Otsing leidis 1136 vastet

04 Sept 2019, 09:32
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Kui võlausaldaja algatab pankroti?
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 145

Re: Kui võlausaldaja algatab pankroti?

Tere Kokkuvõtlikult võib seda niiviisi kirjeldada küll. Koos pankrotiavaldusega või ka eraldi, ent mitte hiljem kui võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks tuleb esitada kohustustest vabastamise avaldus. Kohustustest vabastamise menetlus kestab üldjuhul 5 aastat pärast pankrotimenetluse ...
04 Sept 2019, 09:24
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Hagiavalduse vormi täitmine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 182

Re: Hagiavalduse vormi täitmine

Tere Hagi hind määratakse hüve väärtusega, mida hageja on eeldatavalt õigustatud saama hagi rahuldamise korral. Kui hüve väärtust ei ole võimalik kindlaks määrata, loetakse haginõue mittevaraliseks. Kui hagi esitatakse mitme solidaarselt vastutava kostja vastu või kui ühises hagiavalduses on mitu ha...
04 Sept 2019, 09:13
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Maksehäire inkassofirmale mida ei eksisteeri enam.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 72

Re: Maksehäire inkassofirmale mida ei eksisteeri enam.

Tere Kui on kahtlus, et võlausaldajat enam ei ole, soovitan vaadata äriregistrist kas tal on õigusjärglasi. Kui on õigusjärglane, tuleb pöörduda tema poole. Kui ettevõte on lõpetatud ilma õigusjärglaseta ja registrist kustutatud, on ilmselt viidud läbi likvideerimismenetlus ja registris on näha likv...
04 Sept 2019, 08:51
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistu välisukse kogemata katki tegemine lapse poolt.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 71

Re: Korteriühistu välisukse kogemata katki tegemine lapse poolt.

Tere On tõsi, et kahju tekitanul tuleb kahju kannatanule kahju hüvitada. Seega Teil lapsevanemana tuleb hüvitada Teie lapse põhjustatud kahju korteriühistule. Siiski on kahju hüvitis mõeldud kahju kannatanu asetamiseks võimalikult lähedale olukorrale, milles ta olnuks, kui kahju ei oleks tekkinud. S...
04 Sept 2019, 08:41
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Pankrotimenetluse läbiviimine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 132

Re: Pankrotimenetluse läbiviimine

Tere Pankrotivara hulka ei kuulu võlgniku vara, millele vastavalt seadusele ei või pöörata sissenõuet. Vara, millele sissenõuet pöörata ei saa, on nimetatud Täitemenetluse seadustikus. Arestida ega täitemenetluses müüa ei või muuhulgas võlgniku isiklikud asjad ning maja- ja köögitarbed, riietuseseme...
31 Aug 2019, 10:27
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Kui võlausaldaja algatab pankroti?
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 145

Re: Kui võlausaldaja algatab pankroti?

Tere, 1. Pankrotimenetlusega saavad liituda kõik võlausaldajad. 2. Vara koosseisu kohta on võlgnik kohustatud esitama nimekirja ja kohtu nõudmisel seda vandega kinnitama. 3. Elukohast lahkumise keeldu võib, aga ei pea kohus kohaldama. Soovitan esitada kohtule menetluses põhistatud taotlus selle koha...
31 Aug 2019, 10:20
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Pankrotimenetluse läbiviimine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 132

Re: Pankrotimenetluse läbiviimine

Tere Pankroti väljakuulutamisel moodustub võlgniku varast pankrotivara. Pankrotivara võib moodustuda ka abikaasade ühisvarast, ent registreerimata kooselus elavatel isikutelühisvara ei teki. Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga nimekirja temale kuuluvast va...
31 Aug 2019, 10:13
Foorum: Muud küsimused
Teema: kaasomand
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 87

Re: kaasomand

Tere, Kuna tegemist on elukaaslaste mitte abikaasadega, kooselus ühisvara ei moodustu. Kui soovite, et ostetav asi kuuluks Teile ühiselt, soovitan selle vormistada kaasomandisse. Mõtteliste osade suuruse määrate kindlaks Teie ise oma õiglustunde järgi. Veel on võimalik seada notariaalne isiklik kasu...
31 Aug 2019, 10:07
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Päring.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 61

Re: Päring.

Tere Millised tingimused teenuseosutaja krediidilepingu soovijale seab, on tema otsustada ja selleks soovitan pöörduda otse vastava teenusepakkuja poole. Kui teenusepakkuja hindab Teie krediidivõime liiga väikeseks krediidi saamiseks, ei ole tal kohustust Teiega lepingut sõlmida. Lugupidamisega Tiin...
31 Aug 2019, 10:04
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: testamendiga ainus pärija
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 61

Re: testamendiga ainus pärija

Tere Kui testament on koostatud, viisil, et ema surma korral olete Teie kogu tema vara pärija, kehtib see edasi sõltumata ema abielust. Küll aga ei saa Te olla ema abikaasa pärija. Kui ema koos abikaasaga soovib sellist olukorda saavutada, on soovitav teha abikaasade vastastikune testament, milles n...