Otsing leidis 15 vastet

03 Dets 2019, 09:36
Foorum: Muud küsimused
Teema: Planeerimisseadus § 131
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 485

Re: Planeerimisseadus § 131

Tere Siin jõuame, tagasi, kui kehtestati DP 17.06.2002, kui kehtis Planeerimis- ja ehitusseadus (lühend - PES). Kus § 47 Teede ja tehnovõrkude väljaehitamine seletas, et Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab kohalik omavalitsus enne ehitusloa andmist...
27 Nov 2019, 11:48
Foorum: Muud küsimused
Teema: Planeerimisseadus § 131
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 485

Re: Planeerimisseadus § 131

Tere Uusun teistele on ka huvitav teada lahendust, kuna selliseid situatsiooni on ka mujal Eestis. Kui Teie vastused sisaldaks terviku vastuse, siis poleks vaja mitu korda küsida. Näiteks praegu. Minu küsimus oli: Kui tee staatust pole määratud DP-s (DP korraldaja kohustus oli määrata tee staatust),...
20 Nov 2019, 13:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 13
Vaatamisi: 1095

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere
Palun seletada mis vahet on sundvalduse ja sundvõrandamisel. Palun kasutada näided eratee kohta.
Tänud
19 Nov 2019, 13:38
Foorum: Muud küsimused
Teema: Planeerimisseadus § 131
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 485

Re: Planeerimisseadus § 131

Tere
Valla vastus, seaduses on kirjas "avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee", praegu tee on eravalduses ja DP pole määratud milline on tee staatust (see oli DP korraldja ülesanne, ehk KOV). Selle vastuse alusel, vald pole nõus teed ehitada.
Tänud
13 Nov 2019, 09:58
Foorum: Muud küsimused
Teema: Planeerimisseadus § 131
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 485

Re: Planeerimisseadus § 131

Tere

Teie vastuses saan aru, kui tee/transpordimaa omanik, mis on DP järgi liigipääsu tee kruntidele, võrandab transpordimaa riigile, siis KOV peab seda teed välja ehitama vastavalt DP tingimustele.
07 Nov 2019, 11:35
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 13
Vaatamisi: 1095

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere Ühes Teie vastuses Teeservituuti kohta on kirjas "Kui juurdepääsust üle võõra kinnistu on huvi enamal kui kolmel naaberkinnistu omanikul, siis on huvitatud isikutel võimalus pöörduda omavalitsusüksuse poole taotlusega teeosale sundvalduse seadmise algatamiseks kinnisasja sundvõõrandamise seadus...
06 Nov 2019, 12:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: Planeerimisseadus § 131
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 485

Planeerimisseadus § 131

Tere Vastavalt Planeerimisseadusele (lühend PlanS) § 131 kohaselt: (1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeri...
14 Okt 2019, 14:21
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Detailplaneering ja KOV
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 347

Detailplaneering ja KOV

Tere
DP on vastuvõetud 18.06.2002. Kuidas peab olema kirjeldatud liigipääsutee DP-s. Praegu on ainus koht, kus on kirjas - seletuskiri, et peab olema asfaltbetoon katte. Kas DP seletuskiri võib lugeda, et see on DP tingimus ?
Lugupidamisega,
Jan Gebruk
14 Okt 2019, 14:13
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 13
Vaatamisi: 1095

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere KOV ei soovi seda erateed määrata avalikuks kasutamiseks (tee omanik on nõus sellega, et teed määratakse avalikult kastamiseks), kuna sellega tulevad KOV kohustused: 1. Ehitada välja vastavalt DP tingimustele, kuna huvitatud isikuga polnud sõlmitud lepingud tee ehitamise kohta. Vastavalt Planee...
03 Okt 2019, 10:41
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 13
Vaatamisi: 1095

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere Vastan, miks on vajalik et tee oleks avalikult kasutav tee. Detailplaneering oli vastuvõetud 18.06.2002 a., kui kehtis (jõustumine 22.07.1995 - kehtib kuni 31. 12. 2002) Planeerimis- ja ehitusseadus (lühend - PES) ja § 47 kohaselt detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ku...