Otsing leidis 1568 vastet

13 Juul 2020, 13:42
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Vanad maksmata arved
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3

Re: Vanad maksmata arved

Tere Teie kirjeldatud asjaoludel võib olla tegemist aegunud nõudega. Majandamiskulud kujutavad endast korduvaid/perioodilisi kohustusi, seega tuleb nõuete aegumise osas rakendada TsÜS § 154, mis reguleerib korduvate kohustuste täitmisele suunatud nõude aegumist. Viidatud õigusnormi kohaselt on nõude...
13 Juul 2020, 13:33
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kui olen sissekirjutatud ekselukaaslase korterisse
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 505

Re: Kui olen sissekirjutatud ekselukaaslase korterisse

Tere Kuna Teie küsimusest nähtub, et elamispinna kasutamiseks puudub Teil omaniku luba või muu õiguslik alus, ei ole Teil ka õigust elamispinda kasutada. Omanik on esitanud Teile ettepaneku elamispind vabastada. Järgmise sammuna saab ta pöörduda avaldusega kohtusse ja tõenäoliselt, lähtudes Teie esi...
08 Juul 2020, 17:04
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Töötasu arestimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 24

Re: Töötasu arestimine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kirjeldatud olukorras ei saa pidada kohtutäituri tegevust õigeks. Elatis ei ole Teie sissetulek, vaid seda makstakse lapsele. Ka kohtumenetluses on pooleks laps ja kohtuotsuses on selgelt kirjas, et elatise saajaks on laps. Seega on see lapse sissetulek ja Teie võ...
08 Juul 2020, 16:44
Foorum: Muud küsimused
Teema: Sõiduki registrist maha kandmine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 45

Re: Sõiduki registrist maha kandmine

Tere Üigus vara käsutada on selle omanikul või tema volitatud esindajal. Kui Te vennale võõrandamiseks volitust ei ole andnud ei olnud tal ka õigust Teile kuuluvat vara müüa ega muul moel kahjustada. Märgitud kasutusõigus on siiski vaid õigus sõidukit eesmärgipäraselt kasutada, ehk sellega sõita. Lu...
08 Juul 2020, 16:41
Foorum: Muud küsimused
Teema: Lapse elatis ja muud võlad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Lapse elatis ja muud võlad

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Teie kirjeldatud olukorras käsitletakse Teie sissetulekuna nii töövõimetoetust kui töötasu. Siiski peab ka elatisvõlgnik seadusega ettenähtud mittearestitavat osa saama kasutada. Selleks tuleb esitada kohtutäiturile avaldus mittearestitava miinimumi kohaldamiseks ...
08 Juul 2020, 16:11
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine abikaasa surma korral
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 27

Re: Pärimine abikaasa surma korral

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui pärandaja ei ole jätnud viimset tahteavaldust toimub pärimine seaduse järgi. Kirjeldatud olukorras on olemas esimese järjekorra seadusjärgsed pärijad (lapsed). Esimese järjekorra seadusjärgsete pärijate kõrval pärib abikaasa võrdselt pärandaja lapse osaga, kui...
08 Juul 2020, 16:05
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: kinnisasja kasutusõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 25

Re: kinnisasja kasutusõigus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Küsimusest jääb selgusetuks, millisest kasutusõigusest on probleem tekkinud ja mida mõistetakse identifitseerimata isiku all. Asjaõigusena saab kinnistusraamatusse kanda isikliku kasutusõiguse, mis koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud,...
08 Juul 2020, 15:57
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Ostueesõiguse tühistamise võimalikkus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 31

Re: Ostueesõiguse tühistamise võimalikkus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Ostueesõiguse kasutamist kokkuleppega määramata tulevikus välistada ei saa. Küll aga on võimalik kaasomandis olevat asja müüa soovivatel isikutel rääkida müügisoovist esmalt ikkagi kaasomanikega, ning kui ei soovita osta, võtta teine kaasomanik notari juurde müügi...
08 Juul 2020, 11:12
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Rõdudel suitsetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 23

Re: Rõdudel suitsetamine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Suitsetamine koridoris, trepikojas ja muus üldkasutavas ruumis on keelatud juba tubakaseaduse §29 alusel. Rõdud sellesse loetellu ei kuulu. Rõdude näol on tavapäraselt tegemist kaasomandisse kuuluva hooneosaga. Kaasomandi kasutamine lepitakse kokku kaasomanike kok...
08 Juul 2020, 11:01
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kinnisvara müük.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 37

Re: Kinnisvara müük.

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kirjeldatud olukorras ei olegi Teil võimalik müüki takistada. Vara kuulub Teie abikaasa lahusvara hulka ja seega on tal omanikuna kõik õigused oma vara soovi korral käsutada. Teil võib olla õigus nõuda korterile tehtud parenduste hüvitamist. Siiski mitte kommunaal...