Otsing leidis 1356 vastet

31 Jaan 2020, 10:04
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kokkulepe?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 74

Re: Kokkulepe?

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. AÕS § 72 lg-s 1 sätestatakse, et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas. Kaasomanike kokkulepped kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise kohta ke...
31 Jaan 2020, 09:56
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Tulumaksustamine, pärandina saadud maa müük
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 74

Re: Tulumaksustamine, pärandina saadud maa müük

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui päritud või kingitusena saadud kinnisvara võõrandatakse, siis tuleb saadud kasult tulumaksu maksta, v.a juhul, kui isik kasutas seda vara kuni võõrandamiseni oma elukohana. Juurdeostetud maa puhul on oluline ka selle ostmise viis. Näiteks ostueesõigusega omand...
31 Jaan 2020, 09:51
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Ühisvara jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 89

Re: Ühisvara jagamine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. 1. Et määrata, kuidas moodustus Teie Soomes sõlmitud abielu ühisvara, tuleb pöörduda Soome siseriikliku õiguse poole. Nõnda-öelda „oma riigi õigus“ võib abikaasade varalistes suhetes olla väga erinev. Eesti seadused võimaldavad abikaasadel määratleda ise oma varal...
31 Jaan 2020, 09:48
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Ühe vanema välja tõstmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 58

Re: Ühe vanema välja tõstmine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui pooltel ei õnnestu abielu kokkuleppel perekonnaseisuasutuses või notariaalselt lahutada, tuleb hagiavaldusega pöörduda kohtusse. Kohus lahutab abielu, kui abielu ei ole enam võimalik jätkata, sealjuures kui üks abikaasadest selle lahutamist kindlalt soovib. Ku...
31 Jaan 2020, 09:41
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: ühisvara jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 68

Re: ühisvara jagamine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. 1. Et määrata, kuidas moodustus Teie Soomes sõlmitud abielu ühisvara, tuleb pöörduda Soome siseriikliku õiguse poole. Nõnda-öelda „oma riigi õigus“ võib abikaasade varalistes suhetes olla väga erinev. Eesti seadused võimaldavad abikaasadel määratleda ise oma varal...
29 Jaan 2020, 14:09
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töölepingu erakorralise ülesütlemise hoiatus.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 94

Re: Töölepingu erakorralise ülesütlemise hoiatus.

Tere, Hoiatusel iseenesest mingit seadusest tulenevat kehtivustähtaega ei ole. Õiguslikku tähendust omab see eelkõige töölepingu erakorralise ülesütlemise õiguspärasuse hindamisel. Teie kirjeldatud asjaoludel võib olla küsitav hoiatuse tegemise õiguspärasus iseenesest. Erakorralise ülesütlemise hoia...
29 Jaan 2020, 13:14
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: lastevanemate võrdõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 75

Re: lastevanemate võrdõigus

Tere, Vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused, sealhulgas ka ühine hooldusõigus. Hooldusõigust osaliselt või täielikult ära võtta saab vaid kohus. Kui sellist otsustust kohtu poolt ei ole, kuulub hooldusõigus vanematele ühiselt ja lapsega seonduvat tuleks ka ühiselt otsustada. Te...
29 Jaan 2020, 13:07
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lapsendamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 56

Re: Lapsendamine

Tere, Lapsendamise korral hinnatakse lapsendaja ressursse: füüsilisi (tervis ja eluviisid), pedagoogilisi (teadmised lapse arenguvajaduste kohta), emotsionaalseid (isikuomadused, teadlikkus iseendast, lapsepõlvekogemused), materiaalseid (sissetulekud ja väljaminekud) ja sotsiaalseid (suhted lähisugu...
29 Jaan 2020, 12:52
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Inkassonõue
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 77

Re: Inkassonõue

Tere, Teie küsimusest võib järeldada, et inkassoettevõte on nõuet üle võttes liitnud põhinõudele ka mingeid muid nõudeid ning seeläbi põhinõuet suurendanud. See ei ole aga õiguspärane. Igasugused kokkulepped võlgnevuse tasumiseks saavad sündida vaid juhul kui mõlemad pooled tingimustega nõustuvad, k...
29 Jaan 2020, 12:15
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Ainuhooldus õigus ühel lapsevanemal
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 63

Re: Ainuhooldus õigus ühel lapsevanemal

Tere, Üldjuhul on vanematel lapse suhtes ühine hooldusõigus (PKS § 117). Seejuures ei mõjuta ühise hooldusõiguse olemasolu ega ulatust see, kas vanemad elavad koos või mitte. Ühine hooldusõigus ei lõpe vanemate kooselu lõppemisega ega lapse elama jäämisega ühe vanema juurde. Ühist hooldusõigust saab...