Otsing leidis 12 vastet

06 Nov 2019, 12:58
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Väär diagnoos
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 56

Väär diagnoos

Meditsiiniasutus pani kaks väärdiagnoosi . Gastroenteroloog pani diagnoosi , mis on välistusdiagnoos ehk peab olema kõige viimane diagnoos. Reumatoloog pani psühhiaatrilise diagnoosi . Tõendid väärdiagnooside kohta on olemas. Ühe väärdiagnoosi kajastamine läks lõpuks niikaugele , et raskemale tervis...
06 Nov 2019, 12:50
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Piiratud info
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 48

Piiratud info

Meditsiiniasutus pani kaks väär diagnoosi . Tuli teha hagi kohtusse. Määrati Riigiõigusabi advokaat . Sotsiaalministeeriumi juures TKE komisjoni vastus langes ära , sest hagi oli juba kohtus. RÕA advokaat ei teinud taotlust kohtule eksperdi määramiseks. Kohus ei edastanud etoimikku infot toimunud is...
05 Nov 2019, 08:22
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 53

Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

Kaevutööde firma unustas osa tööd tegematta, neli kuud hiljem lõpetas unustatud töö. Oü tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ei väljastanud , vaid jäi nõudma kohalesõidutasu. Mis seaduse alusel väljastatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt . Kas kohtu kaudu on võimalik akti nõuda oült . Kas oü raama...
27 Okt 2019, 09:43
Foorum: Muud küsimused
Teema: Eksperdi kaasamine tsiviilasja
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 91

Eksperdi kaasamine tsiviilasja

Mis võimalused on kaasata tsiviilasja eksperdiarvamus , kui on vaja vaidlustada väär diagnoosid .
21 Okt 2019, 14:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kahjunõue
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 81

Kahjunõue

Kas saab tervishoiuteenuse osutaja vastu esitada kahjunõuet ootamatu operatsiooni tüsistuste tekitamise eest , kui patsient on andnud enne uuringut nõusoleku paberil.
21 Okt 2019, 14:04
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Aegunud hagi
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 103

Aegunud hagi

Kas ja missuguste seaduste alusel kohtunik vastutab , kui võttis maakohtusse sisse aegunud hagi ehk teo oli toimepanemisest 3,5 aastat . Kohtunik tekitas hagejale kahju RÕA advokaadikulud 630 eurot.
17 Okt 2019, 11:31
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 144

Mul on küsimus täitemenetluse kohta

Kohtutäitur tegi täitmisteate 15.05.2017 . Täitmisteate alus on määrus 17.03.2017 mis kinnitas kompromisslepingu poolte vahel . Kompromissleping pidi kehtima 25.02.2021, kuid katkes 04.2017 . Kas kohtutäituril on õigus nõuda võlgnikult summasid osade kaupa nagu täitedokumendi alus kompromissleping e...
09 Okt 2019, 09:22
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Uus tõend
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 99

Uus tõend

Tsiviilasja kostja leidis uue tõendi kapi alt peale menetluste lõppu I ja II astme kohtus. Menetluste ajal kostja ei teadnud , et tal on tõend hageja kohta. Uus tõend on lepingueelne info. Hageja tegeles krediidiandmise hetkel kostja petmisega. Lepingueelsetes paberites on lubatud intress 8 % madala...
06 Aug 2019, 13:54
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kohtus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 260

Kohtus

19.03.2016 diagnoositi peapööritustõbi. 16.04.2016 lubas meditsiiniasutus lapraskoopilist uuringut, kuid uuringu ajal oli teinud ootamatult operatsiooni. 26.05.2016 tuli võtta krediidilaen. Leping katkes operatsiooni tüsistuste tagajärjel sügisel 2016. Hageja andis hagi kohtusse. Kostja peab oma õig...
28 Juul 2019, 09:00
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Tsiviilasi ja politseiasi samal ajal
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 261

Tsiviilasi ja politseiasi samal ajal

Maakohtus on tsiviilasi. Kas samal ajal on võimalik esitada avaldus ka politseile. Tõend on kahes asjas ühine. Kuidas käib tõendi jagamine tsiviilasja ja politseiasja vahel. Kas politseiasja eksperdi tulemused saaks üle kanda tsiviilasja .