Otsing leidis 1434 vastet

25 Mär 2020, 15:30
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Töötasu arestimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 151

Re: Töötasu arestimine

Tere Kui kohtutäiturile pole esitatud sissetulekust teatamise vormi, kus on teada antud ja tõendatud sissetulekute laekumine arvelduskontole, siis võib kohtutäitur eeldada, et võlgnik saab sissetuleku sularahana ning vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel kuuluvad arestimisele kõik rahalised vahen...
25 Mär 2020, 15:17
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Info väljastamine seoses tervisliku olukorraga oma vanemaga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 109

Re: Info väljastamine seoses tervisliku olukorraga oma vanemaga

Tere Üldreeglina on isikuandmete töötlemine lubatud kas isiku nõusolekul või kui selline õigustus tuleneb seadusest. Haiglas viibival patsiendil on võimalik otsustada, kas ta soovib, et tema terviseandmeid edastatakse või võimaldatakse juurdepääs tema lähedastele. Haiglas on patsiendilt võimalik võt...
25 Mär 2020, 14:49
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: abi kinnisasjaga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 87

Re: abi kinnisasjaga

Tere Lähtuda tuleb kinnistusraamatusse märgitust. Kinnistusraamatusse märgitu ei saa aga erineda notariaalsest ostudokumendist. Kui mõlemas on kinnisasja suuruseks 600 m2 ja ühele omanikule kuulub 6/8 ning teisele 2/8 mõttelist osa sellest, on Teie arvutused õiged. Teie viidatud plaan võib olla kinn...
25 Mär 2020, 14:40
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: viivis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 91

Re: viivis

Tere Alati on õigus küsida nõude aluseks olevaid dokumente. Praeguses olukorras soovitan esitada kohtutäiturile kirjaliku küsimuse viivisarvestuse kohta ja esitada samas ka omapoolne kalkulatsioon. Kohtutäitur edastab küsimuse viivisarvestuse koostajale, ehk sissenõudjale ja sissenõudja korrigeerib ...
25 Mär 2020, 14:30
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Eriolukorras välismaal tööl käimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 57

Re: Eriolukorras välismaal tööl käimine

Tere Praegusel hetkel kaasneb reisimisega kõrgendatud oht viirusega kokku puutuda. Kui välislähetus on töötajate jaoks sagedane tegevus, siis peaks tööandja korraldama välislähetuste puhuks uue töökeskkonna riskianalüüsi ja vastavalt riskianalüüsile kavandama meetmed riskide vältimiseks ja/või vähen...
25 Mär 2020, 14:08
Foorum: Muud küsimused
Teema: kysimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 107

Re: kysimus

Tere Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 119 lõike 1 esimene lause sätestab, et kui rahalise nõude on arestinud mitu kohtutäiturit mitme sissenõudja kasuks, maksab võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik raha kohtutäituritele arestimisaktide saabumise järjekorras, välja arvatud lapse elatisnõue, mis as...
23 Mär 2020, 14:33
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Notariaalselt sõlmitud maksegraafik
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 168

Re: Notariaalselt sõlmitud maksegraafik

Tere Kõigis tehingutes, mida tõestab notar, koostab notar ka dokumendi ja nõustab tehingu pooli. Notarile tuleb vaid teada anda, millist tehingut teha soovite ja esitada tema poolt tehingu vormistamiseks nõutud andmed. Soovitan lisada laenulepingule ja selle täitmiseks sõlmitavale maksegraafikule ka...
23 Mär 2020, 14:29
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kortermaja fassaadile kasutusloa saamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 83

Re: Kortermaja fassaadile kasutusloa saamine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kuigi Teie küsimus puudutab fassaaditöid, mis on kaasomandis, selgub küsimuse sisust, et tööd olid vajalikud ja kasulikud osadele korteriomanikest nende eriomandi eseme suurendamiseks. Asjassepuutuvate korteriomanike omavahelisel kokkuleppel võib muuta olemasoleva...
23 Mär 2020, 14:10
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatise tasumine vs Eriolukord 2020
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 196

Re: Elatise tasumine vs Eriolukord 2020

Tere Tekkinud olukord on uus ja keeruline kõigile. Konkreetset eriregulatsiooni elatise tasumiseks vähemalt käesoleva hetkeni kehtestatud ei ole. Seega tuleb lähtuda üldisest. Kui elatis on kohtus välja mõistetud saab selle suurust muuta vaid kohtule avaldust esitades. Kui tõepoolest kokkuleppele ei...
23 Mär 2020, 14:02
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Välismaalasest KÜ võlglane
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 51

Re: Välismaalasest KÜ võlglane

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui isiku elukoht või asukoht on välisriigis, võib varalise nõudega hagi esitada tema vastu ka vara, mille suhtes nõue esitatakse, asukoha järgi. Ka maksekäsu kiirmenetluse eeldused, mis on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (https://www.riigiteataja.ee/a...