Otsing leidis 1136 vastet

31 Aug 2019, 10:00
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Töötasuarestimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 64

Re: Töötasuarestimine

Tere Üldreegel on, et sissetulekut ei tohi arestida, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Ainsa erandi sissetuleku (töötasu) arestimisel on seadus kehtestanud lapse elatise nõude täitmise korral. Juhul kui sissenõude pööram...
27 Aug 2019, 22:23
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: päring.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 103

Re: päring.

Tere, Pankrotiseadusest tulenevalt loetakse võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loovutatuks usaldusisikule. Seega sõltub küsimuse all oleva raha päritolust kas see tulnuks usaldusisikule üle anda või mitte. Võlgnik ei pea us...
27 Aug 2019, 22:15
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kuidas taodelda elatist?
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 109

Re: Kuidas taodelda elatist?

Tere Ilma menetlusdokumente nägemata on kahjuks väga raske menetluse käigule hinnangut või Teile soovitusi anda. Soovitan registreeruda individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee, esitada juristile kõik Teie koostatud ja kohtu saadetud dokumendid ning nende põhjal saab jurist as...
27 Aug 2019, 22:11
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Korteri ost pikaajalise järelmaksuga.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 62

Re: Korteri ost pikaajalise järelmaksuga.

Tere Kuna tegemist on kinnisasjaga tuleb selle ost-müük vormistada notariaalselt. Selline on seadusest tulenev nõue. Järelmaksu puhul soovitan teha notariaalse ostu-müügi lepingu kus on kirjas kõik tingimused, milles olete kokku leppinud, samuti märkida ära, et valdus antakse üle ostu-müügilepingu s...
27 Aug 2019, 22:03
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lapse isa esitas vastuväite elatisraha makseettepaneku summale
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 67

Re: Lapse isa esitas vastuväite elatisraha makseettepaneku summale

Tere Kui esitasite avalduse maksekäsu kiirmenetlusse ja võlgnik esitas vastuväite sõltub teie soovist kuidas asi edasi läheb. Kui avaldasite maksekäsuavaldust tehes soovi, et vastuväite korral läheb asi edasi hagimenetlusse, nii ka läheb. Vastasel korral asi lõpetatakse ja Teil on võimalik pöörduda ...
27 Aug 2019, 21:55
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Välismaal sõlmitud abielu lahutamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 45

Re: Välismaal sõlmitud abielu lahutamine

Tere Abielu saab lahutada Eestis kokkuleppel kui ka kohtus. Perekonnaseisuasutus võib abielu lahutada, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis ja pooled on abielu lahutamises kokku leppinud. Lahutamiseks esitatakse ühine avaldus ning abielu sõlmimist tõendava dokumendi, samuti isikut tõendavad dokumen...
27 Aug 2019, 21:46
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: kaasomandi üürimine ja selle tulu jaotus ning remondiküsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 60

Re: kaasomandi üürimine ja selle tulu jaotus ning remondiküsimus

Tere Teie küsimusest selgub, et probleeme ei tekita mitte kaasomandi eseme tavapärane valitsemine vaid sellest suuremad ümberkorraldused. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 38 lg 1 kohaselt Ehitusliku või muu kaasomandi eseme korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse tegemist...
27 Aug 2019, 21:41
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kingitud kinnisvara müük
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 59

Re: Kingitud kinnisvara müük

Tere Ilmselt on Teie küsimus ajendatud soovist kasutada elukoha müügi maksuvabastust. Tulumaksuga ei maksustata eluruumi, mida maksumaksja kasutas kuni võõrandamiseni oma elukohana (tulumaksuseaduse (TuMS) § 15 lõige 5 punkt 1). Seadus sätestab ka lisatingimuse, et maksuvabastus rakendub ainult ühel...
27 Aug 2019, 21:40
Foorum: Muud küsimused
Teema: vale viitenumber
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 48

Re: vale viitenumber

Tere Ekslikult kantud raha on alati võimalik tagastada. Kui tegemist on kohustusega, mille eest Teie ei vastuta, on Teil õigus oma raha tagasi nõuda. VÕS § 1028 kohaselt, kui isik (saaja) on teiselt isikult (üleandja) midagi saanud olemasoleva või tulevase kohustuse täitmisena, võib üleandja saadu s...
26 Aug 2019, 13:29
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Ametijuhendi muutmisest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 63

Re: Ametijuhendi muutmisest

Tere Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 5 lõike 1 punkt 3 kohustab tööandjat teavitama töötajat tehtavatest tööülesannetest, mis võivad näiteks olla kirjas töölepingus või töölepingu juurde lisana kuuluvas ametijuhendis. Tööülesannete kirjeldus peab olema piisavalt selge ja mõlemale poolele üheselt...