Otsing leidis 1434 vastet

31 Mär 2020, 17:52
Foorum: Muud küsimused
Teema: Väärteoprotokoll
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Väärteoprotokoll

Tere Kahjuks ei ole võimalik täpselt öelda, mis saab valesti koostatud protokollist või miks ametnik soovib parandust sisse viia mitteametlikult. Protokolli parandamine on igati lubatud tegevus. Kui protokolli viga seisnes üksnes vales paragrahvi märkimises, siis selleks iseenesest ei ole protokolli...
31 Mär 2020, 17:38
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: kinkeleping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 19

Re: kinkeleping

Tere Sissekirjutus ehk elukohta registreerimine ei anna kellelegi mingeid õigusi. Õigused tekivad seaduse alusel või lepingust. Seetõttu, kui eluruumi kasutamise aluseks olnud leping on lõppenud, on isik kaotanud õiguse eluruumi kasutada ja omanikul on õigus ta ilma kohtuta "välja kirjutada". Seepea...
31 Mär 2020, 17:32
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: kohtutäitur
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 16

Re: kohtutäitur

Tere On võimalik, et kohtuotsuses on viivise arvestamine määratud otsuse jõustumisest selle kohase täitmiseni. Sel juhul ei olegi viivisnõuet võimalik esitada enne kohustuse kohast täitmist, kuna selle täitmise aeg ei ole teada. Kui Teil on kahtlusi viivise arvestamise õigsuse osas, on Teil õigus va...
31 Mär 2020, 17:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: e-toimikus avaldatud dokumentide vastu võtmise tähtaeg?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 9

Re: e-toimikus avaldatud dokumentide vastu võtmise tähtaeg?

Tere Lisaks e-toimikule on kohtul rida võimalusi menetlusdokumentide kättetoimetamiseks. Menetlusdokumentide kättetoimetamise viisid on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (https://www.riigiteataja.ee/akt/13261659?leiaKehtiv) 34. peatükis MENETLUSDOKUMENDI KÄTTETOIMETAMISE VIISID. Ka on võim...
31 Mär 2020, 17:05
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kahe korteriga elumaja kasutuskord
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 123

Re: Kahe korteriga elumaja kasutuskord

Tere Kui omanike vahel on vaidlus ja seda kokkuleppellahendada ei õnnestu, saab pool alati pöörduda kohtusse. Kaskohtussepöördumine ka konkreetsetel asjaoludel perspektiivikas on, tuleks hinnata konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt. Selleks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registr...
31 Mär 2020, 17:01
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Tööandjalt raha ei laeku
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 16

Re: Tööandjalt raha ei laeku

Tere Kui ettevõttel puudub vara, pangakontol liikumist ei toimu ja tegevust ei toimu, võib olla tegemist pankrotiolukorraga. Sel juhul on töötajal töötasu nõudes võimalik esitada tööandja pankrotiavaldus ja rahuldada oma nõuded pankrotimenetluses. Kõigi asjaolude hindamiseks ja pankrotiavalduse esit...
31 Mär 2020, 16:55
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töölepingu erakorraline ülesütlemine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Töölepingu erakorraline ülesütlemine

Tere Kuna olete oma küsimuses viitanud Eesti Töölepingu seadusele, saab järeldada, et lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Töövaidlusi saab lahendada ka kohus, seejuures on töötajal võimalik valida, kas ta esitab tööandja vastu hagi viimase alalises asukohas või paigas, kus töötaja tavaliselt töötab...
31 Mär 2020, 16:48
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Otsuse vastuvõtmine ilma koosolekut kokku kutsumata.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 60

Re: Otsuse vastuvõtmine ilma koosolekut kokku kutsumata.

Tere Kahjuks seadus seda ei reguleeri ja ka eriolukorra juhiseid ei ole selleks puhuks välja antud. Tundub, et seadusandja ei ole soovinud olukorda, kus otsuse vastuvõtmist koosolekut kokku kutsumata saaks algatada muu isik kui juhatus. Teie mure on mõistetav, ent lahendus sellele puudub. Teoreetili...
31 Mär 2020, 16:43
Foorum: Muud küsimused
Teema: Hoiu-Laenuühistu volikiri
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: Hoiu-Laenuühistu volikiri

Tere Kahjuks jääb Teie küsimusest arusaamatuks, milleks täpselt volikirja nõutakse. Kui tegemist on olukorraga, kus keegi peab kedagi esindama ja tema eest ning nimel tehinguid tegema, on volikiri esindusõiguse aluseks. Esindusõigus juriidiliste isikute puhul võib olla antud nii põhikirjaga kui voli...
31 Mär 2020, 16:40
Foorum: Muud küsimused
Teema: Hoiu-Laenuühistu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: Hoiu-Laenuühistu

Tere Hoiu-laenuühistud on tulundusühistud, mis asutatakse ja tegutsevad põhikirja ja Hoiu-laenuühistu seaduse alusel https://www.riigiteataja.ee/akt/13331199?leiaKehtiv. Seega võib põhikirja muudatud, kui see on tehtud seadusest tulenevat protseduuri järgides, olla õiguspärane. Lugupidamisega Tiina ...