Otsing leidis 1227 vastet

22 Okt 2019, 13:21
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärandvara kinkimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 118

Re: Pärandvara kinkimine

Tere Kingituse või pärandina saadud vara (näiteks Eestis või välisriigis päritud või kingitusena saadud maa, maja, korter vms) ei kuulu selle saamisel maksustamisele. Kui päritud või kingitusena saadud kinnisvara võõrandatakse, siis tuleb saadud kasult tulumaksu maksta, v.a juhul, kui isik kasutas s...
22 Okt 2019, 13:13
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kas selline KÜ otsus on seaduslik?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 121

Re: Kas selline KÜ otsus on seaduslik?

Tere Kui otsus puudutab kaasomandis olevat maad, on see tühine, kuna kaasomandisse puutuvad otsused tuleb teha kaasomanikel ühiselt. Kui aga tegemist on maaga, mis ei kuulu korteriomandite juurde vaid on iga korteriomaniku ainuomandis (kinnistusraamatus eraldi kinnisasi) või mis on korteriomandi eri...
22 Okt 2019, 13:03
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 105

Re: Mul on küsimus täitemenetluse kohta

Tere Täitemenetluses saab sundtäita sissenõutavaks muutunud nõudeid. Sissenõutavaks muutuvad nõuded tasumise tähtaja möödumisel. Seega saab kohtutäitur sisse nõuda osamakseid, mille vabatahtliku tasumise tähtaeg on möödunud. Kui aga pooled on kokku leppinud, et osamaksega hilinemisel muutub kogu nõu...
22 Okt 2019, 12:19
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Üürikorterist lahkumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 111

Re: Üürikorterist lahkumine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui lepingupool ei järgi ülesütlemisel ülesütlemiseks ettenähtud tähtaega, loetakse leping ülesöelduks ettenähtud tähtaja möödumisest. Kuna Teie vabastasite korteri varem ja üürileandja võttis selle vastu ning üüris juba uutele üürnikele, võib olla tegemist olukor...
22 Okt 2019, 12:02
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Vara jagamine - maja kinkena saadud maal
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 92

Re: Vara jagamine - maja kinkena saadud maal

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui tehingud on toimunud enne 01.07.2010, tuleb ühisvara koosseis kindlaks teha kuni 30.06.2010 kehtinud perekonnaseaduse kohaselt. Kui näiteks kinnisasi on saadud tasuta käsutusega või on ühel abikaasadest olnud olemas enne abiellumist ja abielu on sõlmitud enne ...
22 Okt 2019, 11:33
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 789

Re: kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Teie olukord erineb pisut eelnevatest. Kui eelnevalt on olnud tegemist abieluga, kus kogu abielu jooksul soetatud vara loetakse ühisvaraks ja kaasomandiga, siis Teie küsimusest nähtub, et tegemist ei ole abieluga vaid registreerimata kooseluga. Nn. vabaabielus ühi...
21 Okt 2019, 18:43
Foorum: Muud küsimused
Teema: kriminaalhooldusametniku õigused
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 106

Re: kriminaalhooldusametniku õigused

Tere Kriminaalhooldusametnik juhindub oma töös kriminaalhooldusseadusest. Nimetatud õigusaktis on sätestatud, et kui kohus on määranud kriminaalhooldusalusele kohustuse mitte tarvitada alkoholi ja narkootikume, on kriminaalhooldajal õigus kontrollida kriminaalhooldusalust ning tuvastada alkoholi ja ...
16 Okt 2019, 16:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: väärteootsus ja juhiload
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 77

Re: väärteootsus ja juhiload

Tere, Liiklusseadus § 106. Auto ja mootorratta juhtimisõiguse andmine Auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201 (Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt), 223 (Moo...
16 Okt 2019, 16:04
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Detailplaneering ja KOV
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 87

Re: Detailplaneering ja KOV

Tere

Dokumendi tõlgendamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele. Üksikute punktide analüüsimine ei ole otstarbekohane ja kogu dokumendi tõlgendamine on kahjuks foorumis võimatu.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
16 Okt 2019, 16:02
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohtutäituri poolt võlgade sissenõudmine OÜ-lt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 84

Re: Kohtutäituri poolt võlgade sissenõudmine OÜ-lt

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et võlgnikuks on füüsiline isik. Seega saab sissetulekuna käsitleda vaid füüsilise isiku sissetulekuid. Võlgnikul on õigus saada sissetuleku mittearestitavat osa täitemenetluse seadustik § 132 lg 3 sätestatud ulatuses ehk vähemalt ühe miinimumpalga määrale vastav...