Otsing leidis 1145 vastet

18 Sept 2019, 07:58
Foorum: Muud küsimused
Teema: Korteri ost-müük
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 23

Re: Korteri ost-müük

Tere Kui korter on koormatud hüpoteegiga laenu tagamiseks, tuleb esmalt saavutada kokkulepe hüpoteegipidajaga. Tavapärane on, et tehingus osalevad nii ostja, müüja kui hüpoteegipidaja ja lepitakse kokku, et müügitulust tasutakse esmalt hüpoteegipidajale võlgnetav summa. Teine võimalus on müüa korter...
18 Sept 2019, 07:52
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: TÖÖVÕTULEPING, LEPINGUST TAGANEMISE AVALDUS
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 24

Re: TÖÖVÕTULEPING, LEPINGUST TAGANEMISE AVALDUS

Tere Tulenevalt võlaõigusseadusest võib tellija töövõtulepingu igal ajal üles öelda. Kui tellija on töövõtulepingu üles öelnud, on töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega o...
18 Sept 2019, 07:31
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: võla aegumine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 1105

Re: võla aegumine

Tere Aegumist ei kohaldata automaatselt vaid võlgnik saab aegumisele tuginedes kohustuse täitmisest keelduda. Selleks tuleb aegunud nõude kohta esitada kohtutäiturile taotlus aegumise kohaldamiseks. Kui kohtutäitur aegumist ei kohalda, saab esitada kohtusse nõude täitemenetluse lubamatuks tunnistami...
18 Sept 2019, 07:28
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kasutusõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 28

Re: Kasutusõigus

Tere Kuna katusealusele on seatud kasutusõigus, on tegemist ilmselt seadusliku ehitisega. Ehkki ka korsten ja kamin võib olla püstitatud seaduslikel alustel, ei tohiks neid siiski kasutada kui need on tuleohtlikud. Lisaks lammutamisele on võimalik ka nende tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine. Kuna ...
18 Sept 2019, 07:08
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Parkimine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Parkimine.

Tere Ilmselt ei piirdunud vald vaid märgi paigaldamiselubamisega. Tõenäoliselt on antud vastav maa kamingil viisil KÜ kasutusse. Kuna Teie küsimusest selgub, et vald on andnud parkimiseks maa kasutada korteriühistule, saab ühistu üldkoosoleku otsusega selle kasutamist reguleerida. Politsei kaasamist...
18 Sept 2019, 07:02
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetluses olevad võlad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 23

Re: Täitemenetluses olevad võlad

Tere Aegumise mõiste on sätestatud TsÜS § 142 lõikes 1 ja selle kohaselt aegub nõue ehk õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Aegunud nõude näo...
18 Sept 2019, 06:46
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 16

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere KOV-il on õigus teha oma ülesannete täitmisel kaalutlusotsus. Nii on tal õigus konkreetseid asjaolusid arvestades kaaluda nii tee omaniku kui seda kasutada soovijate huve. Teie küsimusest pigem nähtub, et huvi ei ole niivõrd avalikkusel kui teatud piiratud hulgal kinnistuomanikest. Seetõttu või...
18 Sept 2019, 06:36
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Pankroti lõpemine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 23

Re: Pankroti lõpemine.

Tere Kohustustest vabastamise menetlus on füüsilise isiku võimalus vabaneda oma kohustustest, mida pankrotimenetluses ei olnud võimalik täita. Seega,kuni menetlus kestab, on kohustused ikkagi olemas. Kohustustest saab kohus vabastada kohustustest vabastamise menetluse lõpus. Seega jäävad ka märked a...
18 Sept 2019, 06:31
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ esindusõigus
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 77

Re: KÜ esindusõigus

Tere Volitamine on alati võimalik, märkisin et teatud tingimustel on see ka mõistlik. Näiteks ehitusalaste teadmistega isiku volitamine ehitusjärelvalvet teostama. Volitab see kelle eest ja nimel tegutseb volitatu. Kui volitatu tegutseb juhatuse eest ja nimel (Kui ülesanne,milleks teda volitatakse o...
13 Sept 2019, 11:10
Foorum: Muud küsimused
Teema: Mööbli tellimus
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 71

Re: Mööbli tellimus

Tere Foorumis saab vastaja siiski lähtuda vaid küsimuses esitatust. Teie küsimusest nähtub, et teenuse tegelik hind oli 150 eurot, millest ettevõte oli valmis tegema allahindlust kui teenuse osutamisele järgneb tellimus tootele. Kuna informatsioon oli hinnapakkumises esitatud, ei näe vastaja teenuse...