Millist teavet peab reisikorraldaja andma reisijale enne pakettreisilepingu sõlmimist?

PrintPDF Jaga

Kui reisikorraldaja pakub tarbijale lepingueelsetel läbirääkimistel reisikirjeldust, peab selles antav teave vastama võlaõigusseaduses sätestatud nõuetele. Reisikirjeldus võib olla esitatud reisikataloogis, ettevõtja koduleheküljel või mujal.

Reisikirjelduses peavad olema välja toodud vähemalt järgmised asjaolud:

  1. reisi sihtkoht ja reisiteekonna kirjeldus,
  2. reisitasu suurus, tasumise viis ja tingimused,
  3. kasutatavate sõidukite liik, iseloomustus ja klass,
  4. majutuse liik, majutuskohtade asukoht, järk või mugavusaste ja põhitunnused ning majutuskoha vastavus külastatavas riigis kehtivale klassifikatsioonile,
  5. toitlustamiskava,
  6. passi-, viisa-, kindlustus- ja tervishoiualased nõudmised reisijale,
  7. reisikorraldaja õigus reisilepingust taganeda, kui reisijate arv jääb väiksemaks tema poolt ettenähtust (kui reisikorraldaja on jätnud endale sellise õiguse).

Mitu reisikorraldajat võivad kasutada ka samu reisitingimusi.

Enne lepingu sõlmimist peab reisikorraldaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tutvustama reisijale ka passi- ja viisanõudeid ning tervishoiunõudeid (kui seda pole reisikirjelduses). Pärast lepingu sõlmimist peab reisikorraldaja väljastama reisijale viivitamata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis reisikinnituse.

Kui reisikorraldaja on reisijale teinud kättesaadavaks reisikirjelduse, mis sisaldab eelloetletud andmeid, ja reisikorraldaja viitab lepingu sõlmimisel reisikirjeldusele, ei pea reisikinnituses märkima reisikirjelduses juba sisalduvaid andmeid. Igal juhul tuleb reisikinnituses välja tuua reisitasu suurus ja selle maksmise tingimused.

Reisikorraldaja ei pea andma reisikinnitust, kui reis tellitakse vähem kui seitse päeva enne reisi algust. See säte kohaldub nn „viimase hetke“ reiside suhtes.