Kasulikud viited

PrintPDF Jaga

Siit leiad kasulikke viiteid erinevatele veebilehtedele.

Riigiportaal www.eesti.ee
Eesti Advokatuur www.advokatuur.ee
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda www.kpkoda.ee
Notarite Koda www.notar.ee
Justiitsministeerium www.just.ee
Registrite ja Infosüsteemide Keskus www.rik.ee
e-Äriregister http://www.rik.ee/e-ariregister
e-Kinnistusraamat http://www.rik.ee/e-kinnistusraamat
e-Toimik http://www.rik.ee/e-toimik
Ametlikud Teadaanded www.ametlikudteadaanded.ee
Sotsiaalkindlustusamet www.ensib.ee
Eesti Haigekassa KKK www.haigekassa.ee/kysi
Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee
Tarbijakaitset reguleerivate nõuete ja tegevuste kohta saate täiendavat teavet http://www.tarbijakaitseamet.ee/kontakt-2/index.php
Maksu- ja Tolliameti poolt eraisikule kehtestatud maksude tasumise ja arvestuse kohta saate teavet http://www.emta.ee/index.php?id=12220
Euroopa õigusinformatsiooni portaal E-justice https://e-justice.europa.eu/home.do
Aktide lühendid ja nende vasted https://www.riigiteataja.ee/lyhendid.html?sorteeri=pealkiri&kasvav=true
Liiklusseadusest www.mnt.ee/liiklusseadus2011 ja www.youtube.com/user/maanteeamet
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus www.eas.ee/et
Nõu rahaasjades saab tarbijaveebist www.minuraha.ee 
Tööelu infoportaal http://www.tooelu.ee/et/avaleht