Otsing leidis 1136 vastet

26 Aug 2019, 13:22
Foorum: Muud küsimused
Teema: Viivis juba makstud võlal
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 53

Re: Viivis juba makstud võlal

Tere Maksumaksja on kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates seadusejärgsele maksude tasumise päevale järgnevast päevast kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Maksuintressi määr on 0,06 protsenti päevas. Intre...
26 Aug 2019, 13:18
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kingitud kinnisvara müük
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 43

Re: Kingitud kinnisvara müük

Tere Ilmselt on Teie küsimus ajendatud soovist kasutada elukoha müügi maksuvabastust. Tulumaksuga ei maksustata eluruumi, mida maksumaksja kasutas kuni võõrandamiseni oma elukohana (tulumaksuseaduse (TuMS) § 15 lõige 5 punkt 1). Seadus sätestab ka lisatingimuse, et maksuvabastus rakendub ainult ühel...
26 Aug 2019, 13:11
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kuidas taodelda elatist?
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 111

Re: Kuidas taodelda elatist?

Tere Elatise nõudmiseks võib esitada hagiavalduse lapse elukoha järgsesse maakohtusse. Kui lapse elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi kostja elukoha järgi. Kui kostja elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi hageja elukoha järgi. Elatist võib nõuda ka maksekäsu kiirmenetluses. See on lihtsustatud me...
19 Aug 2019, 13:19
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Lepinguõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 78

Re: Lepinguõigus

Tere Teie olete lepingut sõlmides eeldanud, et korteris on köögimööbel ja ka muu lepingus märgitu. Ilmselt on see olnud ka põhjuseks hinnakokkuleppe sõlmimisel. Nüüd aga ilmneb, et asi ei vasta lepingus kokku lepitud tingimustele ja nende tingimuste saavutamiseks tuleb Teil teha lisakulutusi (osta k...
19 Aug 2019, 13:14
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Notariaalselt kinnitatud elatise kokkuleppe sisuline pool + riskid kohustatud isikule
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 85

Re: Notariaalselt kinnitatud elatise kokkuleppe sisuline pool + riskid kohustatud isikule

Tere Kuna kirjutate, et vajate kokkulepet panga jaoks, tuleks ka vajalikud tingimused küsida pangast. Siiski ei soovita kokkuleppesse kirjutada elatismakse erisusi kuna 1. pank vajab ilmselt kinnitust, et laekumised on regulaarsed. Kui kirjutate sisse, et teatud tingimustel ei pea maksma, ei ole nee...
19 Aug 2019, 13:04
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteri suurus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 71

Re: Korteri suurus

Tere Teie küsimusest jääb kahjuks selgusetuks millel tugineb augustikuine pinna suurendamine arvel ja millise arvega on tegemist. Kui tegemist on korteriomandi kulupõhise arvega, peaks pinna suurus vastama kinnistusregistri andmetele. Kui tegemist on kaasomandist tuleneva arvega, näiteks ühiskasutat...
19 Aug 2019, 12:59
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohtupoolt õigeks mõistetud, aga ikkagi nõutakse võla tsaumist.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 77

Re: Kohtupoolt õigeks mõistetud, aga ikkagi nõutakse võla tsaumist.

Tere, Loodan,et Teie probleem on juba lahenenud, kuna ei saa sisse nõuda võlgnevust, mille mitteolemasolu on kohtus tõendatud. Kui aga Teie maksehäire on õigusvataselt siiski avaldatud, soovitan teha vaide Andmekaitseinspektsioonile. Selline isikuandmete avaldamine on kindlasti õigusevastane. Kui va...
17 Aug 2019, 09:29
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 456

Re: kodulaenuga soetatud ühine kinnisvara, lahkuminek ja koretri/laenu jagamine

Tere Kui maja on vormistatud kaasomandisse (kinnistusregistris on omanikena märgitud mõlemad abikaasad kui kaasomanikud) ei sõltu omand abielu lahutamisest ja kestab edasi. Kui kinnistusraamatud on vaid üks abikaasa, on see abikaasade ühisvara, mis tuleb jagada abielu lõppemise aja seisuga. Laenu üh...
13 Aug 2019, 21:12
Foorum: Muud küsimused
Teema: Lähedaste hooldus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 76

Re: Lähedaste hooldus

Tere Inimese kõrvalabi vajadus suureneb vanusega, seetõttu on eakatele eelkõige abi teenustest, mida pakutakse kodustes tingimustes. Avahoolduse ja koduhooldusteenuste eesmärgiks on aidata vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt, pere või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste abil ...
13 Aug 2019, 21:07
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kohtus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 78

Re: Kohtus

Tere Tulenevalt võlaõigusseadusest on vääramatu jõud asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle ta...