Kas üüritulult tuleb maksta tulumaksu?

PrintPDF Jaga

Tulumaksuga maksustatakse tulu kinnis- või vallasvara või selle osa üürile või rendile andmisest, tasu hoonestusõiguse seadmise või kinnisasja ostueesõigusega, kasutusvaldusega, isikliku kasutusõigusega või servituudiga koormamise eest.

/täiendavalt: TuMS § 16/