Otsing leidis 1434 vastet

08 Juun 2017, 07:47
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töölepingu lisa
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1705

Re: Töölepingu lisa

Töölepingu kui kokkuleppe sõlmimine on reguleeritud töölepinguseaduse (TLS) §-s 4, mille lg 2 sätestatakse töölepingu kirjaliku vormistamise nõue ja võlaõigusseaduses (VÕS). Töötaja peab teadma oma tööülesandeid (TLS § 5 lõike 1 punkt 3). Tööülesanded võivad olla kirjas töölepingus või töölepingu ju...
07 Juun 2017, 10:56
Foorum: Muud küsimused
Teema: Osaühingu osaku võõrandamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1647

Re: Osaühingu osaku võõrandamine

Tere Jah, nii nagu müümise on ka kinkimise puhul tegemist võõrandamisega. Võõrandamislepingute loetelu ja täpsema regulatsiooniga on võimalik tutvuda võlaõigusseaduse 2. peatüki all (VÕS § 208 jj). Siinjuures tuleb teha vahet poegadel, kui füüsilistel isikutel, kes on alanejad sugulased ja neile kuu...
05 Juun 2017, 15:00
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Põhikiri vs juhatuse liikme lepingu punkt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1329

Re: Põhikiri vs juhatuse liikme lepingu punkt

Tere, Teie kirjeldatud olukorras võivad olla väljamakstavad mõlemad hüvitised. Tulenevalt Äriseadustiku §184 lg 1, Kui ühingul on nõukogu, valib ja kutsub juhatuse liikmed tagasi nõukogu. Sama seaduse § 180 ülanumbriga 1 kohaselt määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord nõu...
05 Juun 2017, 14:10
Foorum: Muud küsimused
Teema: Osaühingu osaku võõrandamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1647

Re: Osaühingu osaku võõrandamine

Osade võõrandamisel kolmandale isikule on kehtestatud seadusega piirang teiste osanike ostueesõiguse näol (ÄS § 149 lg 2). Sellisel juhul on ilma osanike vajaliku nõusolekuta tehtud käsutustehing tühine. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 84 sätestatakse Tehingu tühisuse tagajärjed. Lg 1 kohaselt ei...
05 Juun 2017, 12:19
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Lapsehoolduspuhkuselt naasev töötaja
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1679

Re: Lapsehoolduspuhkuselt naasev töötaja

TLS § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine). Kui töökohale vastava kvalifikatsiooni nõue on tekkinud peale tööt...
05 Juun 2017, 11:40
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Koerapidamine kaasomandis oleval kinnistul
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1268

Re: Koerapidamine kaasomandis oleval kinnistul

Kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas. Kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust. Kaasomanikul on õigus nõuda teistelt kaasoman...
05 Juun 2017, 10:50
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Pööningu ja rõdu ehitamine, korteriühistu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1102

Re: Pööningu ja rõdu ehitamine, korteriühistu

Sõltumata sellest, kas kaasomanikud majandavad kinnisasja kaasomanikena asjaõigusseaduse alusel, korteriomanikena korteriomandiseaduse alusel või korteriühistu liikmetena korteriühistuseaduse ja korteriomandiseaduse alusel, kuulub maatükk ning ehitise osad ja seadmed, mis ei kuulu ühegi korteriomand...
04 Juun 2017, 07:20
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatis
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1306

Re: Elatis

Kuna seaduses on sätestatud vanema makstava elatise alammäär, on see siiski ühe vanema ülalpidamiskohustuse suurus. Seaduse mõttest tulenevalt peavad mõlemad vanemad panustama sama palju, seega seadusest tulenevalt 2x235 eurot. Kuidas Teilt konkreetselt nõutakse, sõltub hagiavalduse täpsest sõnastus...
02 Juun 2017, 13:55
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Uue korteri ost
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 963

Re: Uue korteri ost

Esmalt tuleb vaadata, mis on kirjas Teie lepingus endas ja millises vormis on see sõlmitud. Kui leping on sõlmitud lihtkirjalikus vormis ja on ka oma sisult broneerimis leping, on selle sisuks vaid müüja kohustus jätta teatud ajaperioodi vältel broneerija kasuks kinnisasi võõrandamata. Võlaõigusliku...
02 Juun 2017, 11:26
Foorum: Muud küsimused
Teema: Autoriõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 849

Re: Autoriõigus

Vastavalt Autoriõiguse seaduse § 19 lg 2 on teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel lubatud, kui õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel on motiveeritud mahus ja tingimusel, et se...