Otsing leidis 1227 vastet

30 Okt 2019, 23:48
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Aegumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 85

Re: Aegumine

Tere Nõuete aegumine on sätestatud Tsiviilseadustiku üldosa seaduses. Lisaks nimetatud õigusaktis sätestatud aegumistähtaegadele tuleb silmas pidada ka aegumise peatumise ja katkemise aluseid. Nii näiteks aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega. Nõude tunnustamine...
30 Okt 2019, 19:59
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kas saab kinnisvara kinkida kui on ostetud laenuga?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 47

Re: Kas saab kinnisvara kinkida kui on ostetud laenuga?

Tere

Seadus sellisele kinkelepingule takistusi ei tee. Kui laenu tagatiseks on seatud hüpoteek, tuleks laenuandjalt selleks seisukoht küsida. Kui laenuandjal vastuväiteid ei ole, ei ole ka tehinguks takistusi. Ilma hüpoteegipidaja nõusolekuta tehingut teha ei saa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
30 Okt 2019, 19:56
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: võla aegumine
Vastuseid: 7
Vaatamisi: 2224

Re: võla aegumine

Tere Kui tegemist on tsiviilasjas välja mõistetud võlgnevusega,ei saa see olla aegunud enne 2021.aastat. Avaldusele ei ole kehtestatud vormi, ent kohtuga suhtlemiseks on dokumentidele kehtestatud vormi- ja sisunõuded. Nende kohta saab täpsemalt lugeda Tsiviilkohtumenetluse seadustikust ja kohtute ve...
30 Okt 2019, 19:50
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Penkrotimenetlus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 88

Re: Penkrotimenetlus

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et kaalute eraisiku pankroti algatamist. Eraisiku pankrot tähendab olukorda, kus võlgnik kuulutatakse kohtupoolse otsusega maksejõuetuks. Maksejõuetuseks loetakse seda, kui võlgnik ei suuda oma võlgnevusi tasuda ja selline majanduslik olukord ei ole ajutine. Pank...
30 Okt 2019, 19:22
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Väikses kortermajas veekanalisatsiooni torude vahetus vee avarii tõttu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 39

Re: Väikses kortermajas veekanalisatsiooni torude vahetus vee avarii tõttu

Tere Korteriomandi- ja korteriühistuseadusest tulenevalt on korteriomanik kohustatud võimaldama eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Selle tõttu tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada. Seega peab lubama torustiku vahetamiseks kasutada korterit ...
30 Okt 2019, 18:27
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Viivistenõude vabatahtliku täitmise tähtaeg
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 54

Re: Viivistenõude vabatahtliku täitmise tähtaeg

Tere Täitemenetluse seadustikus on sätestatud, et juhul kui täitedokument (kohtuotsus) sisaldab mitu rahalist nõuet, avatakse nende osas üks täitetoimik ja nõuded summeeritakse, kui sissenõudja ei taotle mitme täitetoimiku avamist. Riigikohus on sellises olukorras selgitanud, et TMS § 33 lg 4 eesmär...
29 Okt 2019, 13:07
Foorum: Muud küsimused
Teema: Eraisiku pankrot
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 47

Re: Eraisiku pankrot

Tere Pankroti korral moodustub pankrotivara siiski vaid võlgniku varast ja sissetulekutest. Elukaaslaste puhul, erinevalt abielust, ühisvara ei moodustu ja kummalegi elukaaslasele kuulub tema vara ainuisikuliselt. Kui eksikombel mõni varaese pankrotivarasse arvatakse, on pankrotivõlgnikuksmitteoleva...
29 Okt 2019, 13:01
Foorum: Muud küsimused
Teema: kriminaalhooldusametniku õigused
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 106

Re: kriminaalhooldusametniku õigused

Tere Kriminaalhooldusosakonna põhiülesanded on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest. Tegemist ei saa olla ...
29 Okt 2019, 09:25
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kahjunõue
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 52

Re: Kahjunõue

Tere Nõude esitamise võimalikkus sõltub faktilistest asjaoludest. Eelkõige tervishoiuteenuse lepingust, teenuse sisust, tüsistuste tekkimise põhjustest. Samuti allkirjastatud nõusoleku sisust. Foorumikeskkonnas neile asjaoludele hinnangut anda ei ole võimalik. Seega saab soovitada asjaolude analüüsi...
29 Okt 2019, 09:13
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Aegunud hagi
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 65

Re: Aegunud hagi

Tere Aegumine iseenesest ei lõpeta nõuet. Seega on ka kohus kohustatud hagi menetlusse võtma. Seadusekohaselt on nõude omanikul õigus aegunud nõuet sissenõuda, ent võlgnik võib selle täitmisest keelduda tuginedes aegumisele. Seega tulnuks kohtumenetluses esitada võlgnikul aegumise vastuväide. Lugupi...