Otsing leidis 4030 vastet

06 Mai 2014, 15:47
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täiturite ühinemine vms
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 996

Re: Täiturite ühinemine vms

Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 23 lg-st 1 tulenevalt üldjuhul viib kohtutäitur täitemenetluse läbi sissenõudja avalduse (ehk täitmisavalduse) ja täitedokumendi alusel. Seega on sissenõudjal otsustada kellele (vastavas piirkonnas tegutsevatest) kohtutäituritest ta oma täitedokumendist tuleneva nõu...
06 Mai 2014, 15:46
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Aegumine ja asendamine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1592

Re: Aegumine ja asendamine.

Küsimusest nähtuvalt on võlgniku suhtes täitmisele esitatud tsiviilasjas tehtud kohtulahend. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 157 lg 1 (alates 05.04.2011 kehtivas redaktsioonis) kohaselt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tu...
06 Mai 2014, 06:09
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kaasomand
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1029

Re: Kaasomand

Küsimusest kahjuks ei selgu, kas tegemist on kinnistuga, mis on kaasomandis või on igal isikul oma krunt erastatud. Võimaluste piires selgitame omandiga seonduvat. 1. Omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isiku...
06 Mai 2014, 06:02
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Tulumaks toitjakaotuspensionilt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1091

Re: Tulumaks toitjakaotuspensionilt

Kindlasti pole siin probleemiks pangaülekande tegemises või arvelduskonto asukohas. Tulumaksuseaduse § 41 on sätestatud: Tulumaks peetakse kinni punkt 6 alusel „mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstavalt tulumaksuga maksustatavalt kindlustushüvitiselt, pensionilt, pensionifondi ...
06 Mai 2014, 05:58
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lapse kohustused vanema suhtes
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1420

Re: Lapse kohustused vanema suhtes

Ülalpidamiskohustust reguleerib perekonnaseadus. Vastavalt perekonnaseaduse § 96 peavad ülalpidamist vajavale isikule ülalpidamise tagama ülenejad või alanejad sugulased. Seega teie kaasuse puhul Teie laps. Juhul, kui te olete abielus, siis peab abikaasa tagama teie ülalpidamise ja toetamise. Ülalpi...
06 Mai 2014, 05:56
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Võõral kinnistul, võõras vara.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1044

Re: Võõral kinnistul, võõras vara.

Ilma servituudi lepingu sõlmimiseta puudub igasugune õiguslik alus võõra maa kasutamiseks ja selline ehitamine on põhiseadusvastane tegevus. Tsivilseadustiku üldosa seaduse §54 kohaselt on selliselt rajatud tehnorajatis maatüki oluline osa ja kuulub sisuliselt maaomanikule. Maaomanik võib nõuda sell...
05 Mai 2014, 15:27
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Tulumaks toitjakaotuspensionilt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1091

Tulumaks toitjakaotuspensionilt

Mure on selles, et elan Soomes ja mul on kaks last, kes saavad toitjakaotuspensioni Eestist 102 eurot kumbki, kuid sellelt peetakse kinni tulumaks. Maksuamet ütles, et kuna ülekanne tehakse Soome, siis neil on õigus tulumaks kinni pidada. Maksuvaba miinimum Eestis on palju suurem kui 102 eurot, kas ...
05 Mai 2014, 15:23
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lapse kohustused vanema suhtes
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1420

Lapse kohustused vanema suhtes

Millistel tingimustel laps on kohustatud oma ema aitama? Elan ise Soomes ja minu tervislik olukord on väga halb ja ma ei ole Eestis enam residentne. Kuid siin elades ei saa ma veel sots abi, sest olen tulnud siia elama ja tööle EU maast ja pean olema 5 aastat elanud, mul täitub see aga selle aasta j...
05 Mai 2014, 09:33
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Maaklerile tasumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1280

Re: Maaklerile tasumine

Pöördudes korteri müügitehingu tegemiseks maakleri poole sõlmisite Te maakleriga lepingu. Teie kirjast ei selgu, kas sõlmisite kirjaliku lepingu või oli tegemist suulise lepinguga. Maaklerileping on kindla tulemuse saavutamisele suunatud leping. Võlaõigusseaduse § 664 lg 1 sätestab, et maakleril tek...
02 Mai 2014, 18:26
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Maaklerile tasumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1280

Maaklerile tasumine

Oleks selline mure. Nimelt sai müüdud üks korter. Esialgu oli müügis maakleri kaudu u kuu aega ja selle aja jooksul, kus maakler korterit müüs, leidsime ise korterile ostja. Notariga ajasime ka ise asju. Tegelt kuna ostjad võtsid pangast laenu, siis tegeles selle kõigega pank. Nüüd olen olukorras, k...