Otsing leidis 1227 vastet

16 Okt 2019, 15:54
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 275

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere

Kuna vajalik on juba olemasolevate dokumentide tõlgendamine (DP), ei ole foorum selleks sobiv koht. Soovitan veelkord pöörduda individuaalsele nõustamisele registreerudes eelnevalt www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
16 Okt 2019, 15:52
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: hoolduskohustusest vabanemine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 89

Re: hoolduskohustusest vabanemine

Tere, Perekonnaseaduse § 103 kohaselt võib kohus kohustatud isiku ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada või täitmist ajaliselt piirata või elatise suurust vähendada, kui kohustuse täitmist on äärmiselt ebaõiglane nõuda, eelkõige kui: 1) ülalpidamist saama õigustatud isiku abivajadus on tekkinud ...
16 Okt 2019, 15:40
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürilepingu lõpetamine etteteatamisega 3 kuud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 86

Re: Üürilepingu lõpetamine etteteatamisega 3 kuud

Tere Võlaõigusseaduse § 325 lg 2 on sätestatud andmed, mis üürileandja ülesütlemisavalduses peavad sisalduma. Nendeks on vähemalt: 1) üüritud asi; 2) lepingu lõppemise päev; 3) ülesütlemise alus; 4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg. Teatud tingimuste...
16 Okt 2019, 15:31
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Päranduseks saadud korteri võlgnevus ühistule
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 95

Re: Päranduseks saadud korteri võlgnevus ühistule

Tere, TsÜS § 146 lg 1 alusel on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat. Aegumine ei kohaldu automaatselt, see tähendab, et aegunud nõuet on nõude omanikul ikkagi õigus nõuda, ent võlgnikul on õigus selle täitmisest keelduda, kui ta seejuures aegumisele tugineb. Seda nii kohtuvälises kui...
16 Okt 2019, 15:20
Foorum: Muud küsimused
Teema: väärteootsus ja juhiload
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 61

Re: väärteootsus ja juhiload

Tere, Liiklusseadus § 106 kohaselt antakse auto ja mootorratta juhtimisõigus ning väljastatakse esmane juhiluba isikule, kellel ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201 (Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt), 223 (Mootorsõiduki-, maastikusõiduki- või t...
16 Okt 2019, 14:49
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Uus tõend
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 74

Re: Uus tõend

Tere Tõendi esitamine juba lõpetatud menetlusse ei ole kuigi tõenäoline, et mitte öelda, see on võimatu. Ka on keeruline selgitada kuidas kostja ei teadnud tõendi olemasolust, kes selle tõendi siis kapi taha pillas. Kas ja mida on võimalik leitud tõendiga peale hakata, tuleks hinnata kõigi asjaolude...
16 Okt 2019, 14:43
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Samad osapooled ja sama nõue teist korda kohtus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 97

Re: Samad osapooled ja sama nõue teist korda kohtus

Tere Soovitan Teil kohtule vastata, et nõue on juba menetluses (lisage kohtuasja number ja millises maakohtus asja menetletakse). Kohus on asja menetlusse võtnud, kuna kohtule ei ole need asjaolud ilmselt teada ja Teil tuleb kohtule sellest teada anda. TsMS § § 428 lg 1 p 2 ei kohaldu, kuna olete mä...
16 Okt 2019, 14:34
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Sissenõudmiskulude esitamine KÜ majandamisarvetel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 81

Re: Sissenõudmiskulude esitamine KÜ majandamisarvetel

Tere Teie küsimusest selgub, et kohus on korteri eelmiselt omanikult KÜ kasuks võlgnevuse välja mõistnud. Seega ei ole kohtuotsuse järgi Teil selle nõudega midagi tegemist ja kõik kulud saab KÜ sisse nõuda isikult, kes on olnud protsessis kostja. Küsimusest nähtub ka, et algatatud on täitemenetlus. ...
15 Okt 2019, 09:34
Foorum: Muud küsimused
Teema: Ähvarduskirjad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 103

Re: Ähvarduskirjad

Tere, Praeguseks võib nõue tõepoolest ka aegunud olla. Siiski ei ole soovitav lihtsalt ignoreerida. Aegunud nõudele on võimalik esitada aegumise vastuväide. Soovitusi inkassofirmaga suhtlemiseks saate lugeda https://v1.juristaitab.ee/et/uudised/kuidas-aru-saada-inkasso-noudest-mida-ette-votta-ja-kui...
14 Okt 2019, 15:31
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: inkasso võlad ja nende sissenõudmine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 487

Re: inkasso võlad ja nende sissenõudmine

Tere Olete õigesti aru saanud. Kui ei esine aegumise katkemist või peatumist, aegub nõue 3 aastagaalates selle sissenõutavaks muutumisest. Aegumine iseenesest siiski ei lõpeta võlgnevust, vaid annab võlgnikule võimaluse aegumisele tuginedes kohustuse täitmisest keelduda. Ilma vastavaid dokumente (võ...