Otsing leidis 1529 vastet

18 Dets 2017, 10:48
Foorum: Muud küsimused
Teema: võimaluse saamine kohtusse pöördumiseks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 719

Re: võimaluse saamine kohtusse pöördumiseks

Tere, Kahe isiku võlaõiguslik vaidlus kui eraõigussuhtest tulenev kohtuasi lahendatakse tsiviilkohtus hagimenetluses. Kohtule esitatavas menetlusdokumendis tuleb Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 338 kohaselt muuhulgas märkida füüsilisest isikust menetlusosalise isikukood, selle puudumisel sünniaeg...
18 Dets 2017, 10:18
Foorum: Muud küsimused
Teema: Vabatahtliku liikluskindlustuse tõus kasutusalale "takso"
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 763

Re: Vabatahtliku liikluskindlustuse tõus kasutusalale "takso

Tere, Et vastata Teie küsimusele, tuleks esmalt kindlustuse olemust selgitada.Kindlustust vajatakse stabiliseerimiseks, riskide hajutamiseks, vastutuse jagamiseks. Kindlustus võimaldab kokku lepitud sündmuse korral taastada rahalises mõttes juhtumieelne olukord. Liikluskindlustuse seaduse kohaselt k...
11 Dets 2017, 15:19
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohtutäituri tasu.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2139

Re: Kohtutäituri tasu.

Tere, Täitemenetluse seadustiku § 23 lg 1 kohaselt viib kohtutäitur täitemenetluse läbi sissenõudja avalduse (edaspidi täitmisavaldus) ja täitedokumendi alusel. Sama paragrahvi lg 4 ülamärkega 5 kohaselt Kui täitedokument sisaldab nõudeid, mis muutuvad sissenõutavaks tulevikus, märgib sissenõudja, k...
07 Dets 2017, 09:46
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: tähtajaline leping ja rasedus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1977

Re: tähtajaline leping ja rasedus

Tere Kui jääte ise rasedaks, on Teil õigus kõigile rasedatele ette nähtud sotsiaalsetele garantiidele, välja arvatud töökoha säilitamine lapsehoolduspuhkuselt naasmiseks. Teie tööleping lõppeb tähtpäeva saabumisel ehk Teie asendatava töötaja naasmisel lapsehoolduspuhkuselt. Lugupidamisega Tiina Möld...
07 Dets 2017, 09:41
Foorum: Muud küsimused
Teema: asenduskaristus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 936

Re: asenduskaristus

Tere, 2016 aastal määratud rahatrahvi nõutakse ilmselt praegusel hetlel sisse täitemenetluses. Täitemenetluse seadustik § 201 lg 1 kohaselt Kui rahatrahvi tervikuna määratud tähtpäevaks ei tasuta või kui osastatud rahatrahvi tasumise tähtaega ei järgita ja rahatrahvi täitmise tähtaega ei ole pikenda...
07 Dets 2017, 09:13
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Alaealise lapse sünnitamine ja abielu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1226

Re: Alaealise lapse sünnitamine ja abielu

Tere, Kehtiva seadusandluse järgi võivad abielluda üksnes täisealised isikud. Siiski võib kohus alaealise teovõime laiendamise sätete kohaselt (Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 9) laiendada vähemalt 15-aastaseks saanud isiku teovõimet nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks...
07 Dets 2017, 09:04
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Valed andmed lepingus ja vahekohus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1033

Re: Valed andmed lepingus ja vahekohus

Tere, Teie probleemi puhul võib olla küsimus erinevates asjaoludes, mis küsimusest ei selgu. Vastuste saamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele. Eesti Õigusbüroo pakub justiitsministeeriumi toel nõustamisteenust enemuses linnades. Teenus on kliendile soodne (2 esimest tundi on kl...
07 Dets 2017, 08:46
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Ostetud korter on külm
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1282

Re: Ostetud korter on külm

Tere, Kui Te olete ostnud varjatud puudustega korteri, on Teil õigus müüjalt nõuda nende kõrvaldamist. Juhul kui ostja nõuab müüjalt puuduse likvideerimist ja müüja seda mõistliku aja jooksul ei tee, võib ostja asja ise parandada või tellida paranduse ning pärast kulutuste katmist nõuda müüjalt teht...
07 Dets 2017, 08:34
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürilepingus välja toodud nõuded/trahvid
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 985

Re: Üürilepingus välja toodud nõuded/trahvid

Tere, Võlaõigusseadusest tulenevalt saavad üürileandja ja üürnik kokku leppida üüri ja kõrvalkulude tasumises (VÕS § 292). Sama seaduse § 287 kohaselt on kokkulepe, millega eluruumi üürnikku kohustatakse lepingu rikkumise korral tasuma leppetrahvi,tühine. Eeltoodust tulenevalt ei ole Teie kirjeldatu...
07 Dets 2017, 08:18
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üüriraha
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1027

Re: Üüriraha

Tere, Kui üür on arvestatud teatud ajavahemike järgi, tuleb üüri ja kõrvalkulusid maksta pärast iga vastava ajavahemiku möödumist, kui lepingupooled ei ole kokku leppinud teisiti (VÕS § 292). Seega sõltub Teie üürilepingust millised on üüri maksmise perioodid. Üürnik ei pea maksma üüri ega kandma kõ...