Otsing leidis 1555 vastet

04 Juun 2020, 09:51
Foorum: Muud küsimused
Teema: Vara jagamine lahutuse korral!
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 142

Re: Vara jagamine lahutuse korral!

Tere Teie küsimuses on põimud kaks teineteisest sõltumatut suhet. Abikaasade varasuhe ja kaasomanike ühine omand. Kaasomand kehtib edasi vaatamata muudatustele kaasomanike suhetes või perekonnaseisus. Seevastu abielu ajal soetatud vara ja ka saadud sissetulekud kuuluvad abikaasade ühisvara hulka. Se...
04 Juun 2020, 09:40
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lapsed ja uus elukaaslane
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 91

Re: Lapsed ja uus elukaaslane

Tere Teie kimbatus on inimlikult täiesti mõistetav. Siiski tuleb lastesse puutuvas arvestada eeskätt laste huve ja pidada silmas, et vanematel on seejuures võrdsed õigused ja kohustused. Nii on ühise hooldusõiguse korral mõlemal vanemal õigus otsustada kus laps viibib ja kellega ta kohtub. Arvestada...
29 Mai 2020, 11:11
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Remondikulude jaotus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 115

Re: Remondikulude jaotus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kuna ühiskommunikatsioonid, sealhulgas vee- ja küttetorustik ei ole ühegi korteriomandi eaalosaks vaid kuuluvad kaasomandisse ja kaasomandit valtsevad KÜ puhul kaasomanikud korteriühistu kaudu, tuleks vastav otsus vastu võtta korteriühistu üldkoosolekul. Korteriüh...
29 Mai 2020, 11:05
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kriminaalmenetlus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 158

Re: Kriminaalmenetlus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Menetluse seisundi kohta saab informatsiooni anda vaid asja menetlev asutus. Seega saab soovitada vaid vastava asutuse poole pöördumist. Sageli võtavad menetlustoimingud aega, seega tasub varuda mõõdukalt kannatust. Lapse kohtumine lahus elava vanemaga peaks toimu...
29 Mai 2020, 10:07
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetlus ja kinnisasja arestimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 142

Re: Täitemenetlus ja kinnisasja arestimine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kohtutäitur tegutseb sissenõudja juhistest ja täitemenetluse seadusest lähtudes. Kui sissenõudja on soovinud sissenõude pööramist kinnisasjale, tuleb kohtutäituril see arestida. Arestimine iseenesest ei tähenda veel müüki täitemenetluses vaid tegemist võib olla nõ...
29 Mai 2020, 10:00
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Mida teada enne üürikomisjoni poole pöördumist?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 141

Re: Mida teada enne üürikomisjoni poole pöördumist?

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Üürivaidlus tuleneb üürilepingust ning poolteks on lepingu pooled. Kui lepingu on sõlminud juriidiline isik, on ka vaidluse pooleks juriidiline isik, mida esindab tavaliselt juhatuse liige. Välistatud ei ole ka vaidluses osalemine lepingulise esindaja kaudu. Nõude...
29 Mai 2020, 09:53
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kokkulepitust märkimisväärselt suurem remondikulu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 162

Re: Kokkulepitust märkimisväärselt suurem remondikulu

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Töövõtuleping on tasuline leping, töö tegemise eest makstava tasu suurus määratakse enamasti poolte kokkuleppega. VÕS § 639 lg 1 kohaselt võib töövõtulepinguga kokku leppida töö eelarves, mis on töövõtjale kas siduv või mittesiduv. Kokkuleppe puudumisel eeldatakse...
28 Mai 2020, 17:51
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Eluruumi temperatuur liiga kõrge.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 98

Re: Eluruumi temperatuur liiga kõrge.

Tere Kahjuks ei ole selliseid õigusakte, mis reguleeriks maksimumtemperatuuri kortermajas. Olemas on vaid soovituslikud normid. Eesti Standardikeskuse veebilehel on saadaval EVS-EN 16798-1:2019 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe p...
28 Mai 2020, 17:36
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Suitsetamine korteriühistus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 85

Re: Suitsetamine korteriühistus

Tere Tubakaseaduses on kehtestatud keelud tõepoolest vaid üldkasutatavates ruumides ja õueala see ei puuduta. Küll aga kuulub õueala kõigile korteriomanikele ühiselt ja selle kasutamise ning käskude ja keeldude üle otsustatakse ühiselt. Kui korteriomanikud otsustavad, et teatud piirkonnad õuealas on...
28 Mai 2020, 17:33
Foorum: Muud küsimused
Teema: Lillekastid rõdul
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 139

Re: Lillekastid rõdul

Tere

Kuna fassaad on korteriomanike kaasomandi osa, sõltub kaasomanike kokkuleppest kas ja mida võib fassaadile paigaldada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist