Otsing leidis 1356 vastet

27 Jaan 2020, 17:13
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kas pöörduda kohtutäituri poole või otse kohtusse?
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 130

Re: Kas pöörduda kohtutäituri poole või otse kohtusse?

Tere Tööandja maksejõuetuks tunnistamine ehk pankroti väljakuulutamine või ka pankroti raugemine annab töötajatele võimaluse saada vähemalt oma töösuhtest tulenevate nõuete osas hüvitist vähemalt osaliselt Eesti Töötukassa vahenditest. Tööandja maksejõuetusena on käsitletav ka ajutise pankrotihaldur...
23 Jaan 2020, 11:51
Foorum: Muud küsimused
Teema: Väärteomenetlus E-toimikus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 67

Re: Väärteomenetlus E-toimikus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kohtuväline menetleja kannab enda tuvastatud andmed e-toimiku süsteemi hiljemalt väärteomenetluses lahendi koostamise või väärteoasja kohtusse saatmise, uurimisasutus hiljemalt kriminaalmenetluse alustamata jätmise, lõpetamise või kriminaalasja prokuratuuri saatmi...
23 Jaan 2020, 11:38
Foorum: Muud küsimused
Teema: Valeinformatsiooni andmine patsiendile
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 56

Re: Valeinformatsiooni andmine patsiendile

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Raviasutuse ja patsiendi vahel on sõlmitud tervishoiuteenuse osutamise leping VÕS § 758 lg 1 mõttes, millega tervishoiuteenuse osutaja kohustub osutama oma kutsetegevuses teisele isikule tervishoiuteenust, eelkõige vaatama patsiendi arstiteaduse reeglite järgi tem...
23 Jaan 2020, 11:29
Foorum: Muud küsimused
Teema: MTÜ liige
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 60

Re: MTÜ liige

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Seadus sellist liikmete eristamist ette ei näe. Mittetulundusühingute seaduse kohaselt on mittetulundusühingu kõrgeimaks organiks selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik mittetulundusühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Hää...
23 Jaan 2020, 10:11
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Parkimise tasustamine KÜ territooriumil
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 88

Re: Parkimise tasustamine KÜ territooriumil

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kinnisasja juurde kuuluv maa-ala, sealhulgas parkimisala, on korteriomanike kaasomandis. Kaasomandis olevate asjade kasutamise üle otsustavad kaasomanikud ühiselt. Seega saab ka parkimise korraldust ja selle tasu kehtestada kaasomanike kokkuleppega. Tasu kehtestam...
21 Jaan 2020, 13:46
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatise nõudest loobumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 110

Re: Elatise nõudest loobumine

Tere Head võimalust täitemenetluse lõpetamiseks ilma kohtutäiturile tasu maksmata ei olegi. Siiski soovitan kirjeldatud olukorras kaaluda täitemenetluse lõpetamise asemel täitemenetlusaegseelatisabi taotlemist. Selleks tuleb kohtutäiturile esitada vastav taotlus, mille vorm on leitav veebilehel http...
21 Jaan 2020, 13:43
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: tulumaksustamine pärandina saadud metsalt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 77

Re: tulumaksustamine pärandina saadud metsalt

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest saadud kasu, näiteks tagastatud metsamaa võõrandamisest saadud kasu, on tulumaksuvaba. Tagastatud metsamaalt kasvava metsa võõrandamisest saadud kasu aga maksustatakse. TuMS § 15 lg 4 p 5 sõnastuse kohaselt ei mak...
21 Jaan 2020, 13:36
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatise nõudest loobumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 79

Re: Elatise nõudest loobumine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kohtutäituri seaduses on sätestatud, et kui sissenõudja taotleb täitemenetluse lõpetamist enne nõude täielikku sissenõudmist kohtutäituri poolt ning kohtutäitur on nõude sissenõudmiseks teinud täitetoiminguid, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu ja pool m...
21 Jaan 2020, 13:23
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: lapse hooldusõiguse jagamine, füüsilisest ajast lähtuvalt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 89

Re: lapse hooldusõiguse jagamine, füüsilisest ajast lähtuvalt

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Ehkki Teie küsimus on esitatud hooldusõiguse kohta, võib selle sõnastusest mõista, et vajalik on suhtluskorra selgitamine. Vanemal on kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse eest (vanema hooldusõigus). Vanema hooldusõigus hõlmab õigust hoolitseda lapse is...
21 Jaan 2020, 13:13
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Garaazi üüriline, kes ei taha välja "kolida".
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 112

Re: Garaazi üüriline, kes ei taha välja "kolida".

Tere Selliselt teist poolt teavitades ja talle võimaliku kahju tekkimise ohust teada andes on võimalik esitada vastuväide, juhul kui autole peaks siiski mingi kahju tekkima ja omanik otsustab seda Teilt välja nõuda. VÕS § 139 lg 2 teise alternatiivi (kahju tekkimise ohu tõrjumata jätmine) kohaldamis...