Kas tulumaksuga maksustatakse välislähetuse päevaraha?

PrintPDF Jaga

Tulumaksuga ei maksustata ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme eest makstavat nimetatud kulude hüvitist ning teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitist. 

Vt ka kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha maksmise korda /täiendavalt: TuMS § 13 lg 3 p 1/.