Otsing leidis 1523 vastet

11 Mai 2020, 17:35
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Vannitoa dushi äravoolu ehitus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 106

Re: Vannitoa dushi äravoolu ehitus

Tere Teie küsimuses kirjeldatu põhjal on tegemist olemasoleva tehnosüsteemi muutmisega. Selleks ei saa nõusolekut anda KÜ juhatus ega haldusettevõte vaid vajalik on kaasomanike kokkulepe. Soovitan püüda saavutada kõigi korteriomanike nõusolek lahenduse muutmiseks. Vajadusel aitab kokkuleppe teksti k...
07 Mai 2020, 13:56
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Pangakonto sulgemine ühe poolselt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 370

Re: Pangakonto sulgemine ühe poolselt

Tere Pangad on eraõiguslikud teenusepakkujad, kellel on õigus otsustada milliseid teenuseid ja kellele nad pakuvad. Õiguskantsler on tõepoolest teinud Rahandusministrile ettepaneku tagada kõigile EL õiguslikel alustel viibivatele isikutele võimalus põhimakseteenuste kätte saamiseks, ent käesoleval h...
07 Mai 2020, 13:46
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: inkasso võlg
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 313

Re: inkasso võlg

Tere 2011 aastal sissenõutavaks muutunud võlgnevus võib olla aegunud. See tähendab, et võlausaldaja võib seda küll nõuda, ent võlgnik võib keelduda kohustuse täitmisest esitades aegumise vastuväite. Automaatselt aegumine ei kohaldu. Et hinnata, kas konkreetne nõue on aegunud, soovitan pöörduda indiv...
07 Mai 2020, 13:43
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kinnitamata majandusaasta aruanne
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 346

Re: Kinnitamata majandusaasta aruanne

Tere

Esitamata aruanne tuleb esitada esimesel võimalusel. "vahele jätta" aruannet ei või. Registripidajal on võimalik kohaldada esitamata aruande tõttu aruandekohuslase suhtes sanktsioone.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
07 Mai 2020, 13:40
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimistunnistuse kättesaamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 361

Re: Pärimistunnistuse kättesaamine

Tere Pärimismenetluse läbiviimise käigus teeb notar pärandvara koosseisu välja selgitamiseks päringud nendesse registritesse ja krediidiasutustesse, mille loetelu on kehtestatud ministri määrusega. Kui pärijale on teada või ta arvab, et pärandaja oli võtnud näiteks SMS laene, järelmakse jms, võib ta...
30 Apr 2020, 13:12
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 418

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Seaduses on otsesõnu sätestatud, et kui korteriomanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Seega puudub juhatusel võimalus mittevastamist muul viisil, sealhulgas erapooletusena, tõlgendada. Pa...
30 Apr 2020, 13:09
Foorum: Muud küsimused
Teema: Külmrelv
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 758

Re: Külmrelv

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Külmrelvad on võrreldes muude relvaliikidega erilises olukorras, kuna nende ehitus ja väliskuju sarnaneb sageli majapidamis- ja olmevahenditele. Eriti suur sarnasus on terariistade osas ja seadus teebki möönduse, et teatud terariistadele RelvS ei kohaldata (terari...
30 Apr 2020, 12:22
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kinnitamata majandusaasta aruanne
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 346

Re: Kinnitamata majandusaasta aruanne

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Majandusaasta aruande esitamine on juriidilise isiku seadusest tulenev kohustus. Seega ei ole võimalik mõnd aastat „vahele jätta“. Aruanded tuleb esitada tähtaegselt. Korteriühistu esitab kinnitatud majandusaasta aruande korteriühistute registrile kuue kuu jooksul...
30 Apr 2020, 12:15
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Võla aegumine
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 1487

Re: Võla aegumine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kahjuks ei selgu Teie küsimusest mis liiki võlaga on tegemist. See on aga aegumise sisukohalt määrava tähtsusega, kuna eri liiki nõuetel on erinevad aegumistähtajad. Kuna olete küsimuse esitanud maksunõuete aegumise teemasse, eeldab vastaja et tegemist on maksunõu...
30 Apr 2020, 12:10
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ liikme garaaži plaanitav lammutamise seaduslikkus üldkoosoleku otsuse alusel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 253

Re: KÜ liikme garaaži plaanitav lammutamise seaduslikkus üldkoosoleku otsuse alusel

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Korteriühistule kuuluva maa näol on tegemist kaasomandiga. Kaasomandi kasutamine peab toimuma kõigu kaasomanike nõusolekul, seega saab väita, et vajalik on kaasomanike kokkulepe ja lihthäälteenamusest ei piisa. KÜ põhikiri peab olema seadusega kooskõlas, kui esine...