Otsing leidis 4030 vastet

05 Apr 2017, 21:36
Foorum: Muud küsimused
Teema: Advokaadi käitumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 862

Re: Advokaadi käitumine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 43 lg 1 ja 2 sätestavad, et Kohus tagab korra kohtuistungil ja korraldab kohtuistungil korra tagamiseks tehtud määruste, sealhulgas kohtuistungil tehtud trahvi- ja arestimääruste täitmise. Menetlusosalised ja teised istungisaalis viibijad peavad tingimusteta täitma...
05 Apr 2017, 21:35
Foorum: Muud küsimused
Teema: Advokaadi käitumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 862

Advokaadi käitumine

Käimas on kohtuistung (varalahususe asjus), kus teise osapoole advokaat (endine peretuttav) lubab enesele voli, ülbitsemiseks, ähvardamiseks ja liiga isiklikuks käitumiseks (teades varasemaid aspekte peretuttavana). Kas tal on advokaadina õigus ähvardada, mind kui teist osapoolt: auto äravõtmisega, ...
05 Apr 2017, 21:35
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Eraisiku võlg seotud isiku firmale ja lahutus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 880

Re: Eraisiku võlg seotud isiku firmale ja lahutus

Laenamine on alati seotud teatava riskiga. Laen abikaasa firmale ei ole aga kuidagi seotud Teie abielu lahutamise või võimaliku hilisema ühisvara jagamisega. Äriseadustiku § 135 lg 2 sätestab, et osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest. Teil on lepinguline suhe abikaasa ettevõttega. K...
05 Apr 2017, 21:34
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hagiavaldus kohtus elatise mõistmiseks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1136

Re: Hagiavaldus kohtus elatise mõistmiseks

Lapsele elatise suurendamise hagis peab hageja esindaja ( antud juhul teie) tõendama uued asjaolud, mis tingivad elatise summa suurendamise? Miks nüüd ei piisa eelmiselt väljamõistetud elatisest lapse kasvatamisel ja ülalpidamisel? Mis on muutunud? Kas hageja esindaja (teie) sissetulek on vähenenud ...
05 Apr 2017, 21:33
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Varaline eestkoste
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 863

Re: Varaline eestkoste

Te ei saa lapse suhtes eeskostet taotleda. Lapsevanemad peavad oma lapse eest ise hoolitsema ja seda kohustust ei saa ära võtta, kui te ei tõenda, et lapsevanem ( teie tütar) last ei kasvata, ei pea ülal või käitub lapse suhtes hoolimatult ja kahjulikult. Sel juhul määratakse lapse hooldusõigus laps...
05 Apr 2017, 21:32
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Vanemate lahutamine ja pärimine?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 843

Re: Vanemate lahutamine ja pärimine?

Võib eeldada, et kinnisvara kinkeleping on sõlmitud ajal, mil vara oli juba kinnisvara. Sel juhul on tegemist isiku ( teie isa) lahusvaraga ja isa/ ema lahutuse korral puudub teie emal õigus antud varale. Kui teie ema on sellesse kinnisvarasse oma rahalisi vahendeid panustanud ja kinnisvara olukorda...
05 Apr 2017, 21:31
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hooldusõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 984

Re: Hooldusõigus

Pigem on ähvardus kohtusse minemisel kergendus ja lahendus ka teile. Kui isa soovib lapse suhtes ainuhooldusõigust, siis peab ta kohtule ja eeskosteasutusele ( kohalikule omavalitsusele) tõendama, et teie ei tule lapse hooldamise, ülalpidamise ja kasvatamisega toime ning teie suhtumine lapse tervise...
04 Apr 2017, 21:44
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürialane küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 873

Re: Üürialane küsimus

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 1 kohaselt on võimalik nõuded esitada tagantjärele kolm aastat.


Vastas Jana Kitter.
04 Apr 2017, 21:44
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürialane küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 873

Üürialane küsimus

Tere !Olen eluruumi (korteri) üürileandja. Ei märganud, et üürnik pikema aja jooksul maksab mulle üüri vähem, kui üürileping ette näeb. Enne üürniku poole pöördumist soovin teada, kui kaugele tagasiulatuvalt on mul õigus üürivahet nõuda? Tänan vastuse eest.
04 Apr 2017, 21:41
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürilepingu ülesütlemine enne tähtaega
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 999

Re: Üürilepingu ülesütlemine enne tähtaega

Korteri eelisõiguse ostmise õigust Teil ei ole, kuid kehtiva üürilepingu kohaselt on Teil õigus selles korteris elada kuni 31.05.2017.a. ka omaniku poolt korteri müügi korral ja uuel omanikul tuleb sellega arvestada.


Vastas Jana Kitter.