Mis on ostu tõendav dokument ning millised nõuded selle suhtes kehtivad?

PrintPDF Jaga

Kauplejal on kohustus kauba/teenuse hankimisel sellega kaasa anda maksmist tõendav dokument (ostutšekk, arve või muu nimetusega dokument), kus peavad olema märgitud vähemalt järgmised andmed: 

  1. kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress;
  2. müügikuupäev;
  3. iga kauba või teenuse hind ja tasutud summa.

Kaupleja tegevuskohaks on hulgikaubandus-, jaekaubandus-, toitlustus- või teenindusettevõtte koosseisu kuuluv kaupleja müügikoht.

Kauba täpse nimetuse esitamine ostutšekil ei ole tarbijakaitseseadusest lähtudes nõutav. Siiski on soovitatav tarbijal seda alati nõuda, et hilisema vaidluse korral oleks võimalik tõendada kauba ostmist kaupleja juurest.

Kui kaupade või teenuste eest kogumina tasutav summa on vähem kui 20 eurot, peab kaupleja ostudokumendi andma vaid tarbija nõudmisel.

Ostu tõendava dokumendi tähtsus avaldub selles, et kirjalikus kaebuses kauplejale tuleb tarbijal viidata tehingu sooritamist või müügi- või töövõtugarantiid tõendavale dokumendile või lisada kaebusele asjakohane dokument või selle koopia. Tarbijal on seega küll kohustus tõendada, et ta on müüjaga sõlminud müügilepingu, kuid ta võib seda teha mitmel viisil. Kui ostutšekki säilinud ei ole, sobib tõendamiseks ka muu tehingu tegemist tõendav dokument.

Kaebuse esitamisel tarbijakaebuste komisjonile peab tarbija kaebuses märkima asjaolud, millega ta oma nõuet põhjendab. Selleks tuleb kaebusele lisada dokumentaalsed tõendid, sealhulgas ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia. Seega on ostu tõendav dokument peamine nõuet põhjendav asjaolu, mille puudumisel võib komisjon kaebuse menetlemise lõpetada.

Kaardimakse kviitung on ostu tõendavaks dokumendiks, kui sellel esinevad ostudokumendile nõutavad rekvisiidid.