Otsing leidis 1523 vastet

22 Mai 2020, 11:23
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pangakontolt makstud matusetoetus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 158

Re: Pangakontolt makstud matusetoetus

Tere Kuna Teie olete pärandist loobunud, võib pärija nõuda pärandi hulka kuulunud rahaliste vahendite üle andmist. Teiselt poolt on pärandaja matuse kulud kohustatud kandma pärija, ehk kui sugulased on kandnud matusekulud, on neil õigus need kulud pärijalt kes pärandi vastu võtab, välja nõuda. Pärim...
22 Mai 2020, 11:14
Foorum: Muud küsimused
Teema: Arve vaidlustamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 186

Re: Arve vaidlustamine

Tere Maja välisuks ja selle kood on kaasomandi osa ja ei kuulu ühegi korteriomandi eriomandi hulka. Kaasomandi eset valdavad ja kasutavad kaasomanikud seadusest, korteriühistu põhikirjast, korteriomanike kokkulepetest ja korteriomanike huvidest lähtudes ühiselt, kokkuleppel ja korteriühistu puhul ko...
21 Mai 2020, 15:11
Foorum: Muud küsimused
Teema: KÜ ei vasta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 147

Re: KÜ ei vasta

Tere Olukord on reguleeritud Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 45. Nimetatud sätte kohaselt on korteriomanikul on õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega. Korteriomanik võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega ...
21 Mai 2020, 15:07
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Eraisikupankrott ja varad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 156

Re: Eraisikupankrott ja varad

Tere Kui abikaasadel on sõlmitud varalahususe leping, ei ole ühisvara moodustunud ja vara pankrotivaraks lugeda ei saa. Küll võib olla teatud tingimustel võimalik vara tagasi võita. Seda eelkõige juhul, kui nähtub, et tegemist on tahtliku maksejõuetuse tekitamisega, varad on pankrotivõlgnikult teise...
21 Mai 2020, 15:03
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Vana kinkelepingu tühistamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 106

Re: Vana kinkelepingu tühistamine

Tere Kui dokument ei vasta tõepoolest vorminõuetele, on see algusest peale tühina. Kas aga käesoleval juhul on tegemist tühise dokumendiga, soovitan välja selgitada individuaalsel õigusnõustamisel. Õigusnõustamisele saab registreeruda veebilehel www.juristaitab.ee Lepingust taganemise tähtajad on kõ...
21 Mai 2020, 14:55
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Remondifond üürilepingusse
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 128

Re: Remondifond üürilepingusse

Tere Tallinna Üürikomisjon on selles küsimuses varem selgitanud, et ehkki korteri korrashoid, sealhulgas maksed remondifondi, on üürileandja kohustus, võib siiski VÕS § 292 lg 1 kohaselt tasu asja kasutamisega seotud üürileandja tegude eest lugeda kõrvalkuluks ja kui on kokku lepitud, peab üürnik ka...
21 Mai 2020, 14:48
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: täitemenetlus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 142

Re: täitemenetlus

Tere Nõude suurus tuleneb täitedokumendist ehk kohtu otsusest. Selle resolutiivosas on kirjas, milline on võlgnetav summa, kui palju on välja mõistetud intresse ja viiviseid ning kas lisandub ka jooksev viivis kuni kohustuse kohase täitmiseni ja millises suuruses. Täitemenetluse osalisel on õigus tä...
18 Mai 2020, 21:54
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: pärand, edasised tehingud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 233

Re: pärand, edasised tehingud

Tere Abikaasa lahusvaraks on esemed, mille abikaasa omandas abielu kestel tasuta käsutuse, sealhulgas kinke alusel või pärimise teel. Samuti need esemed, mis omandati küll ostu teel, ent lahusvaraga tehtud tehingu alusel. Teie kirjeldatud asjaoludel tegite tehingu lahusvaraga (müüsite), saite selle ...
18 Mai 2020, 21:48
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: kinnisvara
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 91

Re: kinnisvara

Tere Kohtutäitur viib täitemenetlust läbi seadusest ja sissenõudja juhistest lähtudes. Kui sissenõudja on soovinud nõude pööramist ka kinnisvarale, on kohtutäituril õigus ja kakohustus seda teha. Seega, kui võlgnevust ei ole õnnestunud muul moel mõistliku aja jooksul sisse nõuda ja sissenõudja on so...
18 Mai 2020, 11:32
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: ühisvara jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 185

Re: ühisvara jagamine

Tere Abielu jooksul soetatud vara, abikaasade sissetulekud ja perekonna vajaduste rahuldamiseks võetud kohustused on abikaasade ühisvara, kui ei ole sõlmitud abieluvara lepingut. Seega, korter on ühisvara. Ühine on ka laenukohustus ja abielu jooksul laenu teenindamiseks tehtud maksed. Peale abielu l...