Otsing leidis 1226 vastet

02 Juun 2017, 13:55
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Uue korteri ost
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 874

Re: Uue korteri ost

Esmalt tuleb vaadata, mis on kirjas Teie lepingus endas ja millises vormis on see sõlmitud. Kui leping on sõlmitud lihtkirjalikus vormis ja on ka oma sisult broneerimis leping, on selle sisuks vaid müüja kohustus jätta teatud ajaperioodi vältel broneerija kasuks kinnisasi võõrandamata. Võlaõigusliku...
02 Juun 2017, 11:26
Foorum: Muud küsimused
Teema: Autoriõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 727

Re: Autoriõigus

Vastavalt Autoriõiguse seaduse § 19 lg 2 on teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel lubatud, kui õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel on motiveeritud mahus ja tingimusel, et se...
02 Juun 2017, 11:11
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ juhatuse tegevus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 806

Re: KÜ juhatuse tegevus

Korteriühistu Korteriühistuseaduse mõttes on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Sellest tuleneva...
02 Juun 2017, 08:49
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Alusetu nõue kohtutäiturilt.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1154

Re: Alusetu nõue kohtutäiturilt.

Tere Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 35 lg 1 kohaselt on menetlusosalisel õigus tutvuda täitetoimikuga, saada sellest ärakirju ja õiendeid. Sellest sättest tulenevalt on Teil õigus tutvuda menetluses oleva täitetoimiku materjalidega, muu hulgas sissenõudja nime ja summaga. Võtke ühendust kohtutäit...
02 Juun 2017, 05:56
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kütmise kohustus alates 2018
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1756

Re: Kütmise kohustus alates 2018

Nagu Te oma küsimuses ise ka märkisite, puudutab nimetatud määruse nõue kaugküttel või oma maja katlaga kütmisel esitatavaid nõudeid inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel. Teil on aga tegemist autonoomse küttega eluruumidega, kus inimesed pikemaajaliselt ei viibi (seisavad tühjana). Küll aga või...
01 Juun 2017, 10:07
Foorum: Muud küsimused
Teema: Küsimus seoses MTÜ-ga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 760

Re: Küsimus seoses MTÜ-ga

Teie küsimuse puhul tuleb teha vahet ärinimel ja kaubamärgil. Teie ärinimeks on MTÜ Seto Jaanituli. Sama ärinimega ühingut äriregistris enam registreerida ei saa. Seega, on Teie ärinimi kaitstud. Tegelik vaidlus ja kaitsmata objekt on hoopis Teie välja töötatud kaubamärk Seto Jaanituli. Ja kuni see ...
01 Juun 2017, 09:48
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Palun ABI , pangaga kohtulahend !
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1125

Re: Palun ABI , pangaga kohtulahend !

Kuna pank on esitanud hagiavalduse kohtusse võlgnevuse väljamõistmiseks hagimenetluses ja Teie panga nõudeõigust tunnistate, lahendab kohus asja ilmselt hageja e. panga kasuks. Kohtumenetlusse soovitan siiski kaasata juriidilise asjatundja, et vältida üleamääraste kõrvalnõuete väljamõistmist või muu...
01 Juun 2017, 09:30
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kas eluruumi sisstunginud varas ja rüüstaja on väärteo või k
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 809

Re: Kas eluruumi sisstunginud varas ja rüüstaja on väärteo v

Karistusseadustik sätestab, et süüteod jagunevad kuritegudeks ja väärtegudeks. Karistusseadustik § 3 lg 3 kohaselt on kuritegu käesolevas seadustikus sätestatud süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud füüsilisele isikule rahaline karistus või vangistus ja juriidilisele isikule rahaline ka...
01 Juun 2017, 08:49
Foorum: Muud küsimused
Teema: ebaseaduslik notaritehing
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 731

Re: ebaseaduslik notaritehing

Saan Teie küsimusest aru, et algatatud on kriminaalasi karistusseadustiku alusel. Kriminaalasja viib kohtusse prokuratuur, lähtudes politsei uurimismaterjalidest. Kui Teile on nimetatud kuriteoga tekitatud kahju, saate Teie esitada tsiviilhagi, nõudmaks kuriteoga tekitatud kahju hüvitamist. Kannatan...
01 Juun 2017, 07:41
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Tere, palun abi !
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2363

Re: Tere, palun abi !

Kuna pank on esitanud hagiavalduse kohtusse võlgnevuse väljamõistmiseks hagimenetluses ja Teie panga nõudeõigust tunnistate, lahendab kohus asja ilmselt hageja e. panga kasuks. Kohtumenetlusse soovitan siiski kaasata juriidilise asjatundja, et vältida üleamääraste kõrvalnõuete väljamõistmist või muu...