Otsing leidis 1315 vastet

05 Okt 2017, 13:26
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kodukindlustus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 774

Re: Kodukindlustus

Tere, Kindlustuskaitse ulatus tuleneb kindlustuslepingust ja selle tingimustest. Ilma lepingut nägemata on keeruline hinnata kas kirjeldatud olukord võis olla kindlustusjuhtumiks. Kui tingimuste kohaselt võiks see siiski kindlustusjuhtumiks olla ja Teil on erimeelsused kindlustusseltsiga selles küsi...
19 Sept 2017, 14:43
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Alaealine firma osanik
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1465

Re: Alaealine firma osanik

Tere, Olete õigesti aru saanud. Omandi puhul on tegemist õigusvõime küsimusega. § 7. Füüsilise isiku õigusvõime (1) Füüsilise isiku (inimese) õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Igal füüsilisel isikul on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime. (2) Õigusvõime algab inimese ...
19 Sept 2017, 13:42
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Tasuta isiklik kasutusõigus ja võlad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1259

Re: Tasuta isiklik kasutusõigus ja võlad

Tere AÕS § 218 lg 1 näeb ette, et kasutusvaldaja on kohustatud säilitama asja senise majandusliku otstarbe ning kasutama seda korrapäraselt ja heaperemehelikult. AÕS § 219 lg 1 kohaselt on kasutusvaldaja kohustatud kasutusvalduses olevat asja omal kulul korras hoidma ja asja tavaliseks korrashoiuks ...
19 Sept 2017, 13:23
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Auto ostu-müügi leping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1662

Re: Auto ostu-müügi leping

Tere, Esmalt viivisest. Võlaõigusseadus § 113 kohaselt saab rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist. Viivist saab nõuda arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Ehk teisisõnu, alates maksetähtpäeva saabumisest kuni tasumiseni. Juba tasutud summalt enam vi...
16 Sept 2017, 10:16
Foorum: Muud küsimused
Teema: Elatisraha
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 761

Re: Elatisraha

Tere, Elatis täisealisele lapsele erineb mõningal määral elatisest alaealisele lapsele. Kui alaealise lapse puhul eeldatakse, et tal puuduvad võimalused ise end üleval pidada, siis täisealise lapse puhul tuleb arvestada ka tema enda võimalusi elatist teenida. Täiealise lapse puhul seadusjärgset miin...
16 Sept 2017, 10:14
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kaasomandis oleva vara müümine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 711

Re: Kaasomandis oleva vara müümine

Tere, Teine osapool ei saa takistada kaasomandis oleva ja Teile kuuluva kinnisasja müüki. Samuti ei saa ta nõuda asja reaalosadeks jagamist viisil, et kõik kulud katate Teie. Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 73 lõige 1 võib kaasomanik temale kuuluva mõttelise osa ühises asjas võõrandada, pärandada, p...
16 Sept 2017, 10:05
Foorum: Muud küsimused
Teema: Elatis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 743

Re: Elatis

Tere, Elatis täisealisele lapsele erineb mõningal määral elatisest alaealisele lapsele. Kui alaealise lapse puhul eeldatakse, et tal puuduvad võimalused ise end üleval pidada, siis täisealise lapse puhul tuleb arvestada ka tema enda võimalusi elatist teenida. Täiealise lapse puhul seadusjärgset miin...
16 Sept 2017, 09:59
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Firma võlg eraisikule
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1135

Re: Firma võlg eraisikule

Tere, Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 481 lg 2 ülanumbriga 2 kohaselt ei toimu maksekäsu kiirmenetlust nõuete puhul, mille summa ületab 6400 eurot. Seega tuleb esitada kohtule hagiavaldus võla sissenõudmiseks. Kui tegemist on tegutseva ettevõttega, kes on ilmselt võimeline Teie nõuet rahuldama, e...
16 Sept 2017, 09:47
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürileping valel aadressil
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 762

Re: Üürileping valel aadressil

Tere, ÜÜri ja kõrvalkulude ning remondifondi makstete tasumise kohustust on selgitanud Tallinna üürikomisjon 2012 aasta otsuses. Otsus on veebis nähtav aadressil: http://www.tallinn.ee/est/g1923s60917 Õiguslikult reguleeritakse kohustusi alljärgnevate Võlaõigusseaduse sätetega: § 292. Kõrvalkulud (1...
16 Sept 2017, 07:50
Foorum: Muud küsimused
Teema: Korteriühistu liige
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 708

Re: Korteriühistu liige

Tere, Teie küsimusele vastab Korteriühistuseadus § 5 lg 2, mille kohaselt korteriühistusse kuuluva korteriomaniku korteriomandi võõrandamisel loetakse omandaja korteriühistu liikmeks astumise päevaks omandiõiguse ülemineku päeva. Seega ei oma tähendust registrikanne vaid omandiõiguse ülemineku kuupä...