Otsing leidis 1136 vastet

08 Sept 2019, 09:18
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: päring.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 104

Re: päring.

Tere Nõude esitamise õigus kahju tekitaja vastu on igaühel, kelle õigusi on rikutud. Küsimusest tulenevalt ei ole võimalik anda hinnangut, kas Teie õigusi on rikutud ja seetõttu ei ole ka võimalik sellise nõude tulemuslikkust hinnata. Kui soovite enne nõude esitamist tulemuslikkuse hinnangut, soovit...
08 Sept 2019, 09:13
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ esindusõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 47

Re: KÜ esindusõigus

Tere Teatud tingimustel on võimalik ja isegi mõistlik esindust delegeerida. Kuna ehitustööde vastuvõtmine võib eeldada eriteadmiste olemasolu, võib pidada mõistlikuks näiteks eriteadmistega isiku kaasamise sellesse protsessi. Silmas tuleb aga pidada, et KÜ ees vastutab siiski esinduse delegeerija, e...
08 Sept 2019, 09:08
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: kas üürileandjal on kohustus lubada sissekirjutust eluruumis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 41

Re: kas üürileandjal on kohustus lubada sissekirjutust eluruumis

Tere Uue elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse esitab isik kirjalikult elukohateate elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele. Kui isik ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik (on üürnik), lisab ta elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (üüri...
08 Sept 2019, 09:04
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: üürilepingu kehtivus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 29

Re: üürilepingu kehtivus

Tere Kui leping on sõlmitud selleks tegelikult õigusi omamata, on see tühine. Siiski on võimalik, et lepingu sõlmijal oli õigus lepingu sõmimiseks juba varem (volikiri vm omaniku nõusolek, pärandi üleminek, ehkki see oli veel vormistamata jne). Kuna hiljemalt 4 kuud peale lepingu sõlmimist tekkis õi...
08 Sept 2019, 08:56
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Kui võlausaldaja algatab pankroti?
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 145

Re: Kui võlausaldaja algatab pankroti?

Tere Kokkuvõtlikult võib seda niiviisi kirjeldada küll. Koos pankrotiavaldusega või ka eraldi, ent mitte hiljem kui võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks tuleb esitada kohustustest vabastamise avaldus. Kohustustest vabastamise menetlus kestab üldjuhul 5 aastat pärast pankrotimenetluse ...
08 Sept 2019, 08:55
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Pankrotimenetluse läbiviimine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 132

Re: Pankrotimenetluse läbiviimine

Tere

vastaja ei saa foorumis prognoosida, milliseid toiminguid pankrotihaldur täpselt läbi viib. Kuna tegemist on kohtumenetlusega, otsustab toimingute tegemise kohus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
08 Sept 2019, 08:51
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Matuse korraldamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 42

Re: Matuse korraldamine

Tere Pärija kannab pärandaja matuse kulud, arvestades tavasid ning pärandi suurust. Kui pärandvarast ei piisa pärandaja matuse kuludeks, kannab pärija need kulud oma arvel. Seega katab Teie isa matusekulud isik, kes pärib tema vara testamendi või seaduse järgi. Iga pärija kannab pärandaja matuse kul...
08 Sept 2019, 08:39
Foorum: Muud küsimused
Teema: Mööbli tellimus
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 48

Re: Mööbli tellimus

Tere Võlasuhe võib tekkida võlaõigusseaduse järgi muuhulgas lepingust. Lepingu võib sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi. Lepingud sõlmitakse pakkumuse ja selle nõustumuse teel. Pakkumus on lepingu sõlmimise ettepanek, m...
04 Sept 2019, 09:51
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Abielu jooksul soetatud ühisvara jagamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1659

Re: Abielu jooksul soetatud ühisvara jagamine

Tere Kohtusse hagi esitamisel ühisvara jagamiseks loetakse nõue tsiviilkohtumenetluse seadustikust tulenevalt mittevaraliseks. Riigilõivuseaduse kohaselt tuleb tasuda mittevaralise nõude esitamisel riigilõivu 300 eurot. Lisanduda võivad esindaja tasud, kui kasutate kohtus esindaja abi. Ühisvara jaga...
04 Sept 2019, 09:41
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Keeruline elanik ja võõrandamise kohustus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 87

Re: Keeruline elanik ja võõrandamise kohustus

Tere, Esmalt tuleb märkida, et tsiviilprotsessi üldpõhimõtte kohaselt tuleb igal menetlusosalisel tõendada asjaolusid, millele ta tugineb. Seejuures ei ole ühelgi tõendil ette kindlaksmääratud kaalu. Seega ei pea tõendid olema tingimata fotod. Võivad olla esitatud kaebused, politseis registreeritud ...