Otsing leidis 1434 vastet

20 Mär 2020, 14:11
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kahe korteriga elumaja kasutuskord
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 126

Re: Kahe korteriga elumaja kasutuskord

Tere Kuna märgite, et maja kohta on avatud KÜ registrikaart, on tegemist korteriühistuga ja kohaldatakse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse sätteid. KrtS kohaselt võivad kinnisasja kaasomanikud kokku leppida selles, et igal kaasomanikul tekib eriomand eluruumile või mitteeluruumile kinnisasjal o...
20 Mär 2020, 13:59
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimisega seotud kohustuste kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 327

Re: Pärimisega seotud kohustuste kohta

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et olete pärinud ühiselt abikaasa lastega kaaspärijatena ja pärandvara jagatud ei ole. Olete ühiselt kogu pärandvara ühisomanikud. Pärandi hulka kuuluvad nii õigused, vara kui ka kohustused. Kui Teie olete kohustusi ainuisikuliselt täitnud, saab seda pärandvara j...
20 Mär 2020, 13:49
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ juhatuse liikme laimamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 76

Re: KÜ juhatuse liikme laimamine

Tere! Tänan esitatud küsimuse eest. Vastavalt korrakaitseseaduse § 55 on avalikus kohas muuhulgas keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägi...
19 Mär 2020, 11:45
Foorum: Muud küsimused
Teema: Ehitisregister
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 470

Re: Ehitisregister

Tere Ehitisregister, nagu iga teinegi register, peab sisaldama õigeid andmeid. Kindlasti ei saa õigeks pidada sama hoone topeltkannet. Ebaõigete või puudulike registriandmete korral esitab andmeandja registrile õiged andmed. Andmete parandamisel märgitakse registriparanduskande teinud isiku nimi, pa...
19 Mär 2020, 11:36
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lahutus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 455

Re: Lahutus

Tere Perekonnaseaduse seletuskiri selgitab PKS § 64.¹ lõige 1 kohta, et seadus ei piira erinevalt perekonnaseisuasutustest notarite abielu lahutamise pädevust juhtudega, kui abielu lahutamisele kohaldatakse Eesti õigust. Võrreldes varasema regulatsiooniga laiendatakse notarite pädevust ka juhtudeks,...
19 Mär 2020, 11:01
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Üürilepingust tulenevad kõrvalkulud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 431

Re: Üürilepingust tulenevad kõrvalkulud

Tere VÕS § 292 lõige 1 sätestab, et üürnik peab lisaks üüri maksmisele kandma muid üüritud asjaga seotud kulusid (kõrvalkulud) üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud. Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega. Seega selleks, et ...
18 Mär 2020, 14:28
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Makstud arvega inkassos
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 363

Re: Makstud arvega inkassos

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et nõue on loovutatud inkassoettevõttele. Nõude loovutamise korral peab nõude loovutaja teatama võlgnikule, et on nõude loovutanud uuele võlausaldajale. Sama kehtib, kui võlausaldaja on nõude loovutamise kohta välja andnud dokumendi ja uus võlausaldaja esitab dok...
18 Mär 2020, 13:50
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: osutamata teenused kommunaalteenuste arvel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 352

Re: osutamata teenused kommunaalteenuste arvel

Tere Eeldatavasti on Teie küsimuses tegemist korteriühistu esitatud arvega. Keegi ei pea tasuma teenuse eest, mida ei ole osutatud. Siiski tuleb vaadata põhikirjast ja ühistu majanduskavast kas selliste teenuste tasumises ei ole eelnevalt kokku lepitud tulevikus tekkivate kulutuste katteks. Korterio...
18 Mär 2020, 13:43
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hooldusõiguse piiramise menetlus põõratud avaldajale leppetrahvide määramise ähvardusteks kohtu poolt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 440

Re: Hooldusõiguse piiramise menetlus põõratud avaldajale leppetrahvide määramise ähvardusteks kohtu poolt

Tere Teie küsimus sisaldab palju nüansse, mida on vaja täpsustada ja dokumente, mida on vaja selleks uurida. Soovitan Teil kindlasti pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee. Meie juristidel on sõlmitud leping, mille kohaselt tasub õigusabiteenuse kahe ...
17 Mär 2020, 21:07
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: telefoniarve volg
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 559

Re: telefoniarve volg

Tere Kui Teie küsimus puudutab makset täitemenetluses, siis on Teil õigus täitetoimikuga tutvuda. Kõik makseandmed sisalduvad toimikus. Maksekorralduselt on ka näha, kellele on makse tehtud, ehk millisekohtutäituri poole peate pöörduma. Kui soovite toimikust väljavõtet näiteks e-postile, võib kohtut...