Otsing leidis 1523 vastet

09 Jaan 2018, 08:49
Foorum: Muud küsimused
Teema: Garaažiboksi omaniku tõestamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 822

Re: Garaažiboksi omaniku tõestamine

Tere, Teie küsimusest selgub, et garaažide haldamiseks on loodud hooneühistu, kes on nende garaažide omanikuna märgitud kinnisturegistrisse. Kui ühistu liikmeks on Teie vend, saab ta käsutada, sealhulgas müüa, oma osalust garaažiühistus. Sisuliselt tähendab see siiski ka garaaži müümist. Lugupidamis...
09 Jaan 2018, 08:38
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ üldkoosolekuga seonduv
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 862

Re: KÜ üldkoosolekuga seonduv

Tere, Põhikirjas sätestamata küsimustes lähtutakse seaduse regulatsioonist. 01.01.2018 jõustunud Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses puudub regulatsioon Teie esitatud küsimuses. Korteriomanike üldkoosolekule kohaldatakse lisaks Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses sätestatule mittetulundusühi...
31 Dets 2017, 19:32
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kindlustusjuhtumi likvideerimise garantiitööd lõpetamata
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2081

Re: Kindlustusjuhtumi likvideerimise garantiitööd lõpetamata

Tere, Teie küsimusest selgub, et ehitusfirma, kes teostas veeavariijärgsed remonditööd, oli kindlustusseltsi lepingupartner ning kindlustusselts sõlmis ka lepingu Teie korteris tööde teostamiseks. Sel juhul tuleb ka ebakvaliteetselt teostatud tööde korrektset ümbertegemist nõuda kindlustusseltsil. K...
31 Dets 2017, 18:58
Foorum: Muud küsimused
Teema: Autoriõigus. Авторское право.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1591

Re: Autoriõigus. Авторское право.

Tere, Tänaseks on juba palju vaieldud selle üle, kellele kuulub sotsiaalmeediasse lisatud informatsioon – kas kasutajale või selle keskkonna omanikule? Üldine seisukoht ja keskkondade reeglid sätestavad, et kasutaja peab saama oma infole ligipääsu ja õiguse seda hallata. Facebook’i sisestatud teksti...
31 Dets 2017, 18:47
Foorum: Muud küsimused
Teema: Seadusemuudatus, tubakaseadus.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 879

Re: Seadusemuudatus, tubakaseadus.

Tere, Karistusseadustiku § 5 lg 1 kohaselt mõistetakse karistus teo toimepanemise ajal kehtinud seaduse järgi. Siiski lg 2 kohaselt on seadusel, mis välistab teo karistatavuse, kergendab karistust või muul viisil leevendab isiku olukorda, tagasiulatuv jõud. Eeltoodust tulenevalt võib olla mõistlik t...
31 Dets 2017, 18:46
Foorum: Muud küsimused
Teema: Süüteo kvalifikatsioon.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 889

Re: Süüteo kvalifikatsioon.

Tere, Karistusseadustiku § 5 lg 1 kohaselt mõistetakse karistus teo toimepanemise ajal kehtinud seaduse järgi. Siiski lg 2 kohaselt on seadusel, mis välistab teo karistatavuse, kergendab karistust või muul viisil leevendab isiku olukorda, tagasiulatuv jõud. Eeltoodust tulenevalt võib olla mõistlik t...
31 Dets 2017, 18:36
Foorum: Muud küsimused
Teema: Üksi elava pensionäri toetus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 845

Re: Üksi elava pensionäri toetus

Tere, Teie küsimusest lähtub, et vanaema elab majas, mida keegi eraisik üürib neljale erinevale isikule. Õgusaktidega ei ole kohustatud kedagi oma maja korteriteks jagama. Kui ka isikud ise on olnud nõus sellise elukorraldusega, ei ole õiguslikult ju midagi otseselt valesti. Siiski soovitan Teil pöö...
31 Dets 2017, 17:42
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatisraha
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2089

Re: Elatisraha

Tere, Elatisraha suuruse määramisel lastele võetakse esmalt arvesse kõiki nande vajadusi eeldades, et kumbki vanem katab vajadustest poole. Seadusjärgne miinimum on küll kehtestatud pool miinimumpalka, ent käesoleva aasta suvel on ka Riigikohus seda tugevalt kritiseerinud ning leidnud, et selle koha...
31 Dets 2017, 17:02
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Vahekohtu kokkulepe
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2100

Re: Vahekohtu kokkulepe

Tere, Täitemenetluse seadustiku kohaselt on kohtutäituril õigus sundtäita Eestis alaliselt tegutseva vahekohtu otsust ja muu vahekohtu täidetavaks tunnistatud otsust. See tähendab, et ilma tavakohtus spetsiaalselt tunnustusmenetlust läbimata on võimalik kohtutäituril täita ainult Eestis alaliselt te...
31 Dets 2017, 16:47
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: korteri pärimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2060

Re: korteri pärimine

Tere, Kui abielu lahutades jäi vara jagamata, peab tõepoolest viima läbi pärimise ja sel juhul on seadusjärgsete pärijate ringis ka uus abikaasa ja tema lapsed. Kui nad just ei loobu. Pärand võiks siis jaguneda selliselt: Esmalt ühisvara jagamine, millega Teie saate pool korterist. Seejärel pärimine...