Otsing leidis 1347 vastet

14 Juun 2017, 07:56
Foorum: Muud küsimused
Teema: osaku kinkimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 750

Re: osaku kinkimine

Tere, Äriseadustiku § 149 kohaselt võib osanik osa vabalt võõrandada, sealhulgas kinkida, teisele osanikule. Kui teine osanik ei soovi kinki vastu võtta, võite äriühingust lahkuda ka oma osa võõrandades kolmandale isikule, see on isikule kes ei ole kuidagi äriühinguga seotud. Eelmainitud äriseadusti...
14 Juun 2017, 07:45
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1417

Re: küsimus

Tere, Teie küsimust puudutav peaks tulenema pooltevahelisest kokkuleppest. Kui töökorralduse reeglid, ametijuhend vm asutusesisene dokument, mida on Teile allkirja vastu tutvustatud, ei sisalda sellist keeldu, ei ole ka karistamiseks alust, kui praktikast ei tulene, et Teie teguviisi käsitletakse tö...
14 Juun 2017, 06:51
Foorum: Muud küsimused
Teema: Elektri tarbimise eest esitatud prognoositud arve!
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 650

Re: Elektri tarbimise eest esitatud prognoositud arve!

Tere, Teie küsimusest saan aru, et probleem ei olnud mitte tarbitud elektrienergia mõõtmisega, vaid näitude edastamisega. Teile on esitatud algselt prognoosarved, praeguseks on esitatud arve prognoosarve ja tegeliku tarbimise vahe kohta. Tarbitud energia koguse kohta Teil pretensioone ei ole. Sel ju...
14 Juun 2017, 06:38
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Ümberehitus...
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 860

Re: Ümberehitus...

Tere, Asjaõigusseaduse (AÕS) kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja vastavalt kokkuleppele või kaasomanike enamuse otsusele. Kaasomandis oleva asja majandusliku otstarbe muutmine peab toimuma kaasomanike kokkuleppel. Juhul kui kaasomanike nõusolekut ei ole ja näiteks korter on olulis...
14 Juun 2017, 06:10
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomand?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 947

Re: Kaasomand?

Korteriomandiseaduse § 1 lg 2 järgi on kaasomandi esemeks sama seaduse tähenduses maatükk ning ehitise osad ja § 2 lg 2 järgi ei ole korteriomandi reaalosaks ehitis ja selle osad. Seega on ehitise osaks olevad kõik seinad, s.o nii välis- kui ka siseseinad korteriomanike kaasomandis sõltumata sellest...
13 Juun 2017, 13:13
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Tähtajaline tööleping ja sünnituspuhkus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1322

Re: Tähtajaline tööleping ja sünnituspuhkus

Tere, Lapsehoolduspuhkusele jäämine iseenesest ei lõpeta töösuhet. Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja saabumisel. Tagamaks pooltele võimalus jätkata töösuhet ka pärast tähtaja möödumist, on TLS § 80 lõike 3 alusel võimalik tähtajalise töölepingu muutumine tähtajatuks, kui töötaja jätkab pärast tööl...
13 Juun 2017, 11:06
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kas kuulub abielu ajal soetatud varade hulka?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 888

Re: Kas kuulub abielu ajal soetatud varade hulka?

Tere, Teie küsimusest võib eeldada, et Teie vanemate varasuhete liigiks oli varaühisus. Varaühisuse puhul lähevad abikaasade ühisomandisse varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused. Varaühisuse jooksul omandatud korter on abikaasade ühisvara. Varaühisuse varasuhe lõp...
12 Juun 2017, 16:15
Foorum: Muud küsimused
Teema: KEHTIV RENDILEPING
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1032

Re: KEHTIV RENDILEPING

Tere, Äriühingu esindusõigus tuleneb selle põhikirjast ja on kantud äriregistrisse. Kuna Teie küsimusest ei selgu millise äriühinguga on tegemist, eeldan, et tegemist on osaühinguga, mis on levinuim ettevõtlusvorm. Osaühingu osanike pädevus tuleneb äriseadustiku § 168. Tehingute tegemine äriühingu n...
12 Juun 2017, 16:00
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hooldusõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 866

Re: Hooldusõigus

Tere, Saan Teie küsimusest aru, et ehkki elate lapse emaga lahus, olete isaduse omaks võtnud ja Teil on lapse suhtes ühine hooldusõigus. Vaid kohus võib mõningatel juhtudel ühe vanema taotlusel ühise hooldusõiguse lõpetada lähtuvalt lapse huvidest. Vanema hooldusõigust reguleerib Perekonnaseaduse 10...
10 Juun 2017, 07:17
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Eestkoste küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1058

Re: Eestkoste küsimus

Eestkoste alaealise üle on reguleeritud perekonnaseaduses, 3. osa 12. peatükis 1. jaos sätestatut kohaldatakse alaealise üle eestkoste seadmisel. Eestkoste seatakse lapse hooldamiseks ja kasvatamiseks ning eestkostjale kuulub nii lapse isikuhooldus- kui varahooldusõigus. Eestkoste seatakse lapse üle...