Kas tulumaksuga maksustatakse välislähetuse päevaraha?

PrintPDF Jaga

Tulumaksuga ei maksustata ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme eest makstavat nimetatud kulude hüvitist ning teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitist. 

Vt ka kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha maksmise korda /täiendavalt: TuMS § 13/.

Muudatused tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p. 1 alates 01.01.2016.a.

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära suurendamine 

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud päevade eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta seni kehtinud määras (kuni 32 eurot).  

Välislähetuse päevaraha maksmine maksuvaba piirmäära ületavas osas 

Kui seni maksustati välislähetustega seotud kulude hüvitamist või välislähetuse päevaraha maksmist üle maksuvaba piirmäära erisoodustusena, siis alates 01.01.2016 ei ole tegemist enam erisoodustusega. Piirmäära ületav osa loetakse töö eest makstavaks tasuks, mis tähendab, et väljamakse tuleb vastavalt ka maksustada.