Otsing leidis 4030 vastet

07 Apr 2017, 17:26
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Уплата налога при продаже имущества
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 931

Re: Уплата налога при продаже имущества

Пожалуйста, задайте свой вопрос в русском порталe http://www.juristaitab.ee/ru.
Если мы сделаем это сами, вы не получитe сообщение, что ваш вопрос был дан ответ.


Eesti Juristide Liit.
06 Apr 2017, 10:19
Foorum: Muud küsimused
Teema: ettevõtte likvideerimine osaniku surma puhul
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 965

Re: ettevõtte likvideerimine osaniku surma puhul

Kui osaühingu osanik sureb, siis astuvad tema asemele pärijad. Seega enne, kui Te saate asuda osaühingut likvideerima peaksite ühendust võtma surnud isiku pärijatega. Juhul, kui pärijaid ei ole või kõik pärijad loobuvad pärandist, siis Pärimisseaduse § 18 lg 1 kohaselt on seadusjärgne pärija pärandi...
06 Apr 2017, 10:18
Foorum: Muud küsimused
Teema: Ajateenistuse küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1224

Re: Ajateenistuse küsimus

Kaitseväeteenistuse seaduse § 31 sätestab, et kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi hindamisel teeb arstlik komisjon ühe järgmistest otsustest: 1) vastab kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele; 2) ajutiselt ei vasta kaitseväeteenistu...
06 Apr 2017, 10:17
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Äritegevuse kahjustamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1121

Re: Äritegevuse kahjustamine

Eeldatavasti toimub ehitus vastavalt detailplaneeringule ja ehitusprojektile. Asjaõigusseaduse § 143 lg 1 ja 2 sätestavad, et kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma...
06 Apr 2017, 10:14
Foorum: Muud küsimused
Teema: käibedeklaratsiooni kohta küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 771

Re: käibedeklaratsiooni kohta küsimus

Vastajale jääb arusaamatuks, kuidas Teie ettevõtte raamatupidaja, siis teisi arveid koostab, kui ta ei oska? Sellele küsimusele ei ole võimalik vastata, kui pole teada, millise raha laekumisega tegemist on ja kuidas seda raamatupidamises kajastada.


Vastas Jana Kitter.
06 Apr 2017, 10:13
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korterile lisaukse paigaldamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 826

Re: Korterile lisaukse paigaldamine

Seda on vajalik küsida korteriühistu juhatuselt, sest vastajale ei ole teada, millise uksega tegemist on ja kas seda võib paigaldada ilma korteriühistu nõusolekuta.


Vastas Jana Kitter.
06 Apr 2017, 10:12
Foorum: Muud küsimused
Teema: käibemaksukohustus
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 1370

Re: käibemaksukohustus

Ka sellele küsimusele pole võimalik vastata, sest käibemaksuga maksustamine sõltub sellest, kas tegemist on ettevõttele kuuluva vallasvara või kinnisvaraga. Küsimus, kas kinnistut võib müüa alla omahinna (seega tekkiks ka väiksem käibemaksukohustus) ei ole võimalik vastata, küsimus on sobimatu, sest...
06 Apr 2017, 10:10
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ loomine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1030

Re: KÜ loomine

Kui selle KÜ vajaduse järele veel täna ei ole, siis 2018.a. kehtima hakkava korteriühistu seaduse kohaselt on see hädavajalik e. kohustuslik. KÜ loomiseks on teil vaja põhikirja, asutamislepingut ja kokku kutsuda üldkoosoleku, kes siis võtab põhikirja vastu, valib juhatuse. Kõik see peab olema proto...
06 Apr 2017, 10:10
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ loomine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1030

KÜ loomine

Mul oleks küsimus korteriühistu loomise kohta. Mure selles, et kui on nelja korteriga maja, kus kahe korteri omanik on üks inimene ning teise kahe korteri omanikud erinevad inimesed, kas on kohustus luua ühistu? Ehk siis toon näite: 2 korterit kuulub minu emale, kolmas õele ja neljas korter kuulub s...
05 Apr 2017, 21:39
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Tähtajalise üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 5119

Re: Tähtajalise üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine

Teie poolt esitatud kõikides küsimustest nähtub, et üürikomisjon on oma seisukohtade põhistamiseks teinud viited vastavatele sätetele võlaõigusseadusest. Üürikomisjoni otsusega mittenõustumisel on Teil võimalus vaidlustada see kohtus. Üürikomisjon tegutseb vastavalt oma reglemendile ja kindlaid prot...