjon?

PrintPDF Jaga

Tarbijavaidluste komisjoni (http://www.tarbijakaitseamet.ee/komisjon/) pädevuses on lahendada on lahendada ainult tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole eelnevalt suutnud omavahel lahendada.

 

Komisjon ei lahenda vaidlust, kui kahjunõue tuleneb surmajuhtumist, kehavigastusest või tervisekahjustusest. Need vaidlused lahendatakse kohtus.

 

Komisjon ei lahenda samuti vaidlusi, mis on seotud tervishoiuteenuse ja õigusabiteenuse osutamisega, kinnisasja ja ehitise võõrandamisega, samuti vaidlusi, mille lahendamise kord on ette nähtud teistes seadustes. Need vaidlused lahendatakse pädevas institutsioonis või kohtus. Nii on näiteks üürivaidluste lahendamise kord sätestatud üürivaidluste lahendamise seaduses.

Komisjoni pädevusse kuulub ka puudusega tootest põhjustatud kahju hüvitamise vaidlusega juhul, kui kahju on kindlaksmääratav