Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral

PrintPDF Jaga

Seaduse alusel makstavat pensioni ja kohustuslikku kogumispensioni saava residendist füüsilise isiku tulust arvatakse täiendavalt maha maksuvaba tulu nimetatud pensionide summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2304 eurot maksustamisperioodil. /täiendavalt: TuMS § 23.2/