Otsing leidis 1529 vastet

04 Juun 2020, 10:20
Foorum: Muud küsimused
Teema: § 478 (6)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 8

Re: § 478 (6)

Tere

Kahjuks jääb Teie küsimusest selgusetuks mille jaoks jurist Teil vastavat sätet kasutada soovitab ja millise seaduse vastava paragrahviga on tegemist.
Ilma vastavat informatsiooni omamata ei ole kahjuks võimalik Teie küsimusele vastata.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
04 Juun 2020, 10:15
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: elatise määramine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: elatise määramine

Tere Elatise suurus määratakse kindlaks eelkõige lapse vajadustest lähtuvalt. Vanema võimalust elatist anda võetakse arvesse juhul, kui selleks esinevad seadusest tulenevad alused. Näiteks, kui vanemal on osaline või puuduv töövõime, kui tal on teisi alaealisi lapsi või esinevad muud asjaolud, mis e...
04 Juun 2020, 10:11
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: palgaleht
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: palgaleht

Tere TLS § 28 lõike 2 punkti 12 alusel on töötajal õigus nõuda teatist, mis sisaldab andmeid talle arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta. Töötajal on õigus küsida andmeid keskmise töötasu arvutamise ja igakuise töötasu kohta sõltumata sellest, kas makstakse ajaühiku (kuutöötasu) ...
04 Juun 2020, 10:03
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriga seotud maa-ala kasutus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Korteriga seotud maa-ala kasutus

Tere Kasutuskord ei muuda ühise asja kuuluvust vaid reguleerib ainult selle kasutamist. Teie küsimuses on kaasomandis oleva maa kohta sõlmitud kasutuskord, mille kohaselt on määratud ära, kes millist osa kaasomandist on õigustatud kasutama. Kaasomandile ehitise püstitamine võib olla kaasomanike kokk...
04 Juun 2020, 09:51
Foorum: Muud küsimused
Teema: Vara jagamine lahutuse korral!
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 9

Re: Vara jagamine lahutuse korral!

Tere Teie küsimuses on põimud kaks teineteisest sõltumatut suhet. Abikaasade varasuhe ja kaasomanike ühine omand. Kaasomand kehtib edasi vaatamata muudatustele kaasomanike suhetes või perekonnaseisus. Seevastu abielu ajal soetatud vara ja ka saadud sissetulekud kuuluvad abikaasade ühisvara hulka. Se...
04 Juun 2020, 09:40
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lapsed ja uus elukaaslane
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Lapsed ja uus elukaaslane

Tere Teie kimbatus on inimlikult täiesti mõistetav. Siiski tuleb lastesse puutuvas arvestada eeskätt laste huve ja pidada silmas, et vanematel on seejuures võrdsed õigused ja kohustused. Nii on ühise hooldusõiguse korral mõlemal vanemal õigus otsustada kus laps viibib ja kellega ta kohtub. Arvestada...
29 Mai 2020, 11:11
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Remondikulude jaotus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 40

Re: Remondikulude jaotus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kuna ühiskommunikatsioonid, sealhulgas vee- ja küttetorustik ei ole ühegi korteriomandi eaalosaks vaid kuuluvad kaasomandisse ja kaasomandit valtsevad KÜ puhul kaasomanikud korteriühistu kaudu, tuleks vastav otsus vastu võtta korteriühistu üldkoosolekul. Korteriüh...
29 Mai 2020, 11:05
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kriminaalmenetlus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 65

Re: Kriminaalmenetlus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Menetluse seisundi kohta saab informatsiooni anda vaid asja menetlev asutus. Seega saab soovitada vaid vastava asutuse poole pöördumist. Sageli võtavad menetlustoimingud aega, seega tasub varuda mõõdukalt kannatust. Lapse kohtumine lahus elava vanemaga peaks toimu...
29 Mai 2020, 10:07
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetlus ja kinnisasja arestimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 45

Re: Täitemenetlus ja kinnisasja arestimine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kohtutäitur tegutseb sissenõudja juhistest ja täitemenetluse seadusest lähtudes. Kui sissenõudja on soovinud sissenõude pööramist kinnisasjale, tuleb kohtutäituril see arestida. Arestimine iseenesest ei tähenda veel müüki täitemenetluses vaid tegemist võib olla nõ...
29 Mai 2020, 10:00
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Mida teada enne üürikomisjoni poole pöördumist?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 39

Re: Mida teada enne üürikomisjoni poole pöördumist?

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Üürivaidlus tuleneb üürilepingust ning poolteks on lepingu pooled. Kui lepingu on sõlminud juriidiline isik, on ka vaidluse pooleks juriidiline isik, mida esindab tavaliselt juhatuse liige. Välistatud ei ole ka vaidluses osalemine lepingulise esindaja kaudu. Nõude...