Otsing leidis 1434 vastet

31 Mär 2020, 16:32
Foorum: Muud küsimused
Teema: Lahkhelid teise järgu pärijatega.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: Lahkhelid teise järgu pärijatega.

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et olete pärandi vastu võtnud ja väljastatud on pärimistunnistus, mille kohaselt olete kaaspärijad. Sel juhul on moodustatud pärimisühisus ja pärand kuulub Teile ühiselt vastavalt pärimistunnistusele märgitud mõttelistele osadele. Iga kaaspärija võib igal hetkel ...
31 Mär 2020, 16:25
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Akende vahetus korteris
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: Akende vahetus korteris

Tere Kaasomandis oleva asja üle otsustavad kaasomanikud kokkuleppel. Korteriühistu puhul hallatakse kaasomandit korteriühistu kaudu. Seega, kui otsustati fassaadi renoveerimine,otsustati ilmselt ka kuidas ja millistest vahenditest see finantseeritakse. On võimalik, et otsustatigi, et korteriomanikud...
30 Mär 2020, 15:37
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Sissekirjutuse registreerimine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 40

Re: Sissekirjutuse registreerimine.

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Elukohta registreerimine ei anna isikule mingeid õigusi ega eeliseid. Seda ka mitte pärimise korral. Õigused tekivad lepingutest või seaduse alusel. Nii on õigus ka korteriomanikul isik korterist n.ö. „välja kirjutada“ kui korteri kasutamise õigus on lõppenud (sel...
30 Mär 2020, 15:22
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: kü eelmine juhatus ei anna dokumente uuele juhatusele
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: kü eelmine juhatus ei anna dokumente uuele juhatusele

Tere Kirjeldatud olukorras tuleks esmalt küsida dokumente vanalt juhatuselt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, andes dokumetide üleandmiseks konkreetne tähtaeg (kui seda veel tehtud ei ole). Kui juhatus siiski dokumente üle ei anna, saab pöörduda kohtusse dokumentide välja ...
30 Mär 2020, 15:19
Foorum: Muud küsimused
Teema: kü eelmine juhatus ei anna dokumente uuele juhatusele
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 26

Re: kü eelmine juhatus ei anna dokumente uuele juhatusele

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Esmalt soovitan Teil veenduda, kas vastuvõetud otsus on kehtiv. Selleks, et üldkoosolek saaks võtta vastu otsuseid tuleb pidada silmas nii põhikirjas kui korteriomandi ja korteriühistuseaduses sätestatut. Seaduse või korteriomanike kokkuleppe (põhikirja) kohaselt ...
27 Mär 2020, 16:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: Epikriis digiloos 2 a hiljem
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 85

Re: Epikriis digiloos 2 a hiljem

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Tervishoiuteenuse osutajal on kohustus dokumenteerida tervishoiuteenuse osutamine, sealhulgas teenuse osutamine sidevahendite teel. Dokumenteerimine võis olla ka paberkandjal või raviastuse enda süsteemis. Tervise infosüsteemi koguneb andmeid vastavalt sellele, ku...
27 Mär 2020, 15:10
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Võlgnevuse tasumise nõudmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 42

Re: Võlgnevuse tasumise nõudmine

Tere Esmalt tuleb teha jõupingutusi kontaktandmete väljaselgitamiseks. Elukoha vahetusega seoses eimuutunud tõenäoliselt e-post ega telefoninumber. Kui aga vaatamata jõupingutustele kontaktandmeid välja selgitada ei õnnestu, saab pöörduda kohtusse võlgnevuse väljemõistmiseks. Kohtusse pöördudes tule...
27 Mär 2020, 15:06
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Notariaalse elatislepingu tühistamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 103

Re: Notariaalse elatislepingu tühistamine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Olukorras, kus vanemad on leppinud kokku lapsele makstava elatise suuruses ja elatise suurust mõjutavad asjaolud on oluliselt muutunud, võib see anda alust öelda ülalpidamiskokkulepe kui kestvusleping VÕS § 196 lg 1 alusel erakorraliselt üles mõjuval põhjusel, eel...
25 Mär 2020, 16:33
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kokkulepe tööandjaga, mis on tööandja poolt täitmata
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 150

Re: Kokkulepe tööandjaga, mis on tööandja poolt täitmata

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et menetluse käigus sõlmiti kompromiss ja TVK lõpetas töövaidlusasja menetlemise kompromissi kinnitava määrusega. Jõustunud töövaidluskomisjoni otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik. Töövaidluskomisjoni otsuse jõustumise kinnituseks lisab töövaidluskomisjoni j...
25 Mär 2020, 16:22
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Otsuse vastuvõtmine ilma koosolekut kokku kutsumata.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 63

Re: Otsuse vastuvõtmine ilma koosolekut kokku kutsumata.

Tere Seadus väljendab ühemõtteliselt, et korteriomanike üldkoosolekule kohaldatakse lisaks käesolevas seaduses sätestatule mittetulundusühingute seaduse sätteid.Otsuse vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata on KrtS-ga korteriühistutele antud lisavõimalus, mida MTÜS ei reguleerita. Ka on KrtS mär...