Otsing leidis 11 vastet

13 Nov 2019, 09:58
Foorum: Muud küsimused
Teema: Planeerimisseadus § 131
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 24

Re: Planeerimisseadus § 131

Tere

Teie vastuses saan aru, kui tee/transpordimaa omanik, mis on DP järgi liigipääsu tee kruntidele, võrandab transpordimaa riigile, siis KOV peab seda teed välja ehitama vastavalt DP tingimustele.
07 Nov 2019, 11:35
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 295

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere Ühes Teie vastuses Teeservituuti kohta on kirjas "Kui juurdepääsust üle võõra kinnistu on huvi enamal kui kolmel naaberkinnistu omanikul, siis on huvitatud isikutel võimalus pöörduda omavalitsusüksuse poole taotlusega teeosale sundvalduse seadmise algatamiseks kinnisasja sundvõõrandamise seadus...
06 Nov 2019, 12:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: Planeerimisseadus § 131
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 24

Planeerimisseadus § 131

Tere Vastavalt Planeerimisseadusele (lühend PlanS) § 131 kohaselt: (1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeri...
14 Okt 2019, 14:21
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Detailplaneering ja KOV
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 92

Detailplaneering ja KOV

Tere
DP on vastuvõetud 18.06.2002. Kuidas peab olema kirjeldatud liigipääsutee DP-s. Praegu on ainus koht, kus on kirjas - seletuskiri, et peab olema asfaltbetoon katte. Kas DP seletuskiri võib lugeda, et see on DP tingimus ?
Lugupidamisega,
Jan Gebruk
14 Okt 2019, 14:13
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 295

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere KOV ei soovi seda erateed määrata avalikuks kasutamiseks (tee omanik on nõus sellega, et teed määratakse avalikult kastamiseks), kuna sellega tulevad KOV kohustused: 1. Ehitada välja vastavalt DP tingimustele, kuna huvitatud isikuga polnud sõlmitud lepingud tee ehitamise kohta. Vastavalt Planee...
03 Okt 2019, 10:41
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 295

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere Vastan, miks on vajalik et tee oleks avalikult kasutav tee. Detailplaneering oli vastuvõetud 18.06.2002 a., kui kehtis (jõustumine 22.07.1995 - kehtib kuni 31. 12. 2002) Planeerimis- ja ehitusseadus (lühend - PES) ja § 47 kohaselt detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ku...
26 Sept 2019, 08:31
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 295

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere Tee omanik on mitukorda pöördunud KOV-le, et antud teed, määraks avalikult kasutavaks. KOV pole nõus seda teha. Kas 23 kinnistu omaniku soov pole pisav avalik huvi ? Teiseks, DP algataja (KOV) pole määranud DP kehtestamisel tee statust. Kas see polnud KOV kohustus ? Kolmandaks, võib kasutada võ...
10 Sept 2019, 08:48
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 295

ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere Meie detailplaneeringu (DP) järgi on 23 kinnistud. DP algataja, ehk KOV pole määranud milline peaks olema tee, kas avalikult kasutatav tee või era tee, teiseks, KOV pole teinud lepingud huvitatud isikuga/arendajaga kohuste üleandmise kohta (tee ehitus). Praegu tee on era omandis, ehk 23 koinnis...
06 Sept 2019, 10:50
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Asjaõigusseadus § 126
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 761

Re: Asjaõigusseadus § 126

Tere

Lisan juurde küsimuse. Peale transpordimaa loovutamist riigile, kas sellel transpordimaal olev tee muutub automaatselt avalikuks kasutavks teeks või selle kohta peab KOV eraldi väljaandma määruse. Kuidas sellel juhul tee saaks ametlikult avalikuks kasutavaks teeks ?
05 Sept 2018, 10:20
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Asjaõigusseadus § 126
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 761

Asjaõigusseadus § 126

Tere Asjaõigusseadus § 126 Kinnisomandist loobumine. Punkt 2 ja 3 on kirjas, et kinnisasja saab loobutada riigili. Küsimused: 1. Kas transpordimaad saan loobutada riigile 2. Kui transpordimaal on tehtud DP ja on mõeldud kvartali sisemiseks teeks. Vastvalt DP peab olema asfalteeritud. Praegu see pole...