Otsing leidis 1356 vastet

14 Veebr 2020, 12:24
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomand ja selle haldamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 103

Re: Kaasomand ja selle haldamine

Tere Kaasomanik kannab vastavalt temale kuuluva osa suurusele ühisel asjal lasuvaid koormatisi, samuti selle asja alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahju ja kulutusi. Kaasomanikul on õigus teha asja säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste kaasomanike nõusolekuta, kuid ta võib teistelt...
14 Veebr 2020, 12:07
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Tööandjale edastatud töötasu arestimis akti täitmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 47

Re: Tööandjale edastatud töötasu arestimis akti täitmine

Tere Sissetulekuks, millele saab sissenõuet pöörata, loetakse eelkõige võlgniku töötasu või muud sellesarnast tasu, päevaraha, konkurentsist hoidumise tasu, intellektuaalse omandi üleandmisest või kasutada andmisest saadavat tasu, pensioni, dividende ning kaupa, teenust, loonustasu või rahaliselt hi...
14 Veebr 2020, 11:52
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Küsimus võlgade ülekandmise kohta abielludes.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 57

Re: Küsimus võlgade ülekandmise kohta abielludes.

Tere Enne abielu soetatud vara aga ka tekkinud kohustused on selle abikaasa lahusvara, kellele need kuuluvad ja teine abikaasa selle eest ei vastuta. Abielu jooksul soetatud vara on aga abikaasade ühisvara, kui abieluvaralepinguga ei ole kokku lepitud teisiti. See tähendab, et sõltumata sellest kell...
14 Veebr 2020, 11:46
Foorum: Muud küsimused
Teema: Pangalaen ja kinnisvara ost
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 55

Re: Pangalaen ja kinnisvara ost

Tere Teie küsimusest võib mõista, et soovite soetada kinnisasja kaasomandisse täiskasvanud lapsega ja välistada kinnisasja kuulumist abikaasade ühisvara hulka. Ka varaühisuse korral on võimalik abieluvara lepinguga ühisvarasuhet piirata ja kokku leppida, et teatud esemed kuuluvad ühe abikaasa lahusv...
14 Veebr 2020, 11:32
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Juhatuse liikme tasustamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 34

Re: Juhatuse liikme tasustamine

Tere MTÜS § 28¹ tuleks tõlgendada selliselt, et kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, et tasu ei maksta, võib seda teha. Kuna Teie põhikiri juhatuse liikme tasu ei luba aga ka ei keela, tuleb lähtuda seadusest, ehk võib tasu maksta. Lisaks on juhatuse liikmel põhikirjast tulenevalt õigus nõuda kulude ...
14 Veebr 2020, 11:15
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatise maksmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 59

Re: Elatise maksmine

Tere Elatise suuruse määramisel ei ole oluline kui palju aega veedab laps lahuselava vanema juures, vaid millised kulutused vanem sel ajal katab ja milliseid lapsega koos elaval vanemal seetõttu katta ei tule. Kui lahuselav vanem katab kõik lapsega seotud kulutused lapsega koosviibitud ajal ja osale...
13 Veebr 2020, 14:57
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: korterelamu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 49

Re: korterelamu

Tere 1. Korteriomandi reaalosa koosseisu kuuluvad ruumiliselt piiritletud eluruum (korter) või mitteeluruum (keldriboks) ning selle juurde kuuluvad hoone osad, mida on võimalik eraldi kasutada ning mida saab muuta, kõrvaldada või lisada kaasomandit või teise korteriomaniku õigusi kahjustamata või ho...
13 Veebr 2020, 14:42
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Võla aegumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 61

Re: Võla aegumine

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et viitate Riigikohtu erikogu määrusele kohtuasjas nr 2-17-12525, millega muudeti senist maksuvõlgade sissenõudmise praktikat. Nimetatud Riigikohtu otsus muutis senist maksuvõlgade sissenõudmise korda, uue korra järgi ei tohi maksuvõla sundtäitmisele kuluda üle v...
12 Veebr 2020, 18:45
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: elatis/alimendid/lastetoetused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 63

Re: elatis/alimendid/lastetoetused

Tere Elatis on lapse ülalpidamiseks makstav raha. Alaealise lapse vanem täidab lapse ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel eeskätt juhul, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Elatise kindlaks määramisel arvestatakse lapse kõiki eluvajadusi, sealhulgas tema võimet...
11 Veebr 2020, 13:05
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohtutäituri arest töövõimetoetusele.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 50

Re: Kohtutäituri arest töövõimetoetusele.

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 12 kohaselt kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protse...