Otsing leidis 1356 vastet

10 Veebr 2020, 21:03
Foorum: Muud küsimused
Teema: Hooneühistu moodustamine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 65

Re: Hooneühistu moodustamine.

Tere, Võimalik ja garaažide haldamiseks tavapäraseim on moodustada hooneühistu hooneühistu seaduse järgi. Hooneühistu seadus on kättesaadav veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/12742142?leiaKehtiv .Garaažide valitsemiseks saate moodustada ka mittetulundusühingu. Millist vormi eelistada, soovit...
07 Veebr 2020, 18:38
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ hoone renoveerimistööde jaoks ehitusfirma valimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 67

Re: KÜ hoone renoveerimistööde jaoks ehitusfirma valimine

Tere Teie probleemi lahendamiseks on oluline, kas tegemist on tavapärase valitsemisega korteriomandi- ja korteriühistu seaduse mõttes (§ 35), kaasomandi eseme ajakohastamisega (§ 39) või oluliste ümberkorraldustega (§ 38). Korteriomandi kaasomandi osa eseme tavapärase valitsemise küsimuste ja eseme ...
06 Veebr 2020, 16:46
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kaasomaandi lõpetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 81

Re: Kaasomaandi lõpetamine

Tere Teie küsimusest ei selgu kas pärand võeti vastu ühiselt ja moodustati seega pärandvara ühisus või on pärandvara jagatud ja selle tulemusena on pärandvara koosseisus olnud kinnisasi jagatud kaasomandisse. Kuigi olete märkinud, et tegemist on pärimise teel saadud varaga, olete edaspidi rääkinud v...
06 Veebr 2020, 15:20
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Talvine kütmine tühjas korteris.
Vastuseid: 7
Vaatamisi: 226

Re: Talvine kütmine tühjas korteris.

Tere Ei saa väita, et tuleb võtta ekspertarvamus konkreetse hoone kohta. Kui eksperdid on kirjutanud nõuded hoone säilimiseks ja tegemist ei ole näiteks interneti kommentaariumiga, kus eksperdi pädevuses tuleb kahelda, sobib kindlasti ka see. Sel juhul on kasulik koguda tõendeid, et maja olukord ei ...
06 Veebr 2020, 14:38
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomand ja selle haldamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 103

Re: Kaasomand ja selle haldamine

Tere 1. Jah, kõik hoone osad, mis ei ole eriomandi eseme ehk korteri koosseisus on korteriomanike kaasomandis. Kuna Teie küsimusest võib järeldada, et tegemist on korteriühistuga, kohalduvad lisaks asjaõigusseadusele ka korteriomandi- ja korteriühistuseaduse sätted. Korteriomandi kaasomandi osa esem...
06 Veebr 2020, 14:14
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomanike häälteenamusega tehtav kirjalik otsus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 59

Re: Kaasomanike häälteenamusega tehtav kirjalik otsus

Tere 1. Jah, kõik hoone osad, mis ei ole eriomandi eseme ehk korteri koosseisus on korteriomanike kaasomandis. Kuna Teie küsimusest võib järeldada, et tegemist on korteriühistuga, kohalduvad lisaks asjaõigusseadusele ka korteriomandi- ja korteriühistuseaduse sätted. Korteriomandi kaasomandi osa esem...
06 Veebr 2020, 13:41
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: (ainu)otsustusõigus notaris
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 59

Re: (ainu)otsustusõigus notaris

Tere Hooldusõiguses saab muudatusi teha vaid kohus. Kohus peab lapsessepuutuvat otsustades silmas eelkõige lapse huve ja ehkki on varem korduvalt väljendatud seisukohta, et lapse parimates huvides on üldjuhul, kui tal on kaks hooldusõiguslikku vanemat, tuleneb senisest kohtupraktikast ka seisukoht, ...
06 Veebr 2020, 13:12
Foorum: Muud küsimused
Teema: Sundkindlustus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 71

Re: Sundkindlustus

Tere Kindlustuslepingu sõlmimise kohustus tuleb liikluskindlustuse seadusest ja see ei sõltu sellest, kas olete meeldetuletuse kätte saanud või mitte. Samamoodi ei sõltu LKF-i meeldetuletusest kindlustamata sõiduki sundkindlustuse (automaatse liikluskindlustuse) rakendumine. Ka siis, kui auto, haagi...
31 Jaan 2020, 10:22
Foorum: Muud küsimused
Teema: Solidaarkohustus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 70

Re: Solidaarkohustus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui isikud on abielus kohaldub nende suhtes perekonnaseadus ja soetatud varale nende valitud vararežiim. Kui vararežiimi valitud ei ole, on tegemist varaühisusega ja kõik abielu jooksul omandatud vara, saadud sissetulekud (näiteks töötasu, ent mitte kingitused ja ...
31 Jaan 2020, 10:13
Foorum: Muud küsimused
Teema: Garaaži heakorra tasu, ilma heakorrata.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 48

Re: Garaaži heakorra tasu, ilma heakorrata.

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Teie küsimusest selgub, et garaažide näol ei ole tegemist mitte kaasomandiga vaid korteriomandi eriomanditega või nende osadega. Eriomandi ese on ruumiliselt piiritletud eluruum või mitteeluruum ning selle juurde kuuluvad hoone osad, mida on võimalik eraldi kasuta...