Otsing leidis 1190 vastet

05 Juun 2017, 12:19
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Lapsehoolduspuhkuselt naasev töötaja
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1498

Re: Lapsehoolduspuhkuselt naasev töötaja

TLS § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine). Kui töökohale vastava kvalifikatsiooni nõue on tekkinud peale tööt...
05 Juun 2017, 11:40
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Koerapidamine kaasomandis oleval kinnistul
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1134

Re: Koerapidamine kaasomandis oleval kinnistul

Kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas. Kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust. Kaasomanikul on õigus nõuda teistelt kaasoman...
05 Juun 2017, 10:50
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Pööningu ja rõdu ehitamine, korteriühistu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 974

Re: Pööningu ja rõdu ehitamine, korteriühistu

Sõltumata sellest, kas kaasomanikud majandavad kinnisasja kaasomanikena asjaõigusseaduse alusel, korteriomanikena korteriomandiseaduse alusel või korteriühistu liikmetena korteriühistuseaduse ja korteriomandiseaduse alusel, kuulub maatükk ning ehitise osad ja seadmed, mis ei kuulu ühegi korteriomand...
04 Juun 2017, 07:20
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatis
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1179

Re: Elatis

Kuna seaduses on sätestatud vanema makstava elatise alammäär, on see siiski ühe vanema ülalpidamiskohustuse suurus. Seaduse mõttest tulenevalt peavad mõlemad vanemad panustama sama palju, seega seadusest tulenevalt 2x235 eurot. Kuidas Teilt konkreetselt nõutakse, sõltub hagiavalduse täpsest sõnastus...
02 Juun 2017, 13:55
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Uue korteri ost
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 859

Re: Uue korteri ost

Esmalt tuleb vaadata, mis on kirjas Teie lepingus endas ja millises vormis on see sõlmitud. Kui leping on sõlmitud lihtkirjalikus vormis ja on ka oma sisult broneerimis leping, on selle sisuks vaid müüja kohustus jätta teatud ajaperioodi vältel broneerija kasuks kinnisasi võõrandamata. Võlaõigusliku...
02 Juun 2017, 11:26
Foorum: Muud küsimused
Teema: Autoriõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 710

Re: Autoriõigus

Vastavalt Autoriõiguse seaduse § 19 lg 2 on teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel lubatud, kui õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel on motiveeritud mahus ja tingimusel, et se...
02 Juun 2017, 11:11
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ juhatuse tegevus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 789

Re: KÜ juhatuse tegevus

Korteriühistu Korteriühistuseaduse mõttes on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Sellest tuleneva...
02 Juun 2017, 08:49
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Alusetu nõue kohtutäiturilt.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1134

Re: Alusetu nõue kohtutäiturilt.

Tere Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 35 lg 1 kohaselt on menetlusosalisel õigus tutvuda täitetoimikuga, saada sellest ärakirju ja õiendeid. Sellest sättest tulenevalt on Teil õigus tutvuda menetluses oleva täitetoimiku materjalidega, muu hulgas sissenõudja nime ja summaga. Võtke ühendust kohtutäit...
02 Juun 2017, 05:56
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kütmise kohustus alates 2018
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1667

Re: Kütmise kohustus alates 2018

Nagu Te oma küsimuses ise ka märkisite, puudutab nimetatud määruse nõue kaugküttel või oma maja katlaga kütmisel esitatavaid nõudeid inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel. Teil on aga tegemist autonoomse küttega eluruumidega, kus inimesed pikemaajaliselt ei viibi (seisavad tühjana). Küll aga või...
01 Juun 2017, 10:07
Foorum: Muud küsimused
Teema: Küsimus seoses MTÜ-ga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 743

Re: Küsimus seoses MTÜ-ga

Teie küsimuse puhul tuleb teha vahet ärinimel ja kaubamärgil. Teie ärinimeks on MTÜ Seto Jaanituli. Sama ärinimega ühingut äriregistris enam registreerida ei saa. Seega, on Teie ärinimi kaitstud. Tegelik vaidlus ja kaitsmata objekt on hoopis Teie välja töötatud kaubamärk Seto Jaanituli. Ja kuni see ...