Otsing leidis 1523 vastet

15 Mai 2020, 12:27
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Kohtutäitur
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 239

Re: Kohtutäitur

Tere Kohtutäitur ei saa maksegraafikut sõlmida sissenõudja nõusolekuta, ka täitemenetlust läbi viies tuleb tal juhinduda sissenõudja juhistest arvestades seejuures seadusest tulenevaga. Kui sissenõudja ei olnud maksegraafiku sõlmimisega nõus, pidi täitur juhinduma tema korraldusest arvelduskonto are...
15 Mai 2020, 12:21
Foorum: Muud küsimused
Teema: tankla klienditeenindaja
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 257

Re: tankla klienditeenindaja

Tere Teie küsimusest nähtub, et tankimine toimus ja teenindaja eksimuse tõttu maksite vähem. Seega ei ole nõutava summa näol tegemist mitte süü eest karistamisega, vaid saadud kauba eest tasumisega ja tasumist on õigus nõuda, kui saab tõendada kauba vastuvõtmist ja selle eest mittetäielikku tasumist...
14 Mai 2020, 13:34
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Millised rahalised vahendid peaksin kätte saama?
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1233

Re: Millised rahalised vahendid peaksin kätte saama?

Tere Seaduse kohaselt tuleb usaldusisikule üle anda töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu, millest tema enda kasutada antakse 25% kui kohus ei ole teisiti määranud. Samuti tuleb üle anda pärimise teel saadust pool. Tulu, millele seadusest tul...
14 Mai 2020, 13:26
Foorum: Muud küsimused
Teema: KÜ esimehe tegevuse kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 255

Re: KÜ esimehe tegevuse kohta

Tere Teie küsimusest jääb selgusetuks kuidas saab olla nelja omanikuga majas moodustatud korteriühistu, milles on 1 liige. Tegemist on kas arusaamatusega või Teiletahtlikult ebaõige ettekujutuse loomisega. Kõik korteriühistud on registreeritud äriregistris. Sealsest veebiraksendusest saate näha nii ...
14 Mai 2020, 13:00
Foorum: Muud küsimused
Teema: Võlateateid
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 203

Re: Võlateateid

Tere Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on 3 aastat selle sissenõutavaks muutumisest. Aegumine ei kohaldu aga iseenesest. See tähendab, et ka aegunud nõude täitmist on võlausaldajal õigus nõuda, Teie saate aga selle täitmisest keelduda,esitades aegumise vastuväite. Kui vajate abi inkassofirmaga...
14 Mai 2020, 12:57
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Eraisiku pankrot
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 225

Re: Eraisiku pankrot

Tere Kuna olete avalduse kohtule juba esitanud, tuleb Teil oodata kohtu juhiseid edasiseks tegevuseks.Esmalt hindab kohus, kas avaldus on esitatud puudusteta, kui selles esinevad puudused, mida on võimalik kõrvaldada, teeb ta Teile ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei esine või kui ole...
12 Mai 2020, 12:56
Foorum: Muud küsimused
Teema: Mitu küsimust seoses elatisvõlaga ja võlgade pärimisega
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 261

Re: Mitu küsimust seoses elatisvõlaga ja võlgade pärimisega

Tere Milline tegutsemisviis oleks Teie olukorras parim, sõltub tegelikest faktilistest asjaoludest ja seda on foorumikeskkonnas keeruline öelda. Soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee Mis puutub tekkinud võlgnevusse, siis elatisvõlgnevus ei a...
12 Mai 2020, 12:49
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 315

Re: Elatis

Tere Elatise maksmise eesmärk on tagada lapsele kohane ülalpidamine muuhulgas olukorras, kus vanem elab lapsest eraldi ja seetõttu talle ülalpidamist vahetult ei anna. Seega on oluline, kes katab lapse kulud. Teie kirjeldatud asjaoludel olete Te andnud ülalpidamist vahetult ja võib tõepoolest olla t...
11 Mai 2020, 17:45
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Küsimus kaasomandi kohta võimaliku lahkuminekuga seoses
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 152

Re: Küsimus kaasomandi kohta võimaliku lahkuminekuga seoses

Tere Kaasomanikul on õigus igal ajalnõuda kaasomandi lõpetamist. Kaasomandit saab lõpetada viisil, et ese jääb ühe kaasomaniku ainuomandisse ja teisele hüvitatakse tema omandi kaotus rahas, Rahalise hüvitise suurus määratakselähtuvalt esemeturuväärtusest omandi lõpetamise ajahetkel võttes arvesse ka...
11 Mai 2020, 17:41
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kaasomandi tüli
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 308

Re: Kaasomandi tüli

Tere Kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist omandit kokkuleppel. Selleks on mõistlik sõlmida kaasomandi kasutamise kokkulepe, mille kohaselt saavad omandit kasutada mõlemad kaasomanikud, kui kaasomandiks olev ese seda võimaldab. Kui ei võimalda, saab soovitada vaid enda kaasomandi osa kasutamise e...