Kui täiendavat maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral tahavad kasutada mõlemad vanemad?

PrintPDF Jaga

Vaidluse korral käsitatakse last ülalpidava isikuna isikut, kellele makstakse riiklike peretoetuste seaduse §-s 5 sätestatud lapsetoetust. /täiendavalt: TuMS § 23.1/