Otsing leidis 4030 vastet

04 Apr 2017, 21:40
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürilepingu ülesütlemine enne tähtaega
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 999

Üürilepingu ülesütlemine enne tähtaega

Kirjutan Teile oma murest, kuna ise ei ole täpselt kursis, kas korterit saab maha müüa, kui üürnik elab sees. Nimelt on mul kehtiv üürileping 31.05.2017. Omanikul on soov korterit maha müüa ja olin huvitatud korteri ostmisest. Kahjuks ei ole ma suutnud saada pangas kõiki dokumente korda ja ei ole ve...
04 Apr 2017, 21:39
Foorum: Muud küsimused
Teema: Reisi tühistamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 856

Re: Reisi tühistamine

Kuidas te oma sõbrannaga suhtlema peate, seda ma ei tea. Miks te soovite sõbranna vahendusel oma reisi muuta, ümber vormistada jms? Teie kirja kohaselt tellisite reisi ikka reisifirmalt, mitte oma sõbrannalt? Kuigi raha kandis reisifirmale üle teie sõbranna, pidi teie sõbranna esitama reiskorraldaja...
04 Apr 2017, 21:38
Foorum: Muud küsimused
Teema: Reisi tühistamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 856

Reisi tühistamine

Minu mure saaks pigem omavahel kokkuleppele jõudes lahendada. Olen seda ka proovinud kuid... Pidime sõbrannaga reisima minema. Kogu summa on makstud. Kuid olude sunnil pean loobuma reisist. Teavitasin teda ka ette, et ehk saab ta kellegi teise kaasa võtta. Müüksin oma osa soodsamalt maha ning enda k...
04 Apr 2017, 21:19
Foorum: Muud küsimused
Teema: käibemaksukohustus
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 1368

Re: käibemaksukohustus

Nii väheste andmete puhul ei ole võimalik küsimusele vastata. Käibemaksu kohustus võib tekkida või mittetekkida vt. käibemaksuseadus § 16. Maksustamine sõltub ikkagi tehingu eesmärgist ja oluline on see, mis sellel kinnistul on.


Vastas Jana Kitter.
04 Apr 2017, 20:59
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Kohustustest vabastamise menetlus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3439

Re: Kohustustest vabastamise menetlus

Arestimisele mittekuuluvad summad tulevad Täitemenetluse seadustikust ja seal on: § 131. Sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet (1) Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele: 1) riiklikud peretoetused; 2) puudega inimese sotsiaaltoetus; 3) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse...
31 Mär 2017, 13:49
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kohtuotsuse menetluskulud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 940

Re: Kohtuotsuse menetluskulud

Lapsele elatise nõudes ei ole osapooltel üldse menetluskulusid ( riigilõiv puudub, lapsele ei määrata riigi poolt advokaati jms). Kohtuotsuses märgitud menetluskulu suuruses 4230€ on kohtu raamatupidamise ja eelarve arvestuses oluline. Antud summa kulus Eesti Vabariigil teie kaasuse lahendamiseks. A...
30 Mär 2017, 23:01
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kaasomandis kinnisvara käsutamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1025

Re: Kaasomandis kinnisvara käsutamine

Kui tegemist on abieluga ja vara on soetatud abielu jooksul, siis reguleerib ühisvara kasutamist ja käsutamist perekonnaseaduse § 29. Varaga tehingute tegemine (1) Kui abikaasad valitsevad ühisvara ühiselt, võivad nad sellega tehinguid teha ja varaga seotud õigusvaidlusi pidada ainult ühiselt või te...
30 Mär 2017, 23:00
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lasteaia liitrühm
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 947

Re: Lasteaia liitrühm

Kui koolieelse lasteasutuse omanik ( kohalik omavalitsus) on liitrühma avamises juba otsuse teinud, siis saab seda vaid vaidlustada. Ettepanekuid või vaidlusi saavad esitada ikka lapsevanemad, kellede huve antud määrus riivab. Kolmandad isikud, kes asjasse ei puutu, ei ole õigust kohaliku omavalitsu...
30 Mär 2017, 22:42
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: lokaalne küttesüsteem korteris
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1003

Re: lokaalne küttesüsteem korteris

VÕS § 8 sätestab, et leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik. Seega olete Te kohustatud sõlmitud lepingut täitma. Lepingust taganemiseks p...
30 Mär 2017, 22:40
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: kohtutäituri tasu, kui rahatrahv on makstud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1011

Re: kohtutäituri tasu, kui rahatrahv on makstud

Kohtutäituri seaduse § 28 lg 1 kohaselt on kohtutäituri ametitoiming tasuline. Juhul kui võlgnik on kohustuse täitnud (sh maksnud otse sissenõudjale) pärast täitemenetluse alustamist, tuleb tal kanda täitemenetlusega seotud kulud. Võlgniku suhtes sissenõutavate täitemenetlusega seotud kulude suurus ...