Otsing leidis 4030 vastet

07 Apr 2017, 18:01
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tööstuskanepi kasvatamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1246

Re: Tööstuskanepi kasvatamine

Tööstuslik kanep (Cannabis sativa) on kanepitaim, mis sisaldab pisut üle 0% THC-d. Vaatamata selle taime paljudele kasutusvõimalusele on selle kasvatamine paljudes maailma piirkondades keelatud, ja seda ettekäändel, et tööstusliku kanepi põllu sisse on lihtne ära peita psühhotroopsete omadustega kan...
07 Apr 2017, 17:59
Foorum: Muud küsimused
Teema: Internetis tehtud artikkel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 724

Re: Internetis tehtud artikkel

Isikuandmete kaitse seaduse § 10 lg 1 kohaselt on isikuandmete töötlemine lubatud üksnes andmesubjekti nõusolekul. Te olete ise andnud nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks teatud artikli kirjutamisel. Seega ei ole Teie õigusi rikutud. Kui Te leiate nüüd, et Teile on tekitatud kahju, siis on Teil ...
07 Apr 2017, 17:53
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohtutäitur
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1104

Re: Kohtutäitur

Kohtutäituri tegevusega rahulolematuse korral on võimalik seda vaidlustada esitades täitemenetluse seadustiku § 217 lg-st 1 tulenevalt kohtutäiturile kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri ...
07 Apr 2017, 17:53
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohtutäitur
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1104

Kohtutäitur

Mul on küsimus, kuhu pöörduda kaebusega kohtutäituri ebaseadusliku tegevuse peale?
07 Apr 2017, 17:41
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohtutäitur ei tõenda täitekulu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1035

Re: Kohtutäitur ei tõenda täitekulu

Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 39 järgi võlgniku või sissenõudja nõudel peab kohtutäitur esitama täitekulude kohta dokumentaalseid tõendeid. Küsimusest nähtuvalt võlgnikul on tekkinud kahtlusi seoses kohtutäituri poolt väidetavalt kantud sõidukuludega. Sõidukulu puhul tuleb arvestada, et kulu arv...
07 Apr 2017, 17:40
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärijate ring
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1096

Re: Pärijate ring

Kui pärandaja ei ole järele jätnud testamenti, siis on tema pärijateks abikaasa ja lapsed. Abikaasal ja lastel on õigus pärandist loobuda. Juhul kui lapsed pärandist loobuvad, on pärijateks pärandaja lapselapsed. Pärandist loobumise ja pärandi vastuvõtmise tähtaeg on 10 aastat ning see kas juba on t...
07 Apr 2017, 17:38
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lahutus notari juures, küsimus mõjuva põhjuse kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1006

Re: Lahutus notari juures, küsimus mõjuva põhjuse kohta

Kuna soovite enda abielu lahutada Eestis, siis tuleks Teil enda küsimustega pöörduda notari poole, kelle juures soovite abielu lahutada. Üldjuhul tuleks abikaasadel siiski notari juurde minna ühiselt ning abielu lahutamise avaldus tuleks esitada isiklikult.


Vastas Eve Põtter.
07 Apr 2017, 17:37
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Uue inimese väljaõpetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 998

Re: Uue inimese väljaõpetamine

Töösuhetes, isegi kui tööleping on juba lõppemas, on oluline arvestada teise poole huvidega. On igati mõistetav, et tööandja soovib, et uue inimese õpetaks välja töötaja, kes seni on oma tööd hästi teinud ning tunneb tööprotsessi. Uue töötaja väljaõpetamine võib aga tähendada senisega võrreldes täie...
07 Apr 2017, 17:29
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Kahes vahetuses tööl käimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 923

Re: Kahes vahetuses tööl käimine

Töösuhetes on oluline töötaja ja tööandja vastastikune hoolimine ehk teise poole huvide ja vajadustega arvestamine. On täiesti võimalik, et ületunnitööd saab töötaja teha, aga käia igapäevaselt erinevatel aegadel tööl ei ole perekondlike kohustuste täitmise tõttu võimalik. Ka töölepingu seaduse § 47...
07 Apr 2017, 17:28
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Kahes vahetuses tööl käimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 923

Kahes vahetuses tööl käimine

Tere! Kui sügisest lähme kahte vahetusse (tööle) on juba informeeritud kõiki. Kas kehtib ka isadele, kus peres kasvab 2 alla kolme aastst ja peres kasvab veel esimese mehe 2 last, kes on üle kolme aastased? Isa väidab, et ei saa käia kahes vahetuses tööl, kuidas pean sellesse suhtuma? Ületunde saab ...